Ringkonnakohus: Nikolai Ossipenko tuleb viivitamatult vahi alt vabastada

Põhjarannik
Copy
Nikolai Ossipenko
Nikolai Ossipenko Foto: Kuvatõmmis

Tartu ringkonnakohus tühistas kolmapäeval Viru maakohtu 28. aprilli määruse, millega rahuldati riigi peaprokuröri taotlus kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahi all pidamiseks kauem kui kuus kuud. Kohtumääruse kohaselt tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole käesoleval ajal enam põhjendatud Ossipenko suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine. Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et üle kuue kuu vahistamise pikendamist taotleb prokuratuur sel alusel, et kriminaalasi on hinnatav eriti keeruka ja mahukana. Eelkõige seisneb keerukus ja mahukus selles, et käesoleval hetkel on esitatud kahtlustus mitmetele inimestele.

Ehkki kahtlustatavaid on mitmeid, ei anna see ringkonnakohtu hinnangul veel alust järelduseks, et tegemist oleks eriliselt keeruka või mahuka kriminaalasjaga. Ringkonnakohus küll nõustus, et kuna kahtlustatavaid on palju, siis menetlustoimingud võivad võtta keskmisest rohkem aega, kuid seejuures ei ole tegemist kriminaalasjaga, mille puhul oleks põhjendatud kahtlustatava vahi all pidamine üle kuue kuu.

Asja mahukuse ja keerukuse tõttu oli põhjendatud Ossipenko vahi all pidamise tähtaja pikendamine kahel korral veel nelja kuu võrra. Isiku jätkuv vahi all pidamine lihtsalt tõendite vormistamise ning süüdistusakti koostamise tõttu ei ole põhjendatud.

"Riigi aktiivsust kriminaalmenetluse korraldamisel arvestades ei ole vahistusega paratamatult kaasnev vabadusõiguse riive enam jätkuvalt proportsionaalne ja pikaajalise vahistusega on jõutud sellise õigusriiklikult lubamatu valuläveni, mis toob endaga kaasa tõkendi tühistamise ning kahtlustatava viivitamatu vahi alt vabastamise," tõi ringkonnakohus välja. Kohus märkis, et vahistus võib mingil hetkel muutuda ebaproportsionaalseks isegi juhul, kui esinevad jätkuvalt vahistamise alused.

Tagasi üles