Narva transiittee ümberehitus venib

Suur ringristmik ja Kerese tänav on Narvat läbiva transiidikoridori kaks peamist osa, mida ootab ees põhjalik rekonstrueerimine. Kuid mitte veel sel aastal.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

11 miljonit eurot maksma minevat transiitteede rekonstrueerimist plaanitakse Narvas juba 2016. aastast või kauemgi, ent kavas olevad tööd ei alga ka mitte käesoleval aastal.

Narvas tehakse alates 2016. aastast ettevalmistusi mastaapse projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" realiseerimiseks. Jutt on eelkõige Rahu tänava alguses olevast lõigust, piiri- ja tolliterminali viivast Paul Kerese tänavast ning linna kesksest ringristmikust, kust Kerese tänav alguse saab. Kokku üle 3,5 kilomeetri Narva kaudu läänest itta kulgevaid teid.

Põhikoormuse sel marsruudil moodustavad Narva kaudu mõlemas suunas liikuvad raskeveokid, läbi Narva kulgev transiidikoridor linnaelanike ohutust aga ilmselgelt ei tõsta. Transiidikoridori läheduses elavate inimeste ohutuse tagamine ongi nimetatud projekti esmane eesmärk.

Narva transiitteede rekonstrueerimise projekt on kantud valitsuse transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse aastateks 2014-2020. Projekti kogueelarve on 10,7 miljonit eurot, riiklik toetus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaudu moodustab sellest 84 protsenti, Narva linn ise kulutab sellele mitme aasta jooksul üle 1,7 miljoni euro. 

Tee ootab juba ammu remonti

Omal ajal oli juttu − ning Põhjarannik on sellest korduvalt kirjutanud −, et ehitustöid alustatakse 2018. aastal. Aasta tagasi mainis ametnik ajakirjanikule 2019. aastat. Tänavu öeldi, et tööd saavad alguse 2020. aastal. "Üsna tõenäoliselt võivad tööd alata järgmisel aastal," lubas Narva abilinnapea Aleksei Jevgrafov.

Üsna tõenäoliselt võivad tööd alata järgmisel aastal.

Aleksei Jevgrafov

Tema sõnul on käesolevaks aastaks endiselt planeeritud vaid projekteerimine. "Ehitus aga on kavas 2020. ja 2021. aastal," kordas linnajuht.

"Esialgu usume, et tuleme olemasoleva rahaga toime," vastas Jevgrafov küsimusele ehitustööde iga-aastase kallinemise kohta, viidates seejuures projekteerijate hinnangule.

Juba aastaid venib teeremondi algus elava liiklusega Kerese tänaval: linnavõimud lubavad autojuhtidele, et see ehitatakse kapitaalselt ümber. Nüüd aga andis abilinnapea teada, et tööd ei alga seal ka sel aastal ning teed niisama lappima hakata pole seal samuti mõistlik.

Esialgu pole projektigi

"Peamised ehitustööd saavad alguse 2020. aastal," kinnitas Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti projektide teenistuse juhataja Anne Veevo. Tema sõnul ei ole mingist tähtaegade nihutamisest juttu, vaid kõik kulgeb enam-vähem plaanipäraselt.

Tema sõnul on projekti elluviimise lubatav tähtaeg 2022. aasta lõpp.

Tänavu märtsis peab Veevo sõnul lõppema eelprojekteerimine ning seejärel kuulutatakse välja riigihange põhiprojekteerija ja ehitaja leidmiseks ühes isikus. Tõsi küll, veel pole otsustatud, kas kogu see mastaapne projekt viiakse ellu ühe riigihankega või jaotatakse osadeks.

"Kogumaht on 11 miljonit eurot ning tuleb vaadata, kas Eesti turul on praegu piisavalt firmasid, kes on võimelised sellist mahtu täitma," selgitas Veevo.

Eskiiside koostamise käigus tekitas Narvas palju vaidlusi Kerese tänava alguses paikneva ringristmiku uus skeem − see on praegugi Narva keerulisemaid ristmikke. Eri aegadel on kaalutud erisuguseid variante, kuidas saaks liiklust piiriterminali lähedal paiknevas transpordisõlmes ohutumaks muuta.

"Nüüd on plaanis teha turboringristmik. Meie meelest oleks see optimaalne variant," sõnas Veevo. "Ent muidugi tuleb projekteerijatel selle keerulise ristmikuga veel omajagu pead murda."

Uue ristmiku diameeter tuleb senisest väiksem.

Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" raames tehakse ümber ka Rahu tänava alguses olev lõik, mis on samuti osa Narvat läbivast transiidikoridorist; muu hulgas muutub liiklusskeem autode viadukti juures. Sootuks uue ilme saab ka selle teega piirnev territoorium.

Tagasi üles