Narva ametnike palgad kerkivad 1. maist

Narva volikogus käib linnaeelarve muutmine.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Palgatõus ootab neid Narva linna ametnikke ja teenistujaid, kelle töötasu 2018. aastal ei tõstetud. Lubatud palgatõus saab olema keskmiselt 20 protsenti, linnaeelarve muutmine juba käib.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi sõnul puudutab kavas olev palgatõus nii Narva linna ametiasutuste töölisi kui ka nende ametiasutuste hallatavate koolide, lasteaedade, sotsiaal-, spordi-, kultuuri- ja muude asutuste töötajaid.

Jevgrafov täpsustas, et jutt on nende ametnike palkadest, kelle töötasu 2018. aastal ei tõstetud. "Need spetsialistid, kellel mullu palka ei tõstetud, võivad sel aastal palgatõusuga arvestada."

Ametnike palgad kerkivad ligikaudu 20 protsenti, ent linnapea sõnul otsustab töötasu määra igal konkreetsel juhul asjaomase asutuse juht.

Praegu on volikogu päevakorras Narva linnavalitsuse struktuuri muutmine 2019. aasta juunist. "Palku plaanime tõsta 1. maist," sõnas Jevgrafov.

"Linnapea töötasu pole selle küsimusega kuidagi seotud," kommenteeris Jevgrafov juba samuti volikogule esitatud eelnõu, milel kohaselt tahetakse tõsta ka Narva linnajuhtide töötasusid. "Selle otsuse teevad volikogu liikmed eraldi, olenemata haldusstruktuurist ja palgaastmetest."

Narva linnapea töötasu tõstmise umbes poolteist korda − praegu on see 3000 eurot − on juba heaks kiitnud linnavolikogus enamust omav fraktsioon Kodulinn Narva. Konkreetne otsus selle kohta tehakse linnavolikogu 25. aprilli istungil. See muudatus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. aprillist. Aleksei Jevgrafov on Narva linnapea alates 8. aprillist, ehkki faktiliselt on ta selles ametis olnud märtsi keskpaigast, mil tagandati ametist tema eelkäija Tarmo Tammiste.

Narva linnapea ametipalgaga on traditsiooniliselt võrdne ka linnavolikogu esimehele makstav töötasu. Volikogu praegusele esimehele Irina Janovitšile aga makstakse sellest vaid pool, kuna Janovitš on paralleelselt ka Narva Kreenholmi gümnaasiumi direktor.

Nagu Põhjarannik juba varem kirjutanud on, tabas mitmeid Narva linna ametiasutusi aastatel 2018-2019 suur kaadrite äravool. Inimesed on töölt ära läinud peamiselt madalate palkade, aga ka üldise halva töökorralduse tõttu. Aleksei Jevgrafov väljendas tänavu lootust, et Narva linnavalitsuse struktuuri muutmine ja linnaametnike palkade tõstmine aitavad linnaasutuste tööd tõhustada.

"Senisest kõrgemad ja konkurentsivõimelisemad palgad võimaldavad meil alles hoida olemasolevaid ja samas leida ka uusi spetsialiste," sõnas linnapea.

Jevgrafovi sõnul leitakse raha ametnike palkade tõsmiseks linna sisereservidest. "Mingitest muudest objektidest, töödest või kusagilt kõrvalt seda raha me ära võtma ei hakka." Vajalikku summat ei osanud linnapea 22. aprillil veel öelda.

Kavandatavate lisakulutuste suurusest annab aimu volikogule esitatud Narva linna eelarve muutmise eelnõu. Omavalitsuste põhitegevuse kulude real on kirjas, et tööjõukulud kasvavad 1 546 109 euro võrra, jõudes aastaga 39 365 104 euroni.

Narva linna 2019. aasta eelarve ise on detsembris kavandatud mahuga võrreldes samuti kasvanud. Nagu nähtub Narva linnavalitsuse rahandusameti selgitusest, on see suures osas toimunud varem kavandatud tegevuste ületoomise tõttu möödunud aastast käesolevasse, aga ka tänu omavalitsuse põhitegevusest ja investeerimistegevustest saadud tuludele jms. Tänu sellele on Narva linna tänavuse eelarve maht kasvanud 8 034 519 euro võrra, ulatudes kokkuvõttes 97 693 767 euroni.

Tagasi üles