Kohus: Jõhvi peab maksma Pesuluxile 18 000 eurot

Narva maantee piirkonnas määrati Pesulux vee-ettevõtjaks 2014. aasta jaanuaris.

FOTO: ARHIIV/PEETER LILLEVÄLI

Tartu halduskohtu otsusega peab  Jõhvi vald hüvitama osaühingule Pesulux ebamõistlikult pika haldusmenetlusega tekitatud kahju summas 18 000 eurot ning tasuma 3785 eurot menetluskulusid.

Pärast pikka kohtuvaidlust sai Jõhvi vee-ettevõtja OÜ Pesulux 2013. aastal vallalt veetorustike kasutusloa  ning määrati Pargi tänava, Narva maantee ja Puru tee piirkonnas vee-ettevõtjaks.

Pidades oma taotluste menetlemiseks kulunud aega ebamõistlikult pikaks, nõudis Pesulux Jõhvi vallalt kahju hüvitamist summas ligemale sada tuhat eurot.

Vald keeldus kahju hüvitamisest, misjärel Pesulux kaebas valla kohtusse, jättes hüvitamisele kuuluva kahju täpse suuruse kohtu hinnata.

Pesuluxi seisukohad veenvamad

Tartu halduskohus leidis, et veetorustike kasutusloa andmise otsustamiseks kulunud 13 aastat ei saa pidada mõistlikuks ning see oleks tulnud otsustada 2001. aastaks. Küll aga ei saa kohtu hinnangul väita, et vald viivitas Pesuluxi vee-ettevõtjaks määramisega sama kaua: vee-ettevõtjaks määramist taotles Pesulux aastatel 2010 - 2011 ja vald tegi otsuse 2014. aasta jaanuaris.

Kohtu hinnangul ei toonud  veetorustikele kasutusloa andmisega viivitamine iseenesest Pesuluxile kaasa saamata jäänud tulu, seega kahju tekkis eelkõige sellepärast, et Pesuluxi ei määratud vee-ettevõtjaks. Kuna ebamõistlikult pikk haldusmenetlus Pesuluxi vee-ettevõtjaks määramisel kestis 6. aprillist 2011 kuni 16. jaanuarini 2014, siis saab kahju välja mõista vaid selle ajavahemiku eest.

Kohus leidis, et põhjendatud on Pesuluxile välja mõista hüvitis 18 000 eurot.

"Olukorras, kus kahju suuruse tuvastamiseks puuduvad veenvad tõendid, pidi kohus paratamatult lähtuma paljuski poolte esitatud seisukohtadest. Kohus leidis, et kaebaja seisukohad olid veenvamad kui valla omad," seisab kohtuotsuses.

Vald ei näe endal süüd

Jõhvi vallavalitsuse õigusnõunik Tarvo Nurgamaa ütles, et vald ei pea seda kohtuotsust põhjendatuks.

"Kaebame selle otsuse kindlasti edasi. Valla süü kahju tekkimises pole meie hinnangul piisavalt põhjendatud. Analüüsime veel kõiki asjaolusid ja esitame konkreetsed seisukohad otsust edasi kaevates, aega on meil selleks 17. aprillini."

OÜ Pesulux juhatuse liikmelt Toomas Ziljovilt eile kommentaari saada ei õnnestunud. Varem on ta öelnud, et  on valmis selle asjaga Euroopa kohtuni välja minema.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles