JUHTKIRI Kui häälte ostmine volikogudes lõpeb

Jõhvi volikogu istung. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvi võimupööre on toonud kaasa uue koalitsiooni lubaduse lõpetada ära siin normaalsuseks saanud praktika, kus volikogus vajalikke hääli hoitakse munitsipaalsete töökohtade hinnaga. Ehk teisisõnu, volikogu liikmete lojaalsuse tagamiseks jagatakse ja tehakse neile heapalgalisi töökohti.

Sellist praktikat on juba üle 20 aasta juurutatud Kohtla-Järvel ja Narvas. Jõhvis eriti intensiivselt viimasel paaril aastal, kui võimu juures on olnud ärimees Nikolai Ossipenko. 

Selline käitumistrend on olnud silmaga nähtav ning selle läbiviijad kohalikes omavalitsustes pole piinlikkust tundnud.

Ent tundub, et asjad hakkavad muutuma. Nimelt on riigikogus ettevalmistamisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused, mis näevad ette ametnike ja vallaasutuste töötajate võrdsustamise. Ehk kui ametnikel on praegugi keelatud volikogus avalikku võimu teostada, siis hakkab samasugune piirang eelnõu kohaselt kehtima ka teistele valla palgal olevatele inimestele. 

Paljuski on see plaan ajendatud riigikohtu hiljutisest lahendist, kus leiti, et "kuna seaduse järgi on omavalitsusüksuse volikogu ja valitsuse ülesanded põhimõtteliselt lahutatud, võivad juhul, kui isik täidab samal ajal volikogu liikme volitusi ja valitsusele alluva teenistuskoha ülesandeid, mandaadi ja teenistuskoha huvid sattuda vastuollu". Konflikt volikogu liikme mandaadi ja teenistuskoha huvide vahel võib kohtu hinnangul ohustada volikogu toimimist. See võib takistada volikogu liikmel valitsuse ning sellele alluva haldusorganisatsiooni kontrollimist. Samuti võib volikogu liikme samaaegne töötamine valitsuse alluvuses mõjutada tema otsuste langetamist volikogus. Lisaks ohule, mis tekib volikogu tööle, pole välistatud negatiivne mõju ka valitsuse ja temale alluva haldusorganisatsiooni tööle, leidis riigikohus. 

Seadusemuudatus on jõudnud praeguseks riigikogusse ning plaani kohaselt peaks parlament selle otsustama eeloleval sügisel.  

Tagasi üles
Back