Vanglast endist elukaaslast ähvardanud mehed said karistada

FOTO: SCANPIX

Viru maakohus on viimasel ajal karistanud kaht meest, kes istusid oma endise elukaaslase ähvardamise ja jälitamise eest vangis ning jätkasid sealt telefoni teel kuritegude toimepanemist.

Narvalane Roman (41) on oma endise elukaaslase peksmise, ähvardamise ja jälitamise pärast olnud korduvalt õiguskaitseasutuste tähelepanu all ning teda on selle eest ka korduvalt karistatud. Kui mees sai 2017. aastal selle eest tingimisi karistada, siis juba aasta hiljem sooritatud samalaadse kuriteo eest saadeti ta vangi. 

Nüüd oli mees taas kohtu all selle tõttu, et ta Viru vanglas istudes korduvalt helistas oma endisele elukaaslasele, kuigi tema suhtes kehtis lähenemis- ja suhtlemiskeeld. Selle eest määras kohus talle 1 kuu pikkuse vangistuse, mistõttu ei vabane ta sealt tänavu juulis, vaid kuu aega hiljem. 

Narvalane Aleksandr (42) oli samuti mitu aastat tagasi oma endise elukaaslase ja tema lapse suhtes vägivaldne, mille eest sai tingimisi vangistuse. Ent kuna ta ei järginud talle määratud kontrollnõudeid, siis pöörati karistus täitmisele ja mees saadeti vangi. Vanglas istudes helistas Aleksandr oma endisele elukaaslasele, kelle suhtes ta oli olnud vägivaldne, ja ähvardas, et kui naine ei tule teda vanglasse vaatama, siis tekitab ta talle vabanedes noaga kehavigastusi. 

Sel ajal kui kriminaaluurimine käis, sai mees juba vanglast välja ning kohus määras talle sel korral taas tingimisi vangistuse: 8 kuud 1,5 aasta pikkuse katseajaga. 

Tagasi üles