Valitsus otsustas jätkata tööd õlitehasele vajalike lubade väljaandmiseks

Põhjarannik
Copy
Ehitustööd Auvere ​Enefit Power 280 õlitehases.
Ehitustööd Auvere ​Enefit Power 280 õlitehases. Foto: Tairo Lutter

Valitsuse liikmed otsustasid kabinetinõupidamisel jätkata  tööd  Enefit-282 õlitehasele  uue ehitusloa väljastamiseks. Samuti alustatakse tööstusheite seaduse muutmist, et luua võimalus anda välja tähtajalisi komplekslubasid.

Nõupidamisel jõuti seisukohale, et ehkki põlevkiviõli tehas ei ole parim lahendus keskkonnale, ei saa tehtud investeeringuid arvestades projekti ka pooleli jätta ning lähtuda tuleb sellest, mis on Eestile parim ja jõukohane lahendus, teatas  rahandusministeerium.

Rahandusministri Mart Võrklaeva kinnitusel otsustati, et kõik osapooled jätkavad pingutusi, et Narva-Jõesuu linn saaks väljastada tehase lõpuni rajamiseks uue ehitusloa. „Kuna kohtu hinnangul jäid keskkonnamõjud asjakohaselt hindamata, on Eesti Energia juba teinud parandused keskkonnamõju hindamise aruandesse, mis on uue ehitusloa eelduseks,“ ütles ta.

Tehase käivitamiseks on vajalik kompleksluba, mistõttu alustatakse ministri sõnul paralleelselt tegevustega, et väljastada saaks loa, mis on kliimaeesmärkidega kooskõlas.

„Siin peab olema usaldusväärselt tõendatud, kuidas on tagatud kliimaeesmärkide saavutamine ka tulevikus. Kliimaministeeriumi analüüsid näitavad, et tehas saaks kirjeldatud tehnoloogiat kasutades tegutseda maksimaalselt kuni aastani 2035,“ selgitas Võrklaev.

„Otsustasime lahendusena luua seadusandlusesse tähtajalise kompleksloa võimaluse, milleks tuleb muuta tööstusheite seadust. Tähtajaline luba kehtiks aastani 2035, pärast seda peab ettevõte heitkoguseid vähendama, et tase vastaks kliimaeesmärkidele. Praegu kehtivad omaniku ootused seavad süsinikuneutraalsuse eesmärgi aastaks 2045. Selleks, et oleks võimalik ettevõtte progressi hinnata, lisame vahe-eesmärgi aastaks 2035.“

Lisaks sellele, et Eesti Energia saab täpsustavate reeglite valguses õlitehase rajamiseks vajalike lubade taotlemisega edasi minna, loob seaduse muutmine ka teistele ettevõtetele tulevikuks keskkonna- ja kliimaeesmärkide osas õigusselguse ning uusi tehaseid ja investeeringuid Eestisse planeerides osatakse arvestada selgete põhimõtetega.

Valitsus andis Eesti Energiale voli uue õlitehase rajamiseks 2020. aasta märtsis ning ehitus oli plaanitud valmima 2024. aastal. Uue õlitehase rajamine tulenes riigi kui omaniku ootusest ning investeering vastab omaniku ootustele ka täna, panustades efektiivsesse põlevkivi kasutamisse ja juhitavasse võimsusesse.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles