Narva kulutab koolitoidule hankeid korraldamata miljoneid eurosid

Laste meeleolu koolisööklas ei sõltu tavaliselt seal pakutava toidu kvaliteedist. See foto on illustratiivne ega ole käesoleva artikliga otseselt seotud.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Narva munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamiseks eraldatavad, maksumaksjate taskutest tulevad miljonid eurod jaotatakse juba ligi kaks aastakümmet riigihankekonkursse korraldamata ära kahe firma vahel. Pakutava toidu kvaliteet tekitab aga paljudes nurinat.

Narva munitsipaalkoolide õpilasi toitlustatakse ammust ajast iganenud lepingute alusel: ettevõtjaga sõlmitud koolilaste ja õpetajate toitlustamise leping kehtib Narva 6. koolis 2002. aastast, Soldino gümnaasiumis 2004. aastast, Paju koolis 2003. aastast, Pähklimäe gümnaasiumis 2004. aastast, Kreenholmi gümnaasiumis 2003. aastast, Kesklinna gümnaasiumis 2002. aastast, eesti gümnaasiumis 2003. aastast ning keeltelütseumis 2001. aastast.

Vahepealsetel aastatel on nimetatud lepingutele küll mõningaid lisandusi tehtud, kuid uusi, paremaid pakkumisi või võimalusi otsitud ei ole. Seega on Narva koolitoidu turg käesoleva sajandi algusest peale kahe firma vahel ära jagatud: kohalik ettevõte Mann Grupp teenindab kuut kooli, gümnaasiumi ja lütseumi, Tes Plus korraldab toitlustamist kahes õppeasutuses.

Mõned Narva koolid on nende paari aastakümnega likvideeritud, st hetkeandmetes need ei kajastu, ehkki nemadki nuumasid neidsamu ettevõtjaid stabiilsete mitmeaastaste lepingutega.

Hangeteta jagatakse miljoneid

Üks koolilõuna Narva koolis maksab praegu 1,53 eurot ning see tasutakse ühiselt nii kohalikust kui ka riigieelarvest (vt infokasti). Lõpptulemusena on jutt maksumaksjate taskust tulevate miljonite eurode eraldamisest aastast aastasse ühtedele ja samadele äriettevõtetele ilma hankeid korraldamata.

Igale koolile, gümnaasiumile või lütseumile eraldatakse koolitoitlustuse korraldamiseks olenevalt õpilaste arvust aastas stabiilselt 44 000 - 256 000 eurot. Nii näiteks maksab Narva linn 2015. aasta algusest kuni 2019. aasta üheksa kuu möödumiseni firmale Mann Grupp kokku 4 459 043 eurot ja Tes Plusile 948 088 eurot. Igal aastal maksab Narva nendele kahele firmale kokku ligi 1,1 miljonit eurot.

Eriti tulusaks ettevõtmiseks on osutunud firmade hallatavad koolipuhvetid. Sealt saavad lapsed endale toitu lisaks osta, makstakse enamasti sularahas, kassatšekke on aga vaevalt keegi näinud.

Narva linnavalitsuse liige, kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus, kes Põhjaranniku järelepärimise peale kõik kahele nimetatud ettevõttele eelarvest tehtud väljamaksete summad esitas, tunnistas, et ei tea, miks on koolid lepingud sõlminud just nende ettevõtetega. "Nende lepingute sõlmimise asjaolud pole mulle teada," sõnas ta, tuletades meelde, et toona tegeles selle valdkonnaga haridusosakond.

Narva linnavalitsuse haridusosakond likvideeriti Narva linnavolikogu otsusega 2004. aasta suvel.

Koolide direktorid ei tegutse

Viktoria Lutuse arvates kuulub koolitoidupakkujate leidmiseks hangete korraldamine koolide endi kompetentsi.

"Hangete korraldamise võimalust on arutatud ja arutatakse ka edaspidi koolide direktoritega. Riigihangete seaduse kohaselt on koolid tellijad, toitlustusteenuse finantseerimine on samuti koolide eelarvetesse sisse kirjutatud," selgitas ametnik.

Ent koolide direktorid ei tegutse. Seda kinnitavad nii eespool mainitud 15-18 aasta tagused lepingud kui ka riigihangete register. Registrist on näha, et Narvas on koolitoitlustuse hankeid korraldatud vaid riigi halduses olevas Vanalinna riigikoolis, munitsipaalkoolides aga mitte kordagi.

Õigluse mõttes peab märkima, et aastatel 2008-2009 tegid Narva võimud katse korraldada hange, et leida ühtset koolitoidupakkujat kõikidele linna koolidele, ent see kukkus läbi, kuna üks kahest hankel osalenud firmast vaidlustas konkursi tulemused kohtus. Kohtusse pöördus toona firma Mann Grupp, mida Narva toonane opositsioonisaadik Ants Pauls avalikult Narva võimude "oma" firmaks nimetas. 

