Ahtme kunstide kool veedab uue õppeaasta vanade seinte vahel

Muusika ei hakka selles hoones kõlama veel nii pea.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ahtme kunstide kooli ümberkolimine Sõpruse 33 asuvasse hoonesse lükkub vähemalt järgmise õppeaastani edasi, kuna remonti pole seal isegi mitte alustatud.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul pole plaanid muutunud ning Ahtme kunstide kooli osakondade üleviimisest 1953. aastal ehitatud hoonesse ühise katuse alla pole linnavõimud loobunud. Ent kolimise tähtajad nihkuvad taas edasi, kuna kooli pedagoogilise kollektiivi soovidele vastu tulles otsustati teha veevarustussüsteemi ja kabinettide rekonstrueerimistööd algul planeeritust suuremas mahus.

"Ettevalmistavateks remonditöödeks oli eelarves kavandatud 180 000 eurot. Esmajärjekorras on vaja varustada kunstiosakond kraanikaussidega ning ära remontida vähemalt kaks tualetti: üks täiskasvanutele ja teine lastele. Tarvis on lisasissepääse ning mõningatesse klassidesse ka vaheseinu. Vajalik on ka heliisolatsioon, ilma milleta ei saa harjutada ei muusikud ega kunstnikud. Selgus, et püstitatud ülesannete elluviimiseks on tarvis veevärgisüsteem alguses kavandatust põhjalikumalt rekonstrueerida ning vaja on tehnilist projekti, mida praegu koostatakse. Tööde hanke korraldamiseks läheb samuti aega, seepärast on selge, et ka uueks aastaks me valmis ei jõua." 

Tagasi üles