N, 1.12.2022

Prokuratuur vaidlustab Ossipenko vabastamise

Erik Kalda
, ajakirjanik
Prokuratuur vaidlustab Ossipenko vabastamise
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Viru maakohus tunnistas küll, et Ossipenko tegevus annab alust tema vahi alla võtmiseks, kuid arvestades tema terviseseisundit seda siiski teha ei saa.
Viru maakohus tunnistas küll, et Ossipenko tegevus annab alust tema vahi alla võtmiseks, kuid arvestades tema terviseseisundit seda siiski teha ei saa. Foto: Peeter Lilleväli

Prokuratuur otsustas vaidlustada Tartu ringkonnakohtus Viru maakohtu neljapäevase otsuse vabastada korruptsioonikuritegudes süüdistatav Nikolai Ossipenko tervislikel põhjustel. 

"Kohus nõustus prokuratuuriga, et on olemas põhjendatud kuriteokahtlus ning vahistamisalustena oht, et Nikolai Ossipenko võib jätkuvalt toime panna kuritegusid ja hoiduda menetlusest kõrvale," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari.

Kohus põhjendas otsust teda mitte vahistada kahtlustava tervisliku seisundiga, kuid prokuratuuri hinnangul pakuvad meie kinnipidamisasutused väga pädevat meditsiinilist abi, mistõttu plaanib prokuratuur selle otsuse vaidlustada, ütles Kivari.

Kohus leidis, et kuigi Ossipenkol on olemas kindel elu- ja töökoht ning ta on varem kriminaalkorras karistamata, peab arvestama, et ta on olnud kuritegelikult aktiivne pikema aja jooksul, kirjutas Delfi. „Laiaulatusliku korruptiivse võrgustiku olemasolu Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas eeldab, et sellised suhted ei teki üleöö, vaid kujunevad välja pigem aastatega,“ selgitas Viru maakohus.

„Puudub alus eeldada, et pärast kahtlustatavana kinnipidamist on kahtlustatav valmis täielikult loobuma oma senisest eluviisist ja kuritegude toimepanemisest, kui nii tema igapäevane elu kui äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemete realiseerimisega oma ärihuvide kasuks. Seega võib Ossipenko vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist,“ selgitas maakohus.

Samuti esineb Ossipenko puhul reaalne menetlusest kõrvalehoidumise oht, möönis kohus. Eeltoodu alusel leiab eeluurimiskohtunik, et Ossipenko puhul on olemas mõlemad vahistamise alused ehk vabadusse jäädes võib ta jätkata kuritegude toimepanemist, aga ka hoiduda menetlusest kõrvale.

„Samas vahistamise kui kõige rangema tõkendi liigi kohaldamisel peab kohus arvestama muu hulgas ka kahtlustatava terviseseisundit,“ teatas kohus.

Kohus leiab, et kuigi Ossipenko suhtes on olemas nii põhjendatud kuriteokahtlus kui vahistamise alused, ei võimalda tema halb terviseseisund tema vahi all pidamist, mistõttu vahistamistaotlus tuleb jätta rahuldamata ja vabastada kahtlustatav kinnipidamise alt viivitamatult pärast kohtumääruse väljakuulutamist.

„Demokraatlikus õigus- ja humanitaarriigis peavad põhiõiguste, sealhulgas vabaduspõhiõiguse piirangud olema proportsionaalsed. Antud juhul, kui kahtlustatava vahi alla võtmisega võib tekkida reaalne oht tema elule, rääkimata tervisest, mis on niigi ilmselgelt halb, ei ole kahtlustatava vahi alla võtmine kohtu arvates proportsionaalne kaitstavate õigushüvedega,“ selgitas maakohus.

Kohtu hinnangul on küll selge, et Ossipenkole ette heidetavad korruptsioonikuriteod on selgelt taunitavad ja rasked ning kahtlustuses kirjeldatud kuriteod häirivad oluliselt Kohtla-Järve linnavalitsuse ja volikogu õiguspärast tööd, kuid samas tuleb arvestada, et selliste kuritegudega ei seata ohtu inimes(t)e elusid, tervist, ei teki ohtu riigi julgeolekule vms.

Märksõnad
Tagasi üles