Konkurentsiamet: Ekoviri tegevus konkurentsi ei kahjustanud

Konkurentsiamet ei suutnud Jõhvit tabanud hinnatõusu puhul tagantjärele Ekoviri tegevuses midagi konkurentsi oluliselt kahjustavat leida. PEETER LILLEVÄLI FOTO: Põhjarannik

Konkurentsiamet leidis Jõhvi mullust prügiveo hinna tõusu menetledes, et tegematajätmisi oli nii prügifirmas kui ka vallavalitsuses, ent midagi konkurentsi oluliselt kahjustavat pole tagantjärele võimalik tuvastada. 

Eelmisel aastal alustas konkurentsiamet menetlust, kontrollimaks, kas Jõhvis 75protsendilist hinnatõusu taotlenud ja seda Uikala prügila teenuste hinna tõusuga põhjendanud OÜ Ekovir on turgu valitsevat seisundit kuritarvitanud.

Jõhvi vallavalitsuse selgitustest nähtus, et ei hankelepingus ega muudes aktides pole nõuet, et Ekovir peaks jäätmeid ainult Uikala prügilasse vedama. Samas on see Jõhvile lähim jäätmekäitluskoht ja vastab kõigile jäätmete vastuvõtmise nõuetele. Vallavalitsus ei ole Ekoviri valikut Uikala prügilaga piiranud ega ole kaalunud alternatiive − sellekohaseid küsimusi ei esitatud ka Ekovirile, kui firma taotletud hinnatõusu põhjendatust arutati.

Konkurentsiamet hindas Ekoviri tegevust selle tõttu, et turgu valitseva ettevõtjana kandis Ekovir Uikala prügila hinnatõusu üle lõpptarbijale, ilma et oleks enne võtnud konkureerivaid pakkumisi teistelt jäätmekäitlejatelt. Ei Ekovir ega vallavalitsus saanud ilma teisi pakkumisi hindamata lihtsalt eeldada, et Uikala prügila on pärast hinnatõusu endiselt parim pakkuja.

Ekoviri selgituste kohaselt otsis firma Uikala prügila hinnatõusust teada saades küll muid võimalusi, ent seda üksnes avalikult kättesaadavate hinnakirjade põhjal. Pakkumisi üheltki jäätmekäitlejalt ei küsitud.

Konkurentsiamet küsis pakkumisi mitmelt jäätmekäitlejalt; kolm-neli neist kinnitasid, et neil on võimalik pakkuda kokkuleppehinda, mis olnuks Uikala prügila omast tunduvalt soodsam. Siiski tuleb arvestada, et tegemist oli üksnes hinnanguliste pakkumistega, pealegi lisanduksid kulud transpordile ja jäätmete ümberlaadimisele. Kuna küsitlusest ei selgunud ühtegi sellist alternatiivi, mille põhjal saaks tagantjärele öelda, et Ekoviri pakkumiste küsimata jätmine oli konkrentsi oluliselt kahjustav, otsustati menetlus lõpetada.

Amet märkis, et Jõhvi vallavalitsusel oli põhjust olla Ekoviri hinnataotluse suhtes kriitiline juba seetõttu, et OÜ Ekovir ja AS Uikala Prügila omanikeringi seoseid arvestades oli avalikkuses tõstatatud kahtlus kokkumängust ühistes ärihuvides. Samuti heideti vallavalitsusele ette Ekoviri hinnataotluse rahuldamist, ilma et odavamate jäätmekäitluskohtade küsimust oleks isegi tõstatatud.

"Sellisel viisil korraldatud olmejäätmeveo hinna muutmine muudab küsitavaks kogu hankekorralduse ning seab potentsiaalselt ebavõrdsesse konkurentsiolukorda teised samal hankel osalenud jäätmeveoettevõtjad, kes pakutud kõrgema hinna tõttu valituks ei osutunud. Teisalt sillutab selline kohaliku omavalitsuse praktika teed pakkujatele, kes teadlikult ei näita kõiki oma ettenähtavaid kulusid hankel osaledes, vaid esitavad need pärast hanke võitmist omavalitsusele eraldi taotlusena," viibutas konkurentsiamet näppu Jõhvi vallavalitsuse suunas.

Tagasi üles
Back