Narva linnavalitsus jookseb ametnikest tühjaks

Tänavu märtsis allkirjastasid Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin (vasakul) ja tema Narva kolleeg Tarmo Tammiste koostööleppe. Praktikas näeb see koostöö välja nõnda: ise seda soovimata, valmistas suur piirilinn väikese kuurortlinna jaoks ette vähemalt neli kvalifitseeritud ametnikku, jäädes neist ise ilma. ILJA SMIRNOV

FOTO: Põhjarannik

Narva linnavalitsuse ametid ja osakonnad on tänavu hakanud töötajatest tühjaks jääma − inimesed lähevad ära peamiselt madalate töötasude tõttu. Samal ajal kavatseb linnavõim kulutada aastas ligikaudu 200 000 eurot oma ajalehe väljaandmiseks.

Täpselt pole keegi küll kokku lugenud, kuid teadaolevalt on neli Narva linnaametnikku läinud tööle Narva-Jõesuu linnavalitsusse, kaks-kolm leidnud tööd väljaspool avalikku sektorit ning vähemalt üks ametnik on juba asjad enam-vähem kokku pakkinud ja lahkub novembrist.

Tänavu ühest Narva ametist töölt lahkunud anonüümseks jääda soovinud ametnik kinnitas Põhjarannikule, et madalate palkade probleem on peamisi teemasid, mida munitsipaalametnikud praegu omavahel arutavad. "Motivatsioon on kõigil kõvasti langenud," märkis ta.

ALEKSEI VORONOV:  Varsti pole meil siin enam kedagi, kes tööd teeks.

"Viimati tõsteti meil töötasusid viie protsendi võrra ning enne seda veel viis protsenti. Kuid 2009. aastal võeti meil 10 protsenti maha, see tähendab, et nüüdseks oleme tagasi 2009. aasta tasemel. Aga praegu on ju 2018. aasta!" sõnas ta, olles veendunud, et selliste palkadega uusi häid spetsialiste Narva ei leia.

Iganenud süsteem

Ametnik hakkas juhtkonnaga palgatõusu üle läbirääkimisi pidama juba möödunud aastal. Enda sõnul palus ta endal palka tõsta vaid veidi − kõigest järgmisele, viimasele tema ametikohal lubatud astmele palgamäärade tabelis. See tähendanuks talle palgalisa vähem kui 200 eurot kuus.

"Ülemus ütles mulle toona, et meil pole raha − ootame ära uue aasta ja uue eelarve ning siis arutame. Käesoleva aasta alguses tulime selle küsimuse juurde tagasi, kuid muutunud polnud midagi," rääkis ta.

Samas tunnistas ta, et vähem kui 200 euro suurune palgalisa kuus oleks probleemi lahendanud siiski vaid mõneks ajaks, sest ka veidi üle 1200 euro pole kvalifitseeritud spetsialistile praegu kuigi suur raha. "Ma oleksin lihtsalt senisest põhjalikumalt endale uut töökohta otsinud ega oleks läinud esimesele ettejuhtuvale tööle," märkis Narva linnavalitsuse endine ametnik.

Naaberlinna Narva-Jõesuu linnavalitsuses pakuti Narva spetsialistile 350 eurot kuus rohkem. "Minu meelest on see üsna suur vahe," kommenteeris ta.

Ametnike hoidmiseks raha pole, aga propaganda jaoks ikka leiab

Narva võimud otsustasid hakata maksumaksja raha eest oma ajalehte välja andma.

Oma ajalehe väljaandmise idee lülitasid Narva poliitikud septembris väga kiiresti linna arengukavasse. 26. oktoobril aga hääletas Narva volikogu opositsiooni toetuseta fondi Narva Linnaleht asutamise poolt.

Narva linnavalitsuse plaani kohaselt hakkab oma ajalehe väljaandmisele linnaeelarvest kuluma alates 180 000 eurost aastas, kuid läbi käis ka ettepanek eraldada selleks 250 000 eurot. Käesoleva aasta viimaseks kaheks kuuks on eelarves ette nähtud 30 000 eurot selleks, et ajaleht hakkaks ilmuma alates novembrist.

Jõhvi vald suurendas kolm kuud enne riigikogu valimisi vallalehe mahtu ja ilmumise sagedust.

