Jantšenko jäi ametisse, kuid teenis vilekoori

Kolmapäeval volikogus umbusaldamisest pääsenud Kohtla-Järve linnapead Ljudmila Jantšenkol olid õhtul toimunud aastalõpuvastuvõtul "tervitamas" meeleavaldajad plakatitega "Astu tagasi!". PEETER LILLEVÄLI FOTO: Põhjarannik

Kohtla-Järve opositsiooni katse tagandada ametist keskerakondlasest linnapea Ljudmila Jantšenko kukkus kolmapäeval ootuspäraselt läbi, ent tähelepanuväärne oli, et  tema vastu hääletasid juba kaks tema oma keskfraktsiooni liiget: Zaur Abbassov ja Julia Leontjeva. Õhtul toimunud linnapea aastalõpu vastuvõtul ootas teda kultuurikeskuse treppidel ees aga linnaelanike vilekoor.

Opositsioon püüdis Jantšenkot maha võtta saamatu tegevuse tõttu kahju sissenõudmisel kriminaalkorras süüdi mõistetud endiselt linnapealt Jevgeni Solovjovilt. Umbusaldusavalduse esitasid viis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas volikogusse valitud saadikut: Eduard Odinets, Jelena Mutonen, Nikolai Kutašov, Jevgeni Saltõkov ja Jelena Netšajeva. Nendega ühinesid Merike Peri Reformierakonnast ja keskfraktsiooni ainsa esindajana Zaur Abbassov.

Valijad soovitasid hääletada Jantšenko vastu

Kolmapäeval toimunud hääletusel lisandus umbusaldajate leeri veel üks hääl − keemikute ametiühingujuht Julia Leontjeva, kes kuulub samuti keskfraktsiooni. Leontjeva selgitas Põhjarannikule, et arutas Jantšenko küsimust nii oma valijate kui ametiühingu liikmetega. "Valdav enamik neist pooldas linnapea umbusaldamist. Sain sel moel ka oma arvamusele kinnitust," sõnas ta, märkides, et Jantšenko vastu hääletamine ei tähenda, et ta lahkuks keskfraktsioonist.

Et aga valdav enamik keskfraktsiooni saadikutest − 15 − ja lisaks ka Reformierakonna nimekirjas volikogusse valitud Ene Kruzman hääletasid vastu, jäi Jantšenko ametisse.

Opositsiooni liidri Eduard Odinetsi sõnul on kaheksa häält linnapea vastu Kohtla-Järvel, kus töökoha kaudu või muud moodi on linnavalitsusega seotud suurem osa volikogust, väga hea tulemus. "Rahulolematus selle valitsemissüsteemiga kasvab ja tasapisi tuleb juurde ka inimesi, kel on kodanikujulgust seda avalikult välja näidata," sõnas ta.

2016. aasta augustis jõustunud kohtuotsuse kohaselt tekitasid Jevgeni Solovjov ja abilinnapea Jüri Kollo kahe peale kokku Kohtla-Järve linnale kahju üle miljoni euro, mille teenis kuritegeliku tuluna Nikolai Ossipenko firma N&V. Jõustunud  otsuse järgi peab Kohtla-Järve linn tekitatud kahju sisse nõudma haldusmenetluses. "Selle asemel, et kohe asuda endiselt kurjategijast linnaametnikult linnale tekitatud kahju sisse nõudma, valis linnapea Jantšenko venitamistaktika, põhjendades hüvitamiskaebuse mitteesitamist täiendavate õigusanalüüside läbiviimise ja kahju kokkuarvutamise vajadusega, kuigi maakohtu otsus juba sisaldas piisavalt nii põhjendusi kui arvutusi," oli kirjas umbusaldusavalduses.

Tänavu suvel esitas linnavalitsus Solovjovi vastu kahjunõude Tartu halduskohtule, kes aga saatis selle tagasi ning kohustas Kohtla-Järve linna hüvitama Solovjovile menetluskulusid rohkem kui 3000 euro ulatuses. Jantšenko on varasemaid opositsiooni süüdistusi venitamises tõrjunud, selgitades, et tegutsetud on seadustes ette nähtud korra kohaselt.

Linnavalitsus jätkab protsessimist

Odinetsi eile enne umbusaldushääletust esitatud küsimusele "Kas te jätkuvalt väidate, et olete teinud isiklikult kõik võimaliku selleks, et seda raha bandiit Solovjovilt välja nõuda?" vastas Jantšenko: "Jah!"

Linnapea selgitas, et linnavalitsus jätkab Solovjoviga protsessimist Tartu ringkonnakohtus. "Minu seisukoht on, et linnavalitsusel on õigus seda raha tagasi nõuda," ütles ta, seades kahtluse alla Tartu halduskohtu nõude tagasilükkamise argumendi, et selle oleks pidanud linnavalitsuse asemele esitama volikogu, kes oli Solovjovi tööandja. Seni on linnavalitsus nõude koostanud õigusbüroole maksnud juba üle 10 000 euro.

