Narva opositsioon peab koolitoitlustuse korraldamist korruptsioonihõnguliseks

Lõuna koolisööklas. See foto on illustratiivne ega ole käesoleva artikliga otseselt seotud.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Narva munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamiseks eraldatavad miljonid eurod jaotatakse juba ligi kaks aastakümmet riigihankekonkursse korraldamata ära kahe firma vahel. 

Õpilased ja nende vanemad küll aeg-ajalt nurisevad pakutava koolitoidu kvaliteedi üle, ent ametnike ettevalmistatud eelnõu Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks veeretatakse volikogus ühelt laualt teisele ega kiirustata asjale ametlikku käiku andma. 

2019. aasta aprillis kirjutas Põhjarannik, et Narva munitsipaalkoolide õpilasi toitlustatakse ammust ajast iganenud lepingute alusel: ettevõtjaga sõlmitud koolilaste ja õpetajate toitlustamise leping kehtib Narva 6. koolis 2002. aastast, Soldino gümnaasiumis 2004. aastast, Paju koolis 2003. aastast, Pähklimäe gümnaasiumis 2004. aastast, Kreenholmi gümnaasiumis 2003. aastast, Kesklinna gümnaasiumis 2002. aastast, eesti gümnaasiumis 2003. aastast ning keeltelütseumis 2001. aastast.

Üle miljoni euro aastas

  • 2019. aastal eraldati Narva linnaeelarvest koolitoidule 449 882 eurot, 2020. aasta eelarves on selleks ette nähtud 433 305 eurot. See teeb kokku 0,53 eurot 175 koolitoidupäevaks proportsionaalselt koolilõunat söövate õpilaste arvuga.
  • Lisaks eraldatakse riigieelarvest toiduainete soetamiseks 1 euro õpilase kohta. Üks koolilõuna Narva koolis maksab praegu 1,53 eurot ning see tasutakse ühiselt nii kohalikust kui ka riigieelarvest. Sellest lähtuvalt maksab Narva 2020. aastal õpilaste toitlustamiseks ligikaudu 1,25 miljonit.
  • Kahele kohalikule firmale makstakse toitlustamise korraldamiseks koolides 16-19 aasta taguste lepingute alusel. Kahe aastakümne jooksul pole Narva linnavõimud uusi turuhankeid millegipärast korraldanud.

Kogu Narva munitsipaalkoolide toiduturg (Vanalinna riigikoolis on asjad paremini korraldatud) on käesoleva sajandi algusest peale olnud ära jagatud kahe kohaliku firma − Mann Grupi ja Tes Plusi vahel. Kusjuures esimene ilmselgelt domineerib. Igal aastal maksab Narva nendele kahele firmale kokku üle miljoni euro (vt infokasti). Seejuures ei mäleta praegused ametnikud, millal toimus viimane hange nimetatud teenuse pakkuja leidmiseks. Samas on sellest tellimusest huvitatud ettevõtjaid ja firmasid turul küll.

Juunis otsustas Narva linnavalitsus lõpuks pöörduda volikogu liikmete poole, saamaks heaskiitu kauaoodatud hanke korraldamiseks ja kõikidesse munitsipaalkoolidesse toitlustaja leidmiseks. Ametnikud käisid välja, et sõlmida võiks kontsessioonilepingu.

Juba toona nähti ette, et hange tuleb suur ja keeruline ning selle korraldamiseks kulub palju aega, seepärast lootsid Narva ametnikud sõlmida lepingu 2020. aasta septembriks ehk tuleva õppeaasta alguseks.

Protsess pole tänini käivitunud

Narva linnavolikogu on alates möödunud aasta juunist arutanud ja kehtestanud näiteks mitte just kõige pakilisema koerte ja kasside pidamise uue eeskirja. Nagu Põhjarannik selle kohta kirjutas, osutus see eeskiri ilmselgelt tooreks, seda peaaegu ei arutatudki linnaelanike, vabatahtlike, veterinaaride, klubide ja aretajate esindajatega ning uute nõuete täitmist on ka keeruline kontrollida. Koolitoidu eelnõu aga pole istungite päevakorda seni võetudki.

Kelle huvides see on, et hanget ei korraldata?

Katri Raik

Narva linnavalitsuse liige ning kultuuriosakonna juhataja Viktori Lutus ütles Põhjarannikule, et nende osakond, kes valmistaski ette eelnõu sellele volikogus heakskiidu saamiseks, ei pea praegu saadikutega sel teemal mingit kirjavahetust. Ehk siis küsimusi ei ole.

"Volikogu juhtidega on toimunud kaks kohtumist, kus seda küsimust on arutatud vahetult tulevase hanke tingimuste kontekstis," teatas Lutus.

Arutama ei kiirustata

Protokollidest nähtub, et nimetatud hanke läbiviimise eelnõu mainiti möödunud aasta 10. detsembril Narva volikogu juhatuse istungil. Ent seejärel, nagu ka varasematel kordadel, suunati see eelnõu taas saadikukomisjonidesse arutamiseks.

"Eelnõu "Riigihanke "Teenuse osutamise kontsessioon Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks" sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" on suunatud arutamiseks linnavolikogu strateegilisse komisjoni," teatas Narva volikogu esimees Irina Janovitš Põhjarannikule.

Nimetatud komisjoni istung toimub 16. jaanuaril. "Strateegilise komisjoni istungil otsustatakse arutelu käigus, kui vajalik ja otstarbekas on selle eelnõu lülitamine 30. jaanuaril kavas oleva volikogu istungi päevakorda," selgitas Janovitš.

"Jutt on kõikidest Narva koolidest ja suurest rahasummast, seepärast selle küsimusega kiirustada ei tohi. Tuleb see linnavalitsuses ja volikogus põhjalikult läbi töötada ning siis see otsuse tegemiseks esitada," sõnas Janovitš 2019. aasta oktoobris, kui Põhjarannik selle teema taas kord tõstatas. "See aga, et koolitoitlustuse korraldamisega tuleb tegelda ja lepingud on iganenud, on fakt, millega on kõik nõus," lisas ta toona.

Aega napib

Kuivõrd realistlik on säärase venitamise valguses see, et hange jõutakse läbi viia ja leping või lepingud sõlmida ning kooliõpilasi alates septembrist uut moodi toitlustama hakata, nagu see kavas oli? Sellele küsimusele vastas Viktoria Lutus ettevaatlikult.

"Mis puudutab seda, kas koolitoidu hange õnnestub läbi viia ja alates 2020/2021. õppeaastast juba uute lepingute alusel tööd alustada, siis siin sõltub kõik paljudest faktoritest: millal hange läbi viiakse, kas konkursi tingimused ja tulemused vaidlustatakse või mitte, mitmes instantsis vaidlustatakse jne," märkis Lutus. Ta lisas, et teistes Eesti omavalitsustes, kelle kogemusega enne tutvuti, on ettevõtjad sääraste hangete esialgsed tulemused enamikul juhtudel vaidlustanud.

Riigikogu liige ja Narva volikogu opositsiooni liider Katri Raik sõnas Põhjarannikule antud kommentaaris, et Narva koolide toitlustamise vastu võiks juba politsei huvi tunda.

"Kahju, et Narva linnavõim ei õpi. Võimalik, et Narva koolitoitlustamisega peab edasi tegelema politsei: kelle huvides see on, et hanget ei korraldata?" küsib opositsioonipoliitik.

Tagasi üles
Back