Täpselt viis aastat tagasi korraldasid toonased Narva linnajuhid eesotsas linnapea Tarmo Tammiste (vasakul) ja volikogu esimehe Aleksandr Jefimoviga aktsiooni, kus läbisid ratastoolis linnatänavaid. See pidi avalikkusele näitama, et linn hoolib liikumispuudega inimestest. Ent tegelik elu näitab riigikohtu arvates muud: linna õigusaktid kitsendavad põhjendamatult abivajajate õigusi.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Riigikohus tunnistas esmaspäeval põhiseadusvastaseks ja tühistas terve rea Narvas kehtivaid õigusakte, mis piiravad sotsiaalteenuste osutamist linna abivajajatele sõltuvalt rahapuudusest või abivajaja lähedaste olemasolust.  

Tellijale

Õiguskantsler tegi 2017. aasta 25. augustil Narva volikogule ettepaneku viia Narva linnas sotsiaalteenuste osutamist reguleerivad määrused seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla.

Võeti päevakorrast maha