Narvas keelati nõukogude võidupüha tähistav rongkäik

Iga-aastane punalippude ja Venemaa trikolooride saatel Narvas toimuv rongkäik. Pilt on tehtud eelmisee aasta 9. mail.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Narva linnavalitsus ei lubanud volikogu aseesimehel Larissa Oleninal korraldada neljapäeval piirilinnas iga-aastast 9. mai rongkäiku korraldada, viidates politsei soovitusele.  

Kolmapäeval vastu võetud korralduses öeldakse, et kella 13-14 on Peetri platsil lubatud läbi viia miiting, kuid hilisem rongkäik nõukogude sõdurite ühishaua juurde pole lubatud. 

Palju aastaid on 9. mail Narvas korraldatud nõukogude võidupüha üritust, mille juurde on kuulunud miiting ja kontsert Peetri platsil ning hilisem rongkäik ja kõnede pidamine ühishaua juures.  

Tänavu rongkäiku keelates viitas linnavalitsus politsei otsusele. Ida prefektuur seadis rongkäigu tingimuseks tagada reguleerijate abil nii rongkäigu kui liikluse ohutus, tagades samas, et rongkäigus osalejad järgiksid seaduse nõudeid. Ent 8. mail muutis prefektuur oma kooskõlastust ning teavitas sellest ka linnavalitsust.  

"Ida prefektuur on seisukohal, et korraldaja ei suuda tagada rongkäigu marsruudil piisava arvu kvalifitseeritud liikluse reguleerijaid. /…/ Tegemist on rongkäiguga, kus liigub korraga 1000 - 1500 inimest. Marsruudil läbitakse vähemalt kümmet olulist ristmikku, kus liikluse suunamiseks ei ole korraldaja poolt tagatud piisavalt kvalifitseeritud reguleerijaid," selgitas Ida prefektuuri piirivalvebüroo operatiivjuht Indrek Püvi.

Samuti juhtis Püvi linnavalitsuse tähelepanu sellele, et ei ole tagatud ajutiste liikluskorraldusvahendiga kehtestatud piirangute täitmine, mis ei taga rongkäigust osavõtjate ohutust ja turvalisust. "Leiame, et ainuüksi ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamine ei taga üritusest osavõtjate turvalisust ning seda, et liiklejad täidaksid liiklusseadusest tulenevaid nõudeid. Välistatud ei ole kõrvaliste sõidukite sattumine rongkäigu alale. Seetõttu on alust arvata, et puuduste tõttu liiklusohutuse tagamisel võib antud ürituse raames tekkida oht inimeste elule ja tervisele."

Avaliku ürituse korraldaja, volikogu võimufraktsiooni liige Larissa Olenina ütles 8. mai õhtul Põhjarannikule, et ta tegeleb selle küsimusega: "Kõik on lahendamisel." Ta lisas, et üritust teenindav turvafirma leidis täiendavad reguleerijad, kuid ei osanud öelda, mis saab sel juhul linnavalitsuse vastuvõetud ning rongkäiku keelavast korraldusest.

Tagasi üles