Narva muuseumil on raha otsakorral

Narva muuseumi direktor Andres Toode: "Aprilli teiseks pooleks meil raha ei ole."

FOTO: MATTI KÄMÄRÄ/ARHIIV

Narva linnajuhid tagandati finantsraskustesse sattunud Narva muuseumi nõukogust. Juba aprilli lõpus ähvardab muuseumi rahata jäämine.

Narva linnavalitsus tagandas oma eilse korraldusega SA Narva Muuseum nõukogust linnapea Tarmo Tammiste, abilinnapea Vjatšeslav Konovalovi ja linnavolikogu liikme Ants Kutti. Nende asemele valiti nõukogusse isikud, kes pooldavad üksmeelselt muuseumi tegevuse põhjalikku kontrollimist ning seisavad vastu asutuse lõputule finantseerimisele.

Narva muuseumi nõukogu koosseisu arvati linnavolikogu liikmed Aleksei Mägi ja Ilja Fjodorov ning Narva muuseumi endine − ajal, mil tegemist oli veel munitsipaalasutusega − direktor Eldar Efendijev.

Eile Tallinnas viibinud linnapea Tarmo Tammiste ei saanud nõukogust lahkumist kommenteerida. Abilinnapea Vjatšeslav Konovalov aga ei osanud öelda, kuidas aitab kolme linnaesindaja väljavahetamine riigiga ühise muuseumiasutuse nõukogus finantsraskustega toime tulla.

"Kuna saadikud otsustasid seda teha [muuseumi tegevust erakorraliselt kontrollida − I.S.], siis ilmselt nad arvavad, et see aitab," oletas ta. "Nõukogusse arvatud saadikud on kõik ühest fraktsioonist ning esindavad ühehäälselt linna."

Raha saab aprilli lõpuks otsa

Põhjarannik on juba varem kirjutanud, et Narva linnavolikogu 23. märtsi istungil kõlas võimul oleva tsentristliku fraktsiooni soov tellida SA Narva Muuseum tegevuse kontrollimiseks audit ning selleks on linnaeelarvest eraldatud 5000 eurot. Muuseumi direktor Andres Toode aga on mures, et audiitori leidmiseks konkursi korraldamiseks ja pärast veel auditi läbiviimiseks kulub aega, kuid tekkinud finantsolukorras pole seda enam peaaegu jäänud.

Säärane olukord tekkis selle tõttu, et möödunud aasta detsembris 2017. aasta linnaeelarvet koostades otsustas Narva linnavolikogu eraldada muuseumile ainult 229 000 eurot, ülejäänud 200 000 eurot aga kanda eelarve puutumatusse reservi. Ent muuseumi rahakärpe küsimus on siiani lahtine, ehkki üks kvartal on juba möödas. Praegu on selgusetu ligi poolesaja Narva muuseumi töötaja tulevik, kuna nende palgaraha tuli just linnaeelarvest.

Andres Toode ütles teisipäeval, et praegu tuleb muuseum rahaliselt veel toime, ent mis saab aprilli lõpus, ei ole teada − ilmselt tuleb hakata kuskilt abi otsima, et mitte lasta tõelisel finantskriisil tekkida. "Kuid me oleme sellise ebamäärasusega harjunud, kuna elame säärases režiimis juba neli kuud."

"Aprilli teiseks pooleks meil raha ei ole," tunnistas Toode.

Uut toetust linn esialgu ei anna 

Muuseumi nõukogu uus liige, saadik Aleksei Mägi avaldas eile antud kommentaaris lootust, et linna esindajate väljavahetamine aitab muuseumi finantsraskustest välja, ent ülejäänud 200 000 euro eraldamisest pole esialgu juttugi. Mägi meelest sõltub muuseumile toetuse andmise operatiivsus tõenäoliselt sellest, kuivõrd on muuseumi direktor valmis kontrollijatega koostööd tegema ja neile infot jagama.

"Juba esmasel tutvumisel muuseumi materjalidega tekkis mul küsimusi. Näiteks kes on kinnitanud koosseisunimestiku ja miks on mõningatel töötajatel nii kõrged palgad. Muuseumi mõningates osakondades on üsna kõrge palgaga spetsialiste, aga kuivõrd neid seal tarvis on, pole teada," ütles Mägi.

Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov on samuti muuseumi tegevuse kontrollimise poolt ning varem korduvalt väljendanud kahtlusi linnuses tegutseva restorani Rondeel arendamise suhtes.

"Narva muuseumi ülesanne on ekspositsioonide ja näituste ning muuseumi põhitegevuse arendamine. Viimasel ajal aga pole mingit arengut või uuenemist toimunud. Samas on selle aja jooksul arenenud restoran, mis meil olemas oleva info kohaselt nõuab väga palju raha ja ressursse. Kui otstarbekas ja õige see on?" kommenteeris Jefimov möödunud nädalal.

Aleksei Mägi lisas, et osales Narva muuseumi tegevuse kontrollimises ka siis, kui tegemist oli veel munitsipaalasutusega, ning juba siis oli sealsele juhtkonnale mitmeid küsimusi. "Kõik, mis puudutas väljasõitudele ja mitmesugustele ostudele tehtud kulutusi, oksjonitel osalemist jne."

Praegu on Mägi arvates olemas eeldused selleks, et püstitada Narva muuseumi juhtkonna väljavahetamise küsimus. "Kõik sõltub kontrolli tulemustest," täpsustas ta.

Tagasi üles