Sõnajalad alustasid tuulikute ehitamist vana ehitusloa alusel

Kuigi Sõnajalgadel on pooleli kohtuvaidlus Aidu tuulikupargi rajamise üle, alustati seal ehitust aastaid tagasi välja antud ehitusloa alusel.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kuna kohtuvaidlus takistab osaühingul Aidu Tuulepark tuulikuid püstitamast, otsustasid Sõnajalad jätkata ehitust osaühinguga Eleon Green, endise nimega OÜ Kindel Vara, kellele Maidla vald andis juba 2013. aastal ehitusloa, mis on nende hinnangul senimaani kehtiv. 

Aidu tuulikupargi ehitus jäi seisma paari aasta eest, kui maavalitsus vaidlustas OÜ-le Aidu Tuulepark välja antud ehitusloa. Selleks ajaks oli püsti kaks tuulikualust. Mõned päevad tagasi jätkati pooleliolevate tuulikute ehitamist ning neljapäeval oli paika saanud juba esimese tuuliku jalg.  

Et Aidu Tuulepargi nime all ei ole Oleg ja Andres Sõnajalal võimalik tuulikuid edasi ehitada, otsustati seda teha ettevõtte Eleon Green kaudu. Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on Eleon Green endise osaühingu Kindel Vara uus ärinimi ja sellel ettevõttel on tuulikute ehitamiseks kehtiv luba olemas.

Maidla vallavalitsus andis 27. veebruaril 2013. aastal OÜ-le Kindel Vara välja ehitusloa elektrituulikute püstitamiseks. "Lüganuse vallavalitsus hiljuti kinnitas, et ehitusload kehtivad tähtajatult. Maidla vallavalitsuse korraldust ega seda luba kohtus vaidlustatud ei ole. OÜ Eleon Green on tegevuse jätkamisest informeerinud nii vallavalitsust kui justiitsministrit," ütles Sõnajalg. 

Tagasi üles