K, 27.09.2023

Jõhvi arendab huvitegevust teadushimulistele lastele

Sirle Sommer-Kalda
Facebook
Comments
Laste teadushuvi tekitamisse on seni panustanud Virumaa kolledž, kus lisaks teadusklubidele ja -laagritele toimub traditsiooniliselt teadlaste öö (pildil). Nüüd on võtnud loodusainete ja täppisteaduste valdkonna huvitegevuse prioriteediks ka Jõhvi vald.
Laste teadushuvi tekitamisse on seni panustanud Virumaa kolledž, kus lisaks teadusklubidele ja -laagritele toimub traditsiooniliselt teadlaste öö (pildil). Nüüd on võtnud loodusainete ja täppisteaduste valdkonna huvitegevuse prioriteediks ka Jõhvi vald. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi vene põhikooli tühi korrus ehitatakse välja teadushuvi arendamise keskuseks, kuhu koonduvad loodusainete ja täppisteaduste huviringid, et mitmekesistada vallas pakutavat huviharidust.

Eelmisel aastal ümber ehitatud Jõhvi vene põhikoolis vabanes ligi pool õppepinnast, mis on nüüd valla käsutuses. Esimene korrus remonditakse ja sisustatakse projektiraha eest − vald on saanud toetusotsuse Euroopa Liidu programmist "Est-Rus" ja projekti eelarve on üle 200 000 euro.

Rohkem võimalusi 

Jõhvi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik Maria Laanemäe ütles, et lastele soovitakse pakkuda rohkem võimalusi huviharidusega tegelemiseks.

"Tantsimine ja laulmine on tore, aga maastik peaks olema praegusest mitmekesisem. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna huviringide osakaal on igal pool suhteliselt väike, ka meil. Tahame luua head võimalused, et lapsed saaksid reaalainetesse süveneda."

Tahame luua head võimalused, et lapsed saaksid reaalainetesse süveneda. 

Maria Laanemäe

Laanemäe sõnul pakutakse küll huvikeskuses robootika ja mudellennunduse ringi, aga võimalusi oleks hulga rohkem. Loodavas teadushuvi arendamise keskuses on kavandatud võimalused tehnoloogiaõppe, keemia- ja loodusõppe ning multimeedia huviringideks. 

"Töörühmas oli üks huvitav idee soetada automaatne väike kasvuhoone, mida saab paigaldada siseruumidesse ning kus saab siduda robootika- ja loodusõppe. Lapsed saavad programmeerida näiteks kastmissagedust ja samal ajal näha oma silmaga, kuidas taimed kasvavad," rääkis Laanemäe.

Multimeediumiklassis on lisaks tavapärasele kavas tutvustada GIS-teemat. Seda selleks, et inspireerida tulevasi kaartide valmistajaid ning geoandmebaaside loojaid ja haldajaid, kes on nõutud nii omavalitsustes kui projekteerimisfirmades. 

Laanemäe on uurinud ka kohalike keemia- ja loodusainete õpetajate valmisolekut uues keskuses ringe juhendada ning saanud positiivse tagasiside. "Koostöös Eesti teadusagentuuriga saab korraldada koolitusi juhendajatele − tuge ja materjale, mida kasutada, on praegu palju."

Võtab koormust vähemaks 

Siiani on piirkonna loodus- ja täppisteaduste valdkonna huviharidust pakkunud peamiselt Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledž, korraldades nii teadusklubisid kui -laagreid. Näiteks praegu tegutsevad kolledžimajas animatsiooniklubi, robootikaklubi ja noorte leiutajate klubi, kuhu oodatakse veel vanema astme õpilasi, et valmistuda õpilasleiutajate riiklikuks konkursiks.

Virumaa kolledži arendusdirektor Mare Roosileht ütles, et konkureeriv keskus Jõhvis oleks igati teretulnud. "Meie ei jaksa seda koormust kanda, kuna soovijaid on nii palju. Näiteks järgmisel esmaspäeval algab registreerimine talvise koolivaheaja teaduslaagritesse, kuhu on alati rohkem soovijaid kui kohti. Lisanduvatest võimalustest võidaksid nii lapsed, lastevanemad kui Virumaa kolledž." 

Jõhvi teadushuvi arendamise keskuse väljaehitamiseks on projekti järgi aega järgmise aasta lõpuni. Samal ajal otsib vald otstarvet ka teistele vene põhikooli õppetööst vabanenud pindadele.

"Mõte on, et me ei lase sinna suvalisi rentnikke, et raha saada, vaid kasutame ka neid pindu huvitegevuse laiendamiseks. Plaanis on seda teha koostöös mittetulundusühingutega, kes hakkavad ka renti maksma − kui suurt, pole veel otsustatud. Nii tekiks vene põhikooli lastel, kes on hariduslinnakust eemal, rohkem võimalusi sportimiseks ja teistes huviringides osalemiseks. Näiteks on plaanis käivitada kabe- ja maleklubi," märkis Laanemäe.

Tema sõnul on vene põhikooli eeliseks ujula olemasolu, tänu millele on koolimaja hilisõhtuni lahti. Samamoodi tuleb kasuks asukoht kesklinnas bussijaama kõrval, mis tagab hea ligipääsu ka teistes omavalitsustes elavatele lastele. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles