Haridusministeerium: lastega manipuleerimine või nende ärakasutamine on vastuvõetamatu

Järgmisel nädalal saab kokku Jõhvi põhikooli hoolekogu, kes annab õpilaste kaasamisele allkirjade kogumisel omapoolse hinnangu.

FOTO: Peeter Lilleväli

Haridus- ja teadusministeerium taunib Jõhvi põhikoolis toimunud alaealiste ärakasutamist kooli haldaja ja koolijuhi vahelises konfliktis. 

Jõhvi põhikoolis korraldati sel nädalal seoses direktor Liina Mihkelsoni ametist vabastamisega allkirjade kogumise aktsioon, kuhu kaasati lastevanemate teadmata ka algkooli- ja põhikooli nooremate klasside õpilased.

Toetusallkirju koguti avalikule pöördumisele, mis kannab pealkirja "Umbusalduse avaldamine Jõhvi vallavalitsusele". Allakirjutanute seas on ka esimese klassi lapsi.

Avalik pöördumine

Mihkelson vabastati ametist möödunud kolmapäeval Jõhvi vallavalitsuse korraldusega teenistusliku järelevalve käigus ilmnenud rikkumiste pärast.

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles koolis läbi viidud aktsiooni kommenteerides, et lapsel võib küll olla koolijuhi vabastamise kohta oma arvamus, kuid vanema nõusolekuta talt avalikule pöördumisele allkirja küsida ei tohi.

"Juriidiliste asjaolude hindamist ei saa loomulikult õpilaste õlgadele panna, kuid see ei välista, et lapsel või noorel võib olla ka koolijuhi vabastamise kohta oma arvamus. Siiski ei tohiks seaduse kohaselt sellistele avalikele pöördumistele ilma vanema nõusolekuta õpilastelt allkirju küsida," sõnas ta. "Lastega manipuleerimine või nende ärakasutamine on kindlasti vastuvõetamatu. Koolis toimuvale peavad hinnangu andma eelkõige sellega kõige paremini kursis olevad osapooled − koolipidaja ehk kohalik omavalitsus, samuti kooli lastevanemad ning hoolekogu."

Koolijuht vastutab

Info levitamiseks allkirjade kogumise kohta postitati umbusaldustekst internetipõhisesse õppeinfosüsteemi Stuudium, mis ühendab koolijuhte, õpetajaid, õpilasi ja lastevanemaid ning mille peaadministraator ja haldaja on koolis direktor.

Tekstis märgitakse, et "ainult direktoril on juurdepääsuparoolid lõpueksamite korraldamise ja vormistamise keskkonda" ning "ainult direktoril on antud hetkel oskus vormistada lõputunnistusi Eesti hariduse infosüsteemi keskkonda".

Allkirjade kogumises osalesid ka mõned 9. klassi õpilased, kes käisid klassist klassi ning kelle sõnum koolikaaslastele oli, et kui direktor vabastatakse ametist, jääb neil kool tänavu lõpetamata.

"Koolijuhi ja koolipidaja ehk siis kohaliku omavalitsuse suhted on töösuhted ning nii koolijuht kui ka omavalitsus peavad kindlustama, et nendevaheliste suhete probleemid ei mõjutaks õpilasi ega häiriks koolis töö- ja õpperahu," märkis Hollo ministeeriumi esindajana. "Kuna koolis õpilastele turvalise ja õppimist soodustava keskkonna tagamise eest vastutab koolijuht, siis koolijuhi ja koolipidaja vahelise konflikti tekkimise juhul peab koolijuht kui asjast huvitatud isik vältima õpilaste kaasamist konflikti. Sama kehtib ka õpetajate ja lastevanemate kohta − lapsi omavahelistesse konfliktidesse tõmmata kindlasti ei tohi."

Järgmisel nädalal hoolekogu koosolek

Jõhvi põhikooli hoolekogu esimees Guido Tellis ütles, et tema lastelt allkirjade kogumist ei poolda.

"Õpilastele ei oleks tohtinud seda üleskutset Stuudiumis nähtavaks teha," leiab ta. "Igasugune agitatsioon on koolis keelatud, sealhulgas kellegi toetuseks või umbusalduse avaldamiseks allkirjade kogumine."

Hoolekogu annab laste kaasamisele allkirjade kogumisel hinnangu järgmise nädala esmaspäeval toimuval koosolekul. "Aga oma isikliku seisukoha, et mina lastelt allkirjade kogumist ei poolda, olen koolis välja öelnud," märkis Tellis. "Kui allkirja oleks küsitud minu 3. klassis käivalt tütrelt, poleks ta aru saanud, millele ta alla kirjutab või mille poolt või vastu ta oma meelsust avaldab. Seega minu hinnangul oli selline käitumine vale ning lähenevate valimiste valguses tuleb selliste juhtumite vältimiseks anda kooli töötajatele selged juhised."

Tagasi üles