Narva linnavalitsuse endine spetsialist Dmitri, kes samuti sel aastal linnavalitsusest töölt ära tuli, ütles, et palgatase ei vastanud tema ametikohale ja tehtavale tööle. Ta meenutas, et küsimustele palgatõusu perspektiivide kohta vastati talle: lähiajal ette näha ei ole. "See tähendab, et istu, oota − kunagi midagi ehk...." rääkis lahkumisavalduse esitanud mees.

"Kuid mitte miski poleks mind enam hoidnud sealt ära tulemast," tõdeb ta, et Narva linnavalitsuses pole probleem üksnes rahas. "Tööle lähenemine iseenesest on seal üsnagi konservatiivne ega innusta efektiivselt töötama. Süsteem on iganenud ja jäik, sinu initsiatiivi pole seal kellelgi vaja," sõnas ta.

10 protsenti enam ei päästaks

"Inimene otsib, kus tal parem on," märkis Narva linnamajandusametit juhatav Jelena Skulatšova filosoofiliselt. Ka tema juhitavas ametis on tööjõu voolavus suur. "Tuleme vaevaliselt toime, õpetame uusi inimesi välja," rääkis ta.

Skulatšova meelest ei päästaks kujunenud olukorras enam isegi töötasude tõstmine 10 protsendi võrra. "Vähemalt kakskümmend..."

Skulatšova sõnul on linnavalitsuses töötava vanemspetsialisti brutopalk praegu 800-1000 eurot kuus, palgatasemelt järgmine − peaspetsialist − saab veidi üle 1200 euro kuus. "Koormus ja vastutus aga on väga suured, sest tegeleme ju linna rahaga ning meilt päritakse iga sendi kohta aru," märkis ta.

Naaberlinnas Narva-Jõesuus pakutakse kogenud spetsialistidele ligikaudu 1500 eurot kuus. "Koormus aga on seal väiksem, sest Narvat ja Narva-Jõesuud muidugi võrrelda ei saa," lisas Skulatšova.

Millegipärast ei ole tööjõu voolavuse probleemi Narva sotsiaalabiametis. Sellest teavitas Põhjarannikut ameti juhataja Tatjana Patsanovskaja.

"Mõnikord on meil raskusi sobiva kvalifikatsiooniga spetsialisti leidmisel, kui keegi läheb ära, näiteks lapsehoolduspuhkusele, aga et keegi madala palga tõttu ära läheks, seda küll ei ole," rääkis ta.

Valmis palgatõusu arutama

Narva linnasekretär ja linnakantselei juhataja Ants Liimets ütles, et tema isiklikult tõstatas madalate palkade ja selle tõttu töölt lahkuvate spetsialistide probleemi linnavalitsuse nõupidamisel juba maikuus. "Reaktsiooni pole esialgu mingit," sõnas ta.

Liimets märkis, et mitte keegi pole täpselt kokku lugenud, kui palju inimesi on Narva linnavalitsuse eri ametitest ja osakondadest töölt ära läinud, kuid see-eest on linnavalitsuses kuulda ja näha, kui mõni uus inimene tööle asub.

"Selline probleem eksisteerib tõepoolest," võttis Liimets kokku. "Inimesed lähevad meie juurest ära sinna, kus palgad on suuremad, ning nõnda tuleb välja, et meie pole konkurentsivõimelised. See viib selleni, et aasta pärast langeb meie omavalitsuse töö kvaliteet: tulevad uued inimesed, kes pole kõikide asjadega kursis."

Eelarveküsimustega tegelevas Narva linnavolikogus linnaametnike palgatõusu küsimust esialgu tõstatatud ei ole. Ent linnas võimul oleva fraktsiooni Narva − Meie Kodu (endine Keskerakonna fraktsioon) esimees Aleksei Voronov tunnistas, et tegelda sellega tuleb.

"Varsti polegi meil siin enam kedagi, kes tööd teeks," sõnas Voronov. "Meil saavad nii linnapea kui ka kõik teised linnaametnikud tunduvalt vähem palka kui näiteks Jõhvis või Kohtla-Järvel. Meie maksumaksjad kiidavad selle siis ilmselt heaks, kuid nüüd hakkab selle tõttu juba töö kannatama. Minu arvates on see teema praegu aktuaalne ja selle probleemi lahendamine möödapääsmatu. Kuluaarides juba arutelu käib, kuid esialgu pole see kuskile viinud."

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles