Ekovir jäi kohtus Kiviõlile alla

Paberile ja kartongile mõeldud prügikastide hindade mittetäpsustamine oli üks põhjuseid, miks Kiviõli linna jäätmekäitlejaks ei saanud Ekovir, vaid Ragn-Sells.

FOTO: Peeter Lilleväli

OÜ Ekovir vaidlustas kohtus 2008. aasta lõpus toimunud Kiviõli jäätmeveokonkursi, kus nende hinnangul enim punkte saama pidanud pakkumine mittevastavaks tunnistati, kuna ette antud tähtajaks ei esitatud linna poolt nõutud lisainformatsiooni.

Kiviõli linn kuulutas 2008. aasta lõpus välja konkursi korraldatud jäätmevedaja leidmiseks, kuhu tegi pakkumise ka OÜ Ekovir, kelle pakkumine tunnistati aga kehtetuks, kuna osad andmed, mida linn nõudis, jäid korrektselt esitamata. Linn tahtis Ekovirilt hinnapõhjendusi paberi ja kartongi jäätmemahutite kohta, aga ka hinnakujundusmeetodikat. Esitatud andmetes oli ka olulisi erinevusi.

Võinuks võita

Oma kaebuses, mis esitati 2009. aastal, leiab Ekovir, et nende pakkumine oleks pidanud saama rohkem punkte kui AS Ragn-Sellsi oma, kes toona konkursi võitis ning on nüüd juba aastaid Kiviõlis jäätmevedu korraldanud. Kiviõli linn tunnistas, et pakkumine oleks ilmselt saanud enim punkte tänu hinnale, kuid kuna hinnad polnud läbipaistvad ning osadele küsimustele jäid konkreetsed vastused saamata, siis tuli korra kohaselt pakkumine mittevastavaks tunnistada. Hinnametoodika analüüs on Kiviõli linnavalitsuse kinnitusel aluseks sellele, et aru saada, kas pakkumises tehtud hinnad on ka realistlikud.

Ragn-Sells tunnistas kohtule antud selgituses omalt poolt, et kaebaja antud kulunumbrid on arusaamatud, ebareaalsed ja meelevaldsed ning ei sisalda kõiki tehvataid kulutusi. Sarnaseid lisaandmeid nagu Ekovirilt, küsiti ka Ragn-Sellilt, kes ka korrektselt vastas.

Sellest tulenevalt otsustas Tartu halduskohus, et linnavalitsusel oli õiguslik alus pakkumine kehtetuks tunnistada.

Tavaline praktika

Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijevi sõnul on tal hea meel, et aastaid kestnud kohtuvaidlus on jõudnud mingi tulemuseni ning et see tulemus ei pööranud linna prügimajandust pea peale. Juhul kui vaidluse puhul oleks rakendatud esmast õiguskaitset, oleks võinud linna prügiküsimused üle pea kasvada. "Nüüd õnneks oli leping sõlmitud ning kõik toimis. Periood, milleks hange korraldati, hakkab juba otsagi saama," ütles ta.

See, et üks osapooltest tulemused vaidlustab, on Dmitrijevi sõnul täiesti tavaline praktika. "Kui kohtusse ei kaeba otsust üks, siis teeb seda teine," tunnistas ta, et see tekitab peavalu igal pool, kuna lahendi ootamine tähendab tihti ka seda, et lepingut ei saa õigeaegselt allkirjastada ning kaotatakse aega. Küll tunnistas linnapea, et kui kõike on tehtud seaduspäraselt ning korrektselt, on tavaline, et omavalitsus väljub sellest võitjana. Kiviõli puhul on suurem osa sellistest vaidlustest lõppenud linnale soodsas suunas.

Tagasi üles