VKG paneks kaks õlivabrikut tööle, aga põlevkivi pole

Ahti Asmann (vasakul) ja Aivar Kokk rääkisid põlevkivi jaotussüsteemist ka Petroteri õlivabriku katusel.

FOTO: Matti Kämärä

Viru Keemia Grupp ei saa kahte seisvat Kiviteri tehnoloogiat kasutavat õlivabrikut tööle panna põlevkivi puuduse tõttu. 

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann kinnitas, et võtaks tööle ligemale sada inimest ja  paneks paari kuu jooksul tööle ka kaks seisvat Kiviteri õlivabrikut, kui ettevõttel oleks vaid pool miljonit tonni tükipõlevkivi, mida selleks vaja läheb.

Põlevkivi ei jätku

Asmann selgitab, et praegu tarbivad peenpõlevkivi kasutavad kolm uuemat Petroteri ja tükikivil töötavad kaks Kiviteri vabrikut aastas kokku  4,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi. Ojamaa kaevanduse aastane maksimaalne kaevanduslimiit  on aga 4,2 miljonit tonni.

"0,3 miljonit tonni jääb juba puudu. Ka praegu töös olevate  Kiviteri tehaste kindlustamine tükikiviga on lubatud kaevemahtude juures problemaatiline. Ootamatuste jaoks meil puhvrit ei ole," ütles ta.

Et kaevanduse tootmismahu suurendamiseks kulub aega, oleks Asmanni hinnangul kõige kiiremaks lahenduseks osta põlevkivi Eesti Energialt.  "Praegu keegi meile mõistliku hinnaga kivi ei paku. Eesti Energia küsib hinda, mis on vähemalt kaks korda kõrgem selle tootmise omahinnast. See on mitteaktsepteeritavalt kõrge," tõdes ta, lisades, et VKG oleks nõus ostma põlevkivi sama hinnaga, millega Eesti Energia müüb seda oma kontserni sees oma tootmisüksustele.

Eelmisel aastal tarbis VKG põlevkivi 3,5 miljonit tonni, tänavuse aasta vajaduseks on prognoositud 4,5 miljonit tonni. Kasv tuleneb sellest, et mullu sügisel taaskäivitas VKG neljast  Kiviteri vabrikust kaks.

Asmanni ja Sutteri sõnasõda 

Ahti Asmann ja Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter on meedias viimastel nädalatel pidanud teravat sõnasõda. Sutteri hinnangul on Kiviteri vabrikud niivõrd vanad, et keskkonna huvides tuleks nad sootuks sulgeda.

Samas väitis Sutter, et VKG ise pole keskkonnaministeeriumilt taotlenud lisakaevandamismäära. Samuti viitab ta konkurentsiametile, kes on leidnud, et Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Kaevandused rakendatud põlevkivi hinnastamise metoodika on õiglane. "VKG ei ole pidanud vajalikuks kasutada võimalust põlevkivi teistelt tootjatelt osta, nähes ainukese lahendusena Eesti Energialt kaevandamislubade äravõtmist ja ettevõtete vahel kehtestatud kaevandamise aastamäärade käskkirjaga ettenähtud mahtude ümberjagamist," kirjutas Sutter sel kolmapäeval.

"Praegune põlevkivi jaotussüsteem ei toimi," väitis omakorda Asmann eile pärast Kohtla-Järvel toimunud kohtumist riigikogu majanduskomisjoni liikmetega. "Eestis tervikuna jääb igal aastal viis miljonit tonni põlevkivi väärindamata," ütles ta, märkides, et selle tagajärjel jääb riigil otseste ja kaudsete maksude mõjul aastas saamata 80-100 miljonit eurot aastas.

Asmann tegi eile riigikogu majanduskomisjoni liikmetele ettepaneku algatada maapõueseaduse muutmine, mis tagaks põlevkivi väärindamise 20 miljoni tonni raames. Samuti soovib VKG põlevkivi kasutamise poliitika ületoomist keskkonnaministeeriumist majandusministeeriumisse ning muuta praegu kehtiv ajutine põlevkivi kasutamise maksusüsteem alates uuest aastast püsivaks. "Uuringud näitavad, et ressursitasu sidumine naftahinnaga on mõistlik. Põlevkivisektor väärib stabiilset maksukeskkonda," sõnas ta.

Riigikogu majanduskomisjoni liikmed külastasid reede hommikul ka Eesti Energia õlitehaseid ja elektrijaama Auveres. Komisjoni esimees Aivar Kokk tõdes, et riigil tuleb tekkinud vastuolud lahendada nõnda, et kõik kolm Ida-Virumaal tegutsevat põlevkiviettevõtet saaksid töötada võimalikult hästi, sest sellest olenevad nii riigi tulud kui ka maakonna käekäik. "Praegu on mitu lahendamata teemat üleval ja need tuleks lahendada lähima paari-kolme kuu jooksul. Tuleb muuta maapõueseadust ja on vaja selgust, milline on põlevkivi kasutamise maksusüsteem alates 1. jaanuarist 2018. Tegelikult peaksid ettevõtjad seda juba praegu teadma," leidis Kokk.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles