Jõhvi volikogu kutsuti istungile, paljud jätavad nakkusohu tõttu tulemata

Jõhvi volikogus tuleb neljapäeval esimest korda istung, kus sellel turvalisuse kaalutlustel osaleda mitte soovivad saadikud saavad hääletada mujalt e-posti teel.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra tõttu saavad Jõhvi volikogu liikmed sel neljapäeval, 19. märtsil toimuval volikogu istungil osaleda ka kodust või põhitöökohalt lahkumata.

"Kõige lihtsam oleks teile teatada, et volikogu istung toimub endises vormis ja need, kes on kohal, saavadki hääletada, kuid mõistes tänapäeva eriolukorda ning mitmete volikogu liikmete arvamust, pakun erandkorras eeltoodud volikogu istungi läbiviimise elektroonset lahendust lisaks kohal olemisele, mis annaks võimaluse arvestada ka nende volikogu liikmete seisukohtadega, kes istungil füüsiliselt ei osale, kuid osalevad elektroonselt, mida võrdsustame kohal olemisega," kirjutas volikogu esimees Eduard East teisipäeval volikogu liikmetele saadetud ringkirjas.

Ministeerium: omavalitsus valib töövormi 

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste saatis 13. märtsil kõigile omavalitsustele ringkirja, kus teatas, et kohalikel omavalitsustel on võimalik valida oma töö korraldamiseks vajalikud töövormid. Näiteks otsustada viia volikogu ja valitsuse istungeid läbi elektrooniliselt ning kuulutada volikogu istung haiguste leviku tõkestamiseks kinniseks. "Samuti on kohalikel omavalitsustel võimalik otsustada ka volikogu istungite ärajätmine märtsikuus, kui see on vajalik ja võimalik ning seeläbi ei teki olukorda, kus näiteks valla- või linnaeelarve jääks kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest arvates vastu võtmata ja volikogu muutuks seetõttu tegutsemisvõimetuks," kirjutas ta.

Ministeerium kinnitas, et isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma volikogu töökorrast tuleneva volituseta. 

Jõhvi seekordsel volikogu istungil ei ole olulisi või põhimõttelisi päevakorrapunkte, mis eeldatavalt võiks kujutada laiemat avalikkuse huvi või tuua kaasa suuremaid debatte. Ent siiski on seaduse järgi volikogu istungid avalikud. