Narva muuseum on väsinud pikast sõjast

Ivo Posti: "Ilmselt pidas sihtasutus silmas, et kahe aasta jooksul saavad konvendihoone rekonstrueerimine ja uus püsinäitus valmis. Siis võib uuesti muuseumijuhti otsima hakata." MATTI KÄMÄRÄ

FOTO: Põhjarannik

Ehkki sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu otsustas esmaspäeval peetud koosolekul määrata järgmiseks kaheks aastaks Narva muuseumi juhiks Ivo Posti, ei tähenda see automaatselt varem tekkinud probleemide lahenemist. Siiani on muuseumi eelarves suur auk.

Narva muuseumis toimunud nõukogu koosolekul valiti praegune juhatuse liige Ivo Posti järgmiseks kaheks aastaks muuseumi juhtima.

Suurte projektide lõpuleviimine

Enne oli luhtunud muuseumijuhi valimise konkurss, kuna sihtasutuse (SA) nõukogus ei saavutanud ükski kandidaat valimisel lihthäälteenamust. SA toimimise tagamiseks valis nõukogu häältega 4:2 Posti juhatuse liikmeks tähtajaga 31. märts 2020.

Posti ise kommenteeris Põhjarannikule esmaspäevase koosoleku tulemust sõnadega, et ilmselt leiti kõiki osapooli rahuldav lahendus.

"Me jätkame tööd selleks, et käimasolevad projektid saaks edukalt lõpetatud. Ilmselt pidas ka SA silmas, et kahe aasta jooksul saavad konvendihoone rekonstrueerimine ja uus püsinäitus valmis. Siis võib uuesti muuseumijuhti otsima hakata. Järgmisel aastal algab meil ka linnuse läänehoovi korrastamise peamine osa − projektid tulevad järjest peale," rääkis Posti.

Narva linnavolikogu vähendas 2016. aasta detsembris 2017. aasta eelarvet kinnitades sihtasutusele Narva Muuseum makstavat toetust 429 135 eurolt 229 135 eurole, st ligi kaks korda. Ja eelmise aasta lõpus kärbiti sedasama 429 135 eurot veelgi − seekord lausa 321 750 euro võrra. Linnavolikogu tõstis muuseumile toetusena välja maksmata jäänud raha ümber nn eelarve reservfondi. 2017. aastal jättis linn muuseumile maksmata 70 000 eurot.

Sõjast räsitud 

Posti tunnistab, et siiani pole selge, mis nõnda tekkinud miinusega saab.

"Tegu on SA kahe asutaja vaheliste läbirääkimiste ja kokkulepete sõlmimise küsimusega − muuseum sellesse ei minu ega ühegi teise töötaja isikus ei puutu. Meie asi on välja öelda, millisest summast meile piisab, et oma igapäevast tööd teha, projektid lõpule viia ja et puudujääk ses vallas ei ähvardaks muuseumi enda tegevust.

Koondus näiteks muuseumi haldusjuhi [Janek Raik − toim.] ametikoht, sest olen teinud struktuuris ratsionaliseerimise, kuna selge on see, et peame säästma. Meil pole muud võimalust, sest ka mainitud projektidega lisandub kindlasti kulusid, mida ei oska käesoleval hetkel ette näha," rääkis Posti.

Lisaks vähenevad Posti sõnul ehitustööde tõttu külastajate hulgad ja muuseum peab olema valmis omatulu vähenemisega, mis on seni umbes kolmandik eelarvest. Tänavuseks aastaks on omatulu juba ka planeeritud eelarves vähendatud − ehitustööde võimaliku mõju ja turistide voo täpsema prognoosimise võimatuse tõttu.

Posti märkis, et muuseumikollektiiv on väsinud pikast sõjast. "Imestan, et inimesed on siiani väga hästi vastu pidanud, nad on olnud väga kannatlikud ning selle eest suur tänu neile! Nüüd, kui pinge on langenud, näeb, mis saama hakkab."

Toode pärand 

Pikaaegne eelmine muuseumijuht Andres Toode on möödunud aasta lõpust ametis uue püsinäituse projektijuhina − juunini 2019, mil konvendihoonesse tuleb uus püsinäitus. Posti meelest on Toode motivatsioon suur.

"Andres saab teha seda, mida ta on juba aastaid ette valmistanud; ta saab projekti lõpuni viia. Tema tööle jätmine püsinäituse projektijuhina oli ainuõige, sest kedagi nii kompetentset oleks olnud võimatu leida," ütles uus muuseumijuht.

"Töötame Narvas Eesti riigi ja kultuuri hüvanguks ja järgime täpselt üldisi printsiipe, mis riigis tavaks. Raske öelda, millest on tulnud osa inimeste mõistmatus sellest, millega tegeleme ja kuidas asju ajame. Selleks pole me põhjust andnud. Kujund nii-öelda muuseumisõjast võis tekkida sellest, et meie adume Eesti konteksti ja kõik võib-olla ei adu − tähendab, meie paistame vahel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel üldisel taustal silma kui veidrikud," leidis Posti.

Andres Toode ütles, et ei oska SA esmaspäevast otsust väga kommenteerida. "Mul puudub selleks piisav info. Jääb lahtiseks, mis tähtsamatest küsimustest saab. Kõige olulisem küsimus on, mis saab linnapoolsest rahastamisest. Juhatuse liikme ümber käinud trall võib tähelepanu olulisemalt osalt kõrvale juhtida. Praegu on selge, et linnal ei õnnestunud muuseumi etteotsa saada oma favoriiti, aga kuidas see mõjutab rahastamist, pole minul mingit selgust. Võib-olla kellelgi osalistest on," rääkis Toode.

Endine muuseumijuht ütles oma praeguse ameti kohta, et tegeleb sellega, mis oli ka varem tema tegevuse põhiosa. "Tulevikku vaatavate asjade ajamine on olnud kogu mu ametisolekuaja peamine tegevussuund: saada siia raha juurde, viia lõpule linnuse restaureerimine ja teha uus püsiekspositioon. Mis motivatsiooni puutub, võib öelda, et kogu poolteist aastat kestnud jant on kõvasti selle nimel vaeva näinud, et motivatsiooni maha tõmmata. Eks näis," lausus Toode.

Haagi kuningliku konservatooriumi lõpetanud Ivo Posti töötab alates juulist 2015 Narva muuseumi teadusjuhina, juhatuse liikme ülesandeid täidab ta alates 2017. aasta detsembrist.

Tagasi üles