Kultuuriminister tunnistas riigikogule Narva võimude sõnamurdlikkust

Indrek Saar lubas, et kui Narva linn jätkab muuseumi töö torpedeerimist, leiab riik võimalused, et muuseumis normaalne tegevus tagada.

FOTO: Matti Kämärä

Kultuuriminister Indrek Saar tõdes eile riigikogu ees Narva muuseumiga seotud arupärimisele vastates, et Narva linn on käitunud sõnamurdlikult ja kui omavalitsus jätkab muuseumi töö torpedeerimist, leiab riik seaduslikud võimalused, kuidas taastada muuseumi normaalne tegevus. 

Vabaerakonna fraktsioon nentis oma arupärimises, et aastal 2012, kui riigi ja linna koostöös loodi sihtasutus Narva Muuseum, ei lubanud kehtinud muuseumiseadus eraõiguslikule juriidilisele isikule üle anda muuseumifonde. Nii jäi esialgu juriidilise üksusena alles linnaasutus Narva muuseum, millele kuulusid kõik kultuuripärandi fondid. Ehkki uus muuseumiseadus kehtib juba 2013. aastast, pole linn Vabaerakonna kinnitusel fonde sihtasutusele siiani üle andnud. Samuti on sihtasutusele üle andmata mitmed bastionid, kuigi nimetatud otsuse kohaselt pidi see toimuma. Arupärijad leiavad, et tegemist on sihipärase kokkulepete rikkumisega linna poolt.

Linn rikub kokkuleppeid

"Saan teie arvamusega paraku nõustuda ning ka mind teeb väga murelikuks, et linn sihipäraselt kokkuleppeid rikub. Kultuuriministeerium on probleemi lahendamisega tegelnud järjepidevalt ja aastate jooksul astunud mitmeid samme," sõnas Saar, lisades, et riik on korduvalt juhtinud linna tähelepanu vajadusele varad sihtasutusele üle anda, kuid tulutult. Samuti pole linn täitnud kokkuleppeid muuseumi finantseerimise osas ja jättis mullu maksmata 70 000 eurot.

Minister tunnistas, et kõik tema pingutused panna linn kokkuleppeid täitma on liiva jooksnud. "Olen tõepoolest väga hästi kursis SA Narva Muuseum olukorraga ja aktiivselt tegelnud positiivse lahenduse otsimisega, korduvalt kohtunud linnajuhtidega, oma nördimust avaldanud ka kirjalikult ja tuletanud Narva linnale meelde, et kokkulepped on täitmiseks, kuid riigi esindajana ei saa ma kohaliku omavalitsuse eest otsuseid teha," sõnas Saar.

Ministri sõnul ei ole tal muuseumi senisele tegevusele etteheiteid ning selle töö on olnud suurepärane. "Ka läbiviidud auditi hinnangul on raha kasutatud sihipäraselt ning sihtasutuse töö hästi korraldatud. Aastaid ettevalmistatud projekt püsiekspositsiooni uuendamiseks ja linnuse nüüdisajastamiseks on Euroopa Liidu toel realiseerimisele lähemal kui kunagi varem ning selle peamiseks takistuseks võib saada just see, et Narva linn ei täida kokkuleppeid."

Kui kolm riigi esindajat on nõukogus aktiivselt tegelnud sihtasutuse huvide eest seismisega, siis ei saa Saar enda sõnul sama öelda kõigi kolme linna esindaja kohta. "Võrdse esindatuse korral on paraku ühel poolel võimalik blokeerida kõik otsused või lihtsalt tegelda venitamise või süüdistuste loopimisega. Selleks et nõukogu saaks taas töövõimeliseks, teeb nõukogu esimees muu hulgas ettepaneku nõukogus välja vahetada üks linna esindaja, kes kõige vähem on täitnud neid kohustusi, mida seadus nõukogu liikmele ette näeb," sõnas ta.

Riik on Saare sõnul aasta-aastalt muuseumi omapoolset finantseerimist kasvatanud, et tagada töötajate palgakasv. Teatavasti on Narva linn aga omapoolset finantseerimist pidevalt pidurdanud. "Kuid muidugi võib töörahu saabuda alles siis, kui muuseumile on valitud juht ja tagatud kindlustunne muuseumi arengu osas ning linn asub täitma kokkuleppeid," lausus ta, lisades, et Eesti riigis on seitse muuseumi, mis on ühised sihtasutused koos kohaliku omavalitsusega. Koostöö kõigis peale Narva toimib tema sõnul väga hästi.

Riik leiab hoovad

Ministri sõnul aga blokeerivad linna esindajad muuseumi nõukogu tööd ning ta lubas, et kui linn jätkab sellist tegevust, leiab riik seadusandlikud võimalused, et uus muuseumijuht saaks ametisse ja muuseumi normaalne töö tagatud.

Riigikogu liige Andres Ammas viitas Põhjaranniku möödunudsuvisele artiklile, kus Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov väitis, et minister Saar olla lubanud senise juhi välja vahetada, mispeale linn taastab muuseumi finantseerimise, ja küsis, kas Narva linnavolinikud šantažeerivad Eesti Vabariigi ministrit.

Saar vastas, et sellist lubadust ta andnud pole, küll on aga öelnud, et senise muuseumijuhi tööleping lõpeb 2017. aastaga ja siis korraldatakse uus konkurss.

Riigikogu liige Krista Aru ütles, et Narva linn ja selle ajaloolis-kultuuriline pärand on Eestile väga tähtis. "Kogu see sihtasutuste asutamine, kohalikule omavalitsusele rolli ja õiguse andmine muuseumide juures lähtus ju sellest, et töötatakse oma kogukonna heaks, oma kogukonna uhkuseks. Millal siis veel kui mitte sel aastal, mis on Euroopa kultuuripärandi aasta, mis on Eesti Vabariigi 100. sünniaasta, peaksime ka nendele kohalikele omavalitsustele, kes selle poliitilise ning mittemeeldimise ja meeldimise tasandil kipuvad ekslema, riigina ütlema just neid väärtusi, mille annab kultuur ning mida me peame siin kaitsma, selgelt ja taganemata," sõnas ta.

Tagasi üles