Jõhvi vallavalitsus tühistas prügiveo hinda tõstva korralduse

Vähemalt maikuuni veab Ekovir jõhvilaste prügi vana hinnaga. FOTO: Peeter Lilleväli

Jõhvi vallavalitsus tunnistas teisipäeval kehtetuks oma jaanuarikuise korralduse, millega kinnitati jäätmefirma Ekovir taotlus tõsta alates märtsist prügiveo hinda 75,9 protsenti, ning tellis eksperdiarvamuse küsitud hinnatõusu põhjendatuse kohta. 

Jaanuaris kinnitas Jõhvi vallavalitsus oma korraldusega OÜ Ekovir taotletud 75,9protsendilise prügiveo hinna tõusu.

Korteriühistud polnud nii järsu hinnahüppega päri ning kuna rahvakoosolekul ega hilisematel kohtumistel Ekoviri ja vallavalitsuse esindajatega kompromissi ei saavutatud, vaidlustasid selle korralduse.

Vaides taotleti, et vallavalitsus tunnistaks oma hinnatõusu kehtestanud korralduse kehtetuks, vaidemenetluse ajaks aga peataks selle korralduse täitmise.

Korralduse täitmise peatas vallavalitsus 27. veebruaril, üleeile tunnistati korraldus kehtetuks.

Kompromiss Ekoviri moodi

"Muidugi on korteriühistud rahul − meie vaie rahuldati ju täielikult, vallavalitsus sai aru, et oli otsuse tegemisel vääralt käitunud," ütles  Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liige ning Jõhvi vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige Paul Paas. "Tõenäoliselt mõjutas korralduse tühistamist ka see, et homme (täna − toim.) on vallavolikogu istung, kus üks päevakorrapunkt on umbusalduse avaldamine abivallavanemale, kes ju väidetavalt selle hinnatõusukorralduse ette valmistas."

Ühistute jaoks on Paasi sõnul nüüd küsimus selles, mida vallavalitsus edasi teeb.

"Meie ei saa midagi teha enne, kui on vastu võetud uus otsus − kui vaja, saame ka selle jälle vaidlustada."

Jõhvi vallavanem Eduard East rääkis, et kuna kõigi osapoolte kohtumisel kompromissini ei jõutud, oli otstarbekas varasem korraldus tühistada, et Ekoviri uue taotluse menetlemisega saaks otsast peale hakata.

Tõsi, seda uut taotlust veel ei ole. On Ekoviri kinnituskiri − kirja peal kuupäev 27. veebruar, valla dokumendiregistris registreeritud alles 13. märtsil −, milles ettevõte kinnitab enda kohtumistel välja pakutud kompromissivarianti: jäätmeveo hinda ollakse valmis tõstma kahes etapis, 45% alates 1. märtsist ja 30,9% (praegu kehtivast hinnatasemest) alates 1. novembrist.

Mis teeb kokku ikka sellesama algul küsitud 75,9%. Ja mis tegelikult pole enam ka oluline, sest vallavalitsuse korraldus on juba kehtetu.

Oodatakse eksperdi hinnangut

Eduard East ütles, et nüüd ootab vallavalitsus Ekovirilt uut põhjendatud taotlust hinnatõusuks. Samuti tellis vallavalitsus hinnatõusule eksperdiarvamuse. Easti sõnul küsitakse eksperdilt, kas ja kuivõrd olid põhjendatud Ekoviri põhjendused hinda sel määral tõsta, seda põhjendustes välja toodud kululiikide kaupa.

"Küsime mitte niivõrd juriidilist põhjendatust − selle poolega tegeleme ise −, kuivõrd valdkonnast tulenevat," märkis East.

"Meile on oluline, et eksperdiarvamusest selguks, kas Ekoviril oli vallaga lepingut sõlmides võimalik hinnatõusu ette näha või mitte," toonitas Paul Paas.

Eksperdiarvamuse saamiseks sõlmis vallavalitsus lepingu OÜga Alkranel, esmaseid tulemusi oodatakse märtsi lõpuks.

"Kui meil kõik andmed ja analüüsid olemas on ning Ekovirilt uus taotlus tuleb, siis selle menetlemine võtab oma aja ning kõige varem võib prügiveo hind tõusta maikuus," ütles East.

Vallavanem pidas arukaks, et enne kui vallavalitsus uut korraldust vastu hakkab võtma, arutatakse asja korteriühistutega.

Ekoviri esindajalt ei õnnestunud eile kommentaari saada.

Tagasi üles
Back