Ministeerium leidis Jõhvi eelarve menetlemisest rikkumisi

Jõhvi volikogu võttis 24. jaanuaril opositsiooni vastuväidetest hoolimata vastu valla eelarve, kus on mitmeid küsitavusi, ning rahandusministeerium osutas mitmetele möödalaskmistele eelarve menetlemisel. Pildil kritiseerib Aivar Surva vallavanem Martin Repinskit eelarve menetlemise väidetavate rikkumiste pärast.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Rahandusministeerium saatis Jõhvi vallavalitsusele ja volikogule märgukirja, milles nendib, et Jõhvi tänavuse eelarve menetlemisel ja vastuvõtmisel pole järgitud seadustes ning valla põhimääruses sätestatut. 

Jõhvi volikogu võttis koalitsiooni häälteenamusega eelarve vastu 24. jaanuari istungil. Kuigi opositsioon mainis sellel istungil korduvalt, et niimoodi ei saa eelarvet seaduse kohaselt vastu võtta, hääletas koalitsioon siiski eelarve vastuvõtmise poolt. 

Küsimused ministeeriumile ja õiguskantslerile 

Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Surva pöördus seepeale rahandusministeeriumi ning õiguskantsleri poole, et saada eelarve menetlemise seaduslikkuse kohta õiguslikku hinnangut. 

Rahandusministeerium teatas selle nädala algul vallavõimudele saadetud märgukirjas, et tutvunud eelarve menetlemise materjalidega, "peab paraku nõustuma järelepärimise esitaja kahtlustega, et valla eelarve menetlemisel ei ole järgitud KOKS (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus), KOFS (kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus) ning Jõhvi valla põhimääruses sätestatut". 

Küsimus pole mitte rikkumistes, vaid nendes puudustes, mis ei teinud seda menetlust nii arusaadavaks, kui see peaks olema.

Eduard East

Peamisteks etteheideteks oli see, et Jõhvis puudub siiani eelarve menetlemise kord, mille peab volikogu määrusega vastu võtma, samuti pole volikogu pärast esimest lugemist määranud muudatusettepanekute esitamise tähtaega. Selle tähtaja määras volikogu esimees Eduard East, kellel sellekohane volitus puudus. Samuti pidas ministeerium rikkumiseks, et eelnõu teisele lugemisele saatmisel ei lisatud selle juurde muudatusettepanekuid ning eelnõu teksti muudeti oluliselt kaks päeva enne istungit. Seaduse järgi peavad kõik materjalid olema volikogu liikmetele esitatud hiljemalt neli päeva enne istungit. Muudatustega eelnõul polnud ka vallavalitsuse seisukohta. Samuti oleks kogu materjal ministeeriumi kinnitusel tulnud enne saata eelarve- ja majanduskomisjonile arutamiseks. 

Kokku on rahandusministeerium välja toonud seitse punkti, kus väidetavalt on Jõhvi eelarve menetlemisel seadustest ja valla põhimäärusest mööda vaadatud. 

"Palume teil oma edasises töös pöörata tähelepanu nimetatud seadustest tulenevate nõuete täitmisele, kehtestada eelarve menetlemiseks vajalikud aktid ning korrigeerida vastavalt kehtestatud õigusakte," seisab ministeeriumi märgukirjas valla juhtkonnale.  

Opositsioon väitis juba eelarve vastuvõtmisel, et eelnõu erineb kardinaalselt sellest, mis esitati volikogule esimeseks lugemiseks mullu 1. detsembril. "See on hoopis teine eelarve ning neid muudatusi ei saa käsitleda parandusettepanekutena," ütles siis reformierakondlane Aivar Surva. Opositsiooni ärritas seegi, et viimane eelarve variant saadeti volikogu liikmetele alles istungipäeva hommikul.

Sellisel moel eelarve vastuvõtmist ei toetanud ka koalitsiooni kuuluv Keskerakonna fraktsiooni liige Allan Mänd. Ta ütles pärast eelarve vastuvõtmist, et sellise eelarve vastu oli ka eelarve- ja majanduskomisjon, mille esimees ta on. "Siin on nii palju rikkumisi, et polegi midagi rääkida," sõnas Mänd, lisades, et püüdis koalitsioonikaaslastele küll selgitada, et sel moel eelarve vastuvõtmine on õigusvastane, kuid teda ei kuulatud.  

East probleemi ei näe 

Volikogu esimees Eduard East aga rahandusministeeriumi märgukirjast hoolimata eelarve menetlemises olulisi rikkumisi ei näe. 

"Seal on antud nõuandeid selle kohta, missugused regulatsioonid meil on kehtestamata ja peaksid olema kehtestatud."

Märkusele, et märgukirjas on siiski viidatud ka konkreetsete seaduste rikkumisele, vastas East: "Minu seisukoht on see, et eelarve on vastu võetud nendes kehtestatud piirides korrektselt. Küsimus pole mitte rikkumistes, vaid nendes puudustes, mis ei teinud seda menetlust nii arusaadavaks, kui see peaks olema. Kui oleksid mingid olulised rikkumised, mis on otseselt seadusega vastuolus, siis oleks seal ära toodud, et määrus, millega eelarve vastu võeti, tuleb uuesti vastu võtta. Seda järeldust seal lõpus pole."

Ettepaneku eelarve seadusega kooskõlla viimiseks saab aga teha õiguskantsler, kui selgub, et eelarve on õigusvastaselt vastu võetud. Õiguskantsleri büroo tegeleb sellega praegu ning on juba vallavalitsuselt küsinud ka eelarve menetlemisega seotud dokumente.  

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles