Ida-Virumaa lõhejõgedesse toodi kalu juurde

Noorkalade asustamine jõkke.

FOTO: Aldis Toome

Purtse jõgi täienes 10 700 ja Pühajõgi 5900 ühesuvise lõhega.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlula kalakasvandusest sel sügisel lõhejõgedesse hulk noorkalu. Enim lõhelisa said Valgejõgi ja Pärnu jõgi, kuhu lisaks ühesuvistele noorkaladele asustati ka kahesuviseid. Purtse jõkke asustati 10 700 ja Pühajõkke 5900 Kunda jõe päritolu ühesuvist keskmiselt 5,8grammist noorkala.

Lisaks asustati Pärnu jõkke samasuviseid siigasid ning Narva jõkke 4800 tuura. Tuura noorkalade kasvatamist katsetati Põlulas tänavu esimest korda.

Hävinud või nõrkadest populatsioonidest pärit kalaliikide noorkalu kasvatatakse ja asustatakse keskkonnaministri kinnitatud kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava alusel. Lähiaastatel on plaanis suurendada siia  ja tuura asustamismahtusid. Lõhe olukord Soome lahte suubuvates jõgedes on paranenud ning suuremat tähelepanu pööratakse nüüd Pärnu jõe lõheasurkonna taastamisele. 

Põlula kalakasvatuskeskus on tegutsenud 25 aastat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis.  Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku ligikaudu 6,5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala.  

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles