Kohtla-Nõmme kaebab naabervalla otsuse kohtusse

Riina Sooäär ja Arno Rossman peavad õigeks, et valdade õigusi puudutav vaidlus saaks kohtus selge lahenduse.

FOTO: Matti Kämärä

Kohtla-Nõmme vallavalitsus otsustas kohtuni välja minna, et kaitsta oma õigust kuuluda Euroopa Liidu Leader-programmi raha vahendavasse Kirderanniku koostöökogusse.

Jaanuaris vaidlustas Kohtla-Nõmme vallavalitsus Kohtla valla otsuse MTÜst Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) välja astuda, tuues põhjuseks, et Kohtla valla lahkumise järel kaotab Kohtla-Nõmme vald ühise piiri sellesse tegevusgruppi kuuluvate omavalitsustega ega saa enam KIKO liige olla.

Veebruaris väitis põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti Leaderi toetuste büroo juhataja Marek Treufeldt, et temale on Kohtla-Nõmme valla vaie arusaamatu: "Mingit külgnemise nõuet ei ole, igasugune sunnismaisus puudub."

Samamoodi tõlgendas sellekohast määrust ka Kohtla vald: "Kohalikud omavalitsused ei pea külgnema, kui neid ühendab ühtne veepiir või kohalike omavalitsusüksuste vahele jääb linn, mis oma suuruse tõttu ei või olla kohaliku tegevusgrupi liige. Praegusel juhul piirneb Kohtla-Nõmme vald Kohtla-Järve linnaga, mis omakorda piirneb KIKOsse kuuluva Jõhvi vallaga."

Põllumajandusministeerium seevastu oli teist meelt. "Arvestades kehtivaid nõudeid kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnale ja senist praktikat, ei saa Kohtla-Nõmme vald pärast Kohtla valla lahkumist KIKOst enam kuuluda sellesse tegevusgruppi," väitis ministeeriumi kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel.

Vallad pärisid põllumajandusministeeriumilt nn Leaderi-määruse tõlgendamise osas ka otse aru. Minister Helir-Valdor Seederi allkirjaga vastusest selgus, et tegevusgrupi liikmeks olemisel tähendab samasse geograafilisse piirkonda kuulumise nõue omavalitsuste külgnemist.

Ministeeriumi seisukohaga tutvumise järel muutis meelt ka Marek Treufeldt: "Olin jätnud tähelepanuta asjaolu, et üheks nõudeks on tegevusgrupi territoriaalne terviklikkus. Seega on Kohtla-Nõmme mure oma eraldijäämise pärast täiesti õigustatud."

Nii Kimmel kui Treufeldt pakkusid lahenduseks Kohtla-Nõmme liitumist teise Leaderi tegevusgrupi, Virumaa Koostöökoguga.

Rikub valla õigusi

"Arutasime kujunenud olukorda eile vallavalitsuse istungil ja otsustasime, et kaebame Kohtla vallavolikogu otsuse Tartu halduskohtusse," ütles Kohtla-Nõmme vallavanem Riina Sooäär eile pärastlõunal, et käsil on dokumentide ettevalmistamine.

Sooääre sõnul on Kohtla vallavolikogu otsuse vastuvõtmisel olulisel määral rikutud Kohtla-Nõmme valla õigusi. "Kohtla-Nõmmel ei ole mingit huvi KIKOst lahkuda ja mõne teise tegevusgrupiga liituda, Kohtla valla otsus paneb meid aga olukorda, kus oleksime sunnitud seda tegema."

"Eks siis tuleb lahendus kohtu kaudu," ütles Kohtla vallavolikogu esimees Arno Rossman naabervalla otsusest kuuldes. "Kuna meie hinnangul on Leaderi tegevusgruppe puudutav määrus vastuolus nii põhiseaduse kui kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, pidasime plaani koos naabervallaga õiguskantsleri poole pöörduda - sealt oleksime võib-olla kiirema lahenduse saanud -, aga mõttest kaugemale me ei jõudnud. Nüüd tuleb siis kohtulahend ära oodata."

Vaivara ootab otsust

Juba aasta tagasi KIKOst lahkumiseks avalduse esitanud Vaivara vald pole seni tegevusgrupi juhatuse otsust näinud. Tõsi, arvestades, et eelmise aasta liikmemaksu tasus vald alles detsembris, on juhatusel otsustamiseks aega märtsi lõpuni.

Sellegipoolest võttis Vaivara vallavolikogu 26. veebruaril vastu otsuse esitada avaldus liitumiseks MTÜga Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK) ning osaleda selle uue strateegia koostamisel.

"Kahte tegevusgruppi me ühel ajal muidugi kuuluda ei saa, aga selle otsusega tahtsime mõlemale poolele anda märku oma kindlast soovist osaleda PAKi tegevuses. Ka annab see meile võimaluse osaleda mitteametlikult strateegia töögruppides," põhjendas seda otsust vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid. "Oleme aasta aega vaikselt nurgas olnud ja oodanud; märtsi lõpuni ootame veel ära, siis saab KIKO põhikirjaga juhatusele antud otsustamise aeg täis. Kui selleks ajaks otsust ei tule, hakkame teistmoodi käituma."

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles