Narva Vesi liitus Eesti vee-ettevõtete liiduga

Neli aastat tagasi valmis Narva Veel uus veepuhastusjaam.

FOTO: ILJA SMIRNOV/ARHIIV

Teisipäeval võeti AS Narva Vesi vastu Eesti vee-ettevõtete liidu liikmeks.

Veerandsada aastat tagasi loodud Eesti vee-ettevõtete liidul (EVEL) on 69 liiget, sealhulgas Ida-Virumaa suuremad vee-ettevõtjad OÜ Järve Biopuhastus, AS Sillamäe Veevärk ja AS Toila V.V. Narva Vesi seni liitu ei kuulunud, ent teisipäeval just selles firmas toimunud liidu juhatuse koosolekul esitati liitumisavaldus, mis ühehäälselt rahuldati. 

Narva Vesi teenindab 227 juriidilist isikut, 427 korteriühistut ja 663 majavaldust Narvas ning 91 juriidilist isikut, 59 korteriühistut, 547 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on OÜ Narva Gate, Eesti Energia Narva elektrijaamad, AS Nakro ja OÜ Fortaco Estonia.

"ASi Narva Vesi töötajatel on suured kogemused ettevõtete ja elanike joogiveega varustamisel ja reovee puhastamisel, mis on kasulik infoallikas paljudele teistele vee-ettevõtetele," sõnas EVELi tegevjuht Pille Aarma. Liidu liikmed teenindavad tema sõnul nüüd enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijatest.

EVELi liikmete vahel toimub pidev infovahetus nii igapäevaste tehnoloogiliste probleemide lahendamise kui ka tulevikku vaatavate arengusuundade asjus. Korraldatakse ühiskoolitusi, ühiseid õppereise ja ühishankeid. Liit koondab ja esindab oma liikmete arvamusi ja ettepanekuid ministeeriumide ettevalmistatud õigusaktide kohta. 

"Loodame, et EVELis olemine võimaldab meie spetsialistidel saada uusi teadmisi ja teha koostööd. Soovime aktiivselt osaleda õigusaktide aruteludes, ühistegevustes ja  ühishangetes," ütles Narva Vee juhatuse liige Renata Metsis. 

Tagasi üles