Pole tegeldud

Selle nädala lõpus kavatseb Narva linnapea Aleksei Jevgrafov korraldada koolidirektorite koosoleku, kus muude küsimuste seas arutatakse ka koolitoitlustust.

"Kõige tähtsam, millest me lähtuma peame, on toitlustusteenuse osutaja pakutav kvaliteet. Kooliti see erineb. Mul on tarvis aega, et selles küsimuses selgust saada ja koolide direktorid ära kuulata. Kuid see pole kohe kindlasti normaalne, et töö käib aastatetaguste lepingute alusel. See pole kooskõlas elementaarse ausa konkurentsi põhimõtetega," kommenteeris vaid kaks nädalat Narva linnapea ametis olnud Jevgrafov.

Narva suurima kooli − keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašina tõdes, et nende kooli leping firmaga Mann Grupp on tõepoolest väga vana (pärit 2001. aastast), ent uue hanke korraldamise küsimust pole tema mäletamist mööda tõstatatud.

"Kui tegemist pole meie võidetud projektide rahaga, siis on meil riigihankekonkursse alati korraldanud linn, mitte koolide direktorid. Näiteks mingi suure summa eest tehtavate remonditööde korral," selgitas Tšerkašina.

Turu suletus mõjutab ka toidu kvaliteeti

Ühistoitlustuse valdkonnas töötav Narva ettevõtja Janina Kuksova seadis seda teemat Põhjarannikule kommenteerides esikohale koolisööklates pakutava toidu kvaliteedi. "Toidu kvaliteeti ei kontrolli praegu üldse keegi!"

"Lapsi see toit ei rahulda," kinnitas Kuksova, kes on ka ise koolilapse ema. "Ma olen õpetajatega rääkinud ning nende argument on selline: "Lapsed söövad." Aga lapsed söövad ju sellepärast, et nad tahavad süüa, eriti vähekindlustatud perede lapsed!"

Kuksova märkis, et nende paari viimase nädalaga, mil Narva õpilased on internetis eriti aktiivselt jubeda kvaliteediga toidust fotosid postitanud, on olukord veidi paranenud.

Ta on kindel, et kui koolitoidu turg Narvas lõpuks avaneb, pakub see kahtlemata huvi ka teistele ettevõtjatele.

"Kui konkurss on aus ja avatud, siis leidub soovijaid kindlasti," usub Kuksova, lisades, et paarile koolile võiks toitlustusteenust pakkuda ka tema ise. "Kui aus olla, siis mina tooksin koolidesse tagasi oma köögiga sööklad, nagu olid varem − minu meelest oleks nii palju parem."

Narva koolitoitlustuse turg pakub huvi ka mujalt pärit ettevõtjatele. Näiteks Vanalinna riigikoolis tegeleb koolitoidu pakkumisega Tallinna firma Baltic Restaurants Estonia, kes toidab lapsi Daily kaubamärgi all rohkem kui poolesajas koolis üle Eesti. Ning tundub, et kõik on rahul.

Riik annab koolitoiduks 1 euro päevas

* Toitlustamise korraldamine koolides kuulub koolipidajate kohustuste hulka, st munitsipaalkoolides toitlustamise korraldamise eest vastutab kohalik omavalitsus. Põhiülesanne on leida optimaalne lahendus, et kõikidel lastel oleks võimalus saada koolipäeva jooksul täisväärtuslikku lõunat. Seega, võttes arvesse kohaliku koolivõrgu üldpilti, võib koolipidaja organiseerida lõunate valmistamise koolis kohapeal, varudes selleks kõik vajalikud seadmed ja tagades kõik selleks vajalikud tingimused, või tellida seda teenust väljastpoolt.

* Koolitoidu menüü ja kvaliteedi nõuded on kehtestatud sotsiaalministri 2008. aasta septembri määrusega.

* Riiklike koolilõunatoetuste eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel pakkuda koolides täisväärtuslikku, mitmekesist ja kvaliteetset toitu. Alates 2018. aastast on kohalikele omavalitsustele ja erakoolide omanikele koolitoiduks eraldatavate toetuste summa kerkinud 78 sendilt ühele eurole õpilase kohta päevas. Ühe õpilase kohta annab riik aastas seega 175 eurot. 2018. aastal eraldas riik koolilõunateks üle 26 miljoni euro.

* Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kehtestab koolilõunatoetuste kasutamise tingimused ja korra valla- või linnavalitsus.

* Peale selle saavad õppeasutused pidevalt koolipiima- ning puu- ja juurviljatoetust.

* Puhvetid võivad koolides töötada üldistel alustel, st kaubandustegevuse korral neile mingeid mööndusi ei tehta, näiteks maksude või kassaarvestuse nõuete puhul.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi kommentaar

Tagasi üles