Odinets tõdes, et Jantšenko vastutas abilinnapeana sel ajal, kui Solovjov oli linnapea, palju aastaid linna rahanduse eest ning ebatõenäoline on, et ta ei näinud ega kuulnud, kuidas kaks meest linnale nii suure kahju tekitasid. Ta meenutas, et siis, kui juba tuli esimese astme kohtuotsus, jätkas Jantšenko truult Solovjovi teenimist ja selgitas, et too pole milleski süüdi. Odinets lisas, et umbusaldamise algatajad on seisukohal, et linnapea Ljudmila Jantšenko on kuritarvitanud linnaelanike usaldust ega kaitsnud linna huve vajaliku hoolsusega ja tekitas linnale veelgi rahalist ja maine kahju.

Jevgeni Saltõkov, üks Jantšenko vastu hääletanud opositsiooni esindajatest, teatas eilsel istungil, et peatab oma saadikuvolitused, kuna esimese astme kohus on teinud  otsuse, kus ta on osaliselt süüdi mõistetud kuritegudes, milles teda süüdistati kui endist linna noortekeskuse töötajat. Ta märkis, et kuigi otsus pole jõustunud ja ta kavatseb selle vaidlustada, kavatseb ta lahkuda volikogust, et järgida head poliitilist tava ja mitte heita varju kolleegidele. "Arvan, et nii peab käituma iga korralik mees ja poliitik," sõnas ta.

Volikogu  istungit jälgis saalis vaikides seitse inimest, kel olid seljas mustad särgid, millele oli trükitud Ljudmila Jantšenko pilt, millele olid punased kriipsud üle tõmmatud ja üleskutse "Astu tagasi!" Meeleavaldajate seas olid ka MTÜ Õige valik liidrid Janek Pahka ja Dmitri Bronštein, kes korraldasid aasta alguses volikogu saalis protestiaktsiooni seoses Valeri Korbi valimisega Kohtla-Järve aukodanikuks.

Kella viie ajal võtsid aga kümmekond plakatitega varustatud protestijat kohad sisse linnapea aastalõpuvastuvõtu toimumispaiga - Kohtla-Järve kultuurikeskuse juures. Nii tuli kutsutud külalistel ja linnapea Ljudmila Jantšenkol endal enne kultuurikeskusesse sisenemist kuulda hõikeid "Astu tagasi!" ning vilistamistki.

Algul pelgasid protestijad, et info nende aktsiooni kohta levib ning linnapea ja teda toetavad volikogu liikmed  toimetatakse hoonesse mõne tagavarasissepääsu kaudu. Siiski valisid kõik sisenemiseks peasissepääsu, hoidudes meeleavaldajatega suhtlemisest ega teinud neid justkui märkamagi.  Selles osas polnud erand ka linnapea ise.

"Asi pole ainult linnapeas. Volikogus on hulk liikmeid, kes oma soliidsele pensionieale vaatamata istuvad linna kureeritavate asutuste mugavatel ja hästitasustatavatel direktoritoolidel ning hääletavad, nagu leivaisa käsib, takistades nii linna arengut kui ka kogu juhtimise ausamaks ja läbipaistvamaks muutmist," ütles volikogu opositsiooni liige Eduard Odinets.

Protesteerijad lubasid, et tegu pole ühekordse aktsiooniga ning pikettimine jätkub ka edaspidi. Nad loodavad, et nende hulk, kes julgevad avalikult välja tulla ja Kohtla-Järve võimuladviku vastu protestida, kasvab.

 Volikogu esimees Riina Ivanova: "Mõtleme selle peale, kuidas vastutada"

Kes peaks Kohtla-Järvel võtma poliitilise vastutuse selle eest, et miljon eurot linna raha läks kuritegelikul moel kaduma?

Hea küsimus, aga mis miljonist me räägime?

Sellest miljonist, mille sai 2016. aasta augustis jõustunud kohtuotsuse  põhjal Nikolai Ossipenko firma endise linnapea Jevgeni Solovjovi ja abilinnapea Jüri Kollo kuritegeliku tegevuse abil.

Hea küsimus, vist meie.

Millisel moel te seda vastutust kavatsete võtta?

Mõtleme selle peale, praegu ei oska ma seda öelda.

Sellest on möödunud juba mitu aastat, olete saanud päris palju mõelda.

Aga asi ongi selles, et võib-olla olemegi praegu sellises seisus, et kohus meid ei kaitse.

Kas miljoni euro kaotamine on kellegi möödalaskmine linna juhtimises?

Ma ei ole selles kindel.

Kas volikogul on ka mingisugune vastutus selle eest, et selline asi juhtuda sai?

Ikka on, aga praegu ei või ma öelda, et oleme süüdi.

Tagasi üles
Back