Jõhvi võimu repressioonide ohver Ingrid Spitz sai tööinspektsioonis seljavõidu
Täiendatud, lisatud Spitzi kommentaar

Jõhvi raamatukogu direktori ametist vabastatud Ingrid Spitzi kasuks mõisteti 15. märtsil Jõhvi võimu tegevuse tõttu ning valla maksumaksja taskust välja aastapalk. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ingrid Spitz, kes tänavu kevadel Jõhvi vallavalitsuse otsusega Jõhvi keskraamatukogu direktori kohalt vallandati, kaebas enda vabastamise töövaidluskomisjoni, kes kolmapäeval tunnistas vallavalitsuse tegevuse õigusvastaseks ja mõistis Spitzi kasuks  välja aastapalga suuruse hüvitise. 

15. mail tegi tööinspektsioon otsuse, kus tunnistati õigustühiseks Jõhvi vallavalitsuse otsus vabastada Jõhvi keskraamatukogu direktori kohalt Ingrid Spitz, kellele pandi süüks usalduse kaotust.

Toonane vallavanem, praegu riigikogu liikmena töötav  Martin Repinski põhjendas Spitzi vallandamist sellega, et raamatukogu direktor kahjustas vallavalitsuse mainet. Enne seda oli Repinski teinud Spitzile ettepaneku lahkuda omal soovil, vastutasuks lubas vallavanem talle hüvitist kuue kuupalga ulatuses.  

Kui Spitz keeldus ettepanekut vastu võtmast, vormistas vallavalitsus tema vallandamise akti ning Repinski põhjendas seda asjaoluga, et raamatukogu direktor on kahjustanud vallavalitsuse mainet, kui nõustus enda juhtumist ajakirjandusega rääkima. 

Spitz ise ütles, et Repinski oli talle pakkunud kuue kuu palga ulatuses hüvitist, öeldes, et kui ta tööinspektsioonis isegi võidab, ei saa ta sealt enamat kui kolme kuu töötasu. 

"Tööinspektsioon tegi jah sellise julge otsuse ning selle hüvitise summasse on ka moraalne kahju [juristide keeles mittevaraline kahju − E.K.] sisse arvestatud."

Spitzi sõnul valla esindajat tööinspektsiooni istungile ei tulnud, kuid vald vaidles oma kirjalikus vastuses lihtsalt vastu mittevaralise nõude osas. Raamatukogu eksdirektori sõnul sai ta aru, et vald ei vaielnud vastu sellele, et tema ametist vabastamine polnud seadusega kooskõlas. 

"See otsus on oluline seetõttu, et inimesed ei kardaks, kui tööandja ütleb, et tahab sind põhjuseta vallandada, ja pakub mingit hüvitist, väites, et tööinspektsioonist sa nagunii enamat ei saa. See näitab, et töötajal on ikka mingid õigused, kui tema suhtes on nii räiged rikkumised," sõnas Spitz.

Vallavalitsusel on õigus 30 päeva jooksul tööinspektsiooni otsus vaidlustada. 

Tagasi üles
Back