Narva tööstusparki hakatakse laiendama

Narva logistika- ja tööstuspargi teise etapi ehitustööd lõpevad 13. oktoobriks.

FOTO: SA IDA-VIRUMAA TÖÖSTUSALADE ARENDUS

Narva logistika- ja tööstuspargi teise etapina rajatavas Kulgu pargis, kus esimesed krundid on juba broneeritud, löödi taristuehituseks kopp maasse. 

EASist kõikide tööstusalade taristute üheaegseks ehitamiseks toetust küsinud SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus alustas lisaks Kohtla-Järvele ehitustöid ka Narvas, kus valmib logistika- ja tööstuspargi teine etapp Kulgu tänava ääres.

Edukam kui teised

Vajadus asuda Narvas arendama tööstuspargi teist etappi tuli sellest, et esimene, Kadastiku tänava ääres asuv park on peaaegu välja müüdud. "Meil on seal jäänud mõned krundid − mõned väiksemad ja mõned suured − ning allesjäänud kruntidest nelja üle käivad praegu juba aktiivsed läbirääkimised. Meil on vaja uusi krunte, mida pakkuda," tõdes Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige Teet Kuusmik.

Narva park oli sihtasutuse jaoks esimene, millega toimetama hakati: aktiivset müügitööd alustati seal 2010. aastal, Jõhvi tööstusala maad saadi riigilt 2013. aastal ning Kohtla-Järve ja Kiviõli omad 2014. aastal.

"Kindlasti on Narva kruntide eduka müügi taga ka piirilinna staatus ja asukoht," kinnitas Kuusmik, kelle sõnul on ettevõtete investeerimisotsused Narvas ka kiiremad tulema kui mujal.

Nii on praeguseks Narva tööstuspargis juba valmis viis ettevõtet, millest neli töötavad ja viies − metallitööstusettevõte − seadistab masinaid ja teeb ettevalmistusi kasutusloa saamiseks.

Saanud ajapikendust

Narva on ka ainus park, kus esimesed investeeringute tegijad on jäänud ajahätta ja palunud pikendust. Ettevõttel on pärast maatehingu sõlmimist viis aastat aega investeeringu elluviimiseks. Pärast seda on sihtasutusel õigus anda kokkuleppele tagasikäik. Kolm ettevõtet on palunud oma investeeringu tegemiseks pikendust ja on seda ka saanud.

Kõik kolm on aga kunagi ehitamist juba alustanud, kuid 2014. aastal, kui mõnedele kaupadele kehtestati sanktsioonid, langesid nafta hind ja valuutakursid, ehitus peatati. "See oli aeg, kus ettevõtete koostatud äriplaanid ja tasuvusanalüüsid enam lihtsalt ei kehtinud ja ehitus jäi seisma. Nüüdseks on olukord stabiliseerunud. Ettevõtjad on olukorraga kohanenud ja nad on kinnitanud oma soovi sellel aastal oma ehitusega edasi minna," rääkis Kuusmik.

Ka taristuehitus on just selle aasta märksõna. Praegu tegeldakse teealuste ehitamisega ning samal ajal alustati ka vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamist. Lisaks rajatakse toetuse abil side- ja gaasiühendused, teed ja tänavavalgustus. Sihtasutus alustab ka elektriühenduste ehitamist. Seda tehakse oma raha eest.

Taristuehitus Narvas, aga ka Kohtla-Järvel, kus ehitus juba käib, ning Kiviõlis, kus ollakse alles projekteerimisprotsessis, peab valmima 13. oktoobriks.

Taristuehitust toetas EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi kaudu.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles