Konkurents ja erihind

Jõhvi prügiveosõda pole veel lõppenud ning nüüd, kui Jõhvi vallavalitsus on tühistanud määruse, millega tühistati määrus, mis nägi ette teenuse hinnatõusu 75,9 protsenti, asus prügiveofirma vasturünnakule. Põhiargument, millele rõhutakse, on asjaolu, et Uikala prügila tõstis Ekoviri jaoks olmeprügi vastuvõtu hinda. Kui enne oli see 32 eurot tonni eest, siis alates uuest aastast 65 eurot.

Argument oleks justkui veenev. Pealegi leidis ka (loodetavasti) sõltumatu ekspert, et prügiveo hinna tõus on põhjendatud, ehkki mitte nii suures ulatuses, kui küsiti. Ent siin on siiski mõned küsimärgid. Kui jätta kõrvale isegi see mitte vähe tähtis asjaolu, et Uikala prügila ja Ekoviri omanike ring on sama, on põhiküsimus ikkagi see, miks ja mille alusel sai Ekovir sellist soodushinda.

Meile teadaolevalt püüab Jõhvi prügiveoteemaga tegelda praegu ka konkurentsiamet. Loodetavasti tegeldakse küsimusega ka sellest aspektist, kas aastal 2013, kui hange läbi viidi, ei saanud Ekovir põhjendatud turueelist. Kui sellele firmale kehtis poole madalam hind kui konkurentidele, siis kas oli see − arvestades Uikala prügila olulist turujõudu piirkonnas − konkurentsiolukorrast lähtuvalt aus mäng? Või oli oluline soodustus kehtestatud selleks, et konkurente hankel auti mängida ja pärast hakata hinda kruvima? Arvestada tuleb sedagi, et Jõhvi pole ainus omavalitsus, kus Ekoviril on viimastel aastatel õnnestunud hankeid võita. Ja sealgi oli ilmselt oluline roll "erihinnal".

Tagasi üles
Back