Peipsil kalastajatel oli probleeme võrkudega

Järelevalve käigus kontrollitakse ka kalastajate püügidokumente.

FOTO: Keskkonnainspektsioon.

Keskkonnainspektsioon korraldas möödunud nädala esmaspäevast reedeni kogu Peipsit hõlmanud reidi, mille käigus kontrolliti 344 püügil olevat võrgujada, algatati 20 väärteomenetlust ja eemaldati püügilt üle 50 tähistamata nakkevõrgu.

Keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna peainspektor Ivo Kask ütles reidi kokkuvõtteks, et kutselisel püügil olid põhiprobleemideks liigsed võrgud ja püügivahenditel tähistuse puudumine. Harrastuspüügil oli peamine rikkumine võrkude vale püügile asetamine - kalastajad kipuvad oma kaldavõrke püügile asetama ühise jadana, ehkki igaühe jada peab asetsema eraldi. Endiselt on probleemiks ka vale silmasuurusega nakkevõrgud.

"Peipsi järv ei ole maakondade vahel ära jaotatud, sellepärast ei ole ka maakondade kaupa andmeid välja toodud, aga Ida-Virumaaga seoses võime rääkida üldistavalt järve põhjaosast," ütles inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul.  

Püüginõuete rikkumisega seoses alustati kutseliste kalurite suhtes viis väärteomenetlust, neist neli järve põhjaosas. Ühel juhul olid püügile pandud lubatust väiksema silmasuurusega püünised ja kolmel juhul oli püügile asetatud lubatust rohkem avaveevõrke. Ühel korral oli kalur eemaldanud püügivahendi tähised, aga jätnud võrgu ilma tähistuse ja märgistuseta püügile.

Harrastuspüügil alustati 15 väärteomenetlust. Järve põhjaosas tuvastatud rikkumiste põhjused olid erinevate püüdjate kokku ühendatud võrgujadad, võrgusilma vale suurus ning üks kalastaja üritas asetada püügile kaldavõrke ka teiste kalastuskaartite alusel (kaartide omanikke järvel ei olnud).  

Keskkonnainspektsioon võttis kutselistelt kaluritelt hoiule 20 võrgujada kokku 148 avaveevõrguga ning harrastuspüüdjatelt 32 kaldavõrku. 11 korral eemaldati püügilt tähistamata nakkevõrke, kokku 53 võrku ning lisaks üks tähistamata und.

Kokku osales reidil 25 inspektorit keskkonnainspektsiooni seitsmest maakondlikust büroost, viie päevaga läbiti järvel 2955 kilomeetrit.

Tagasi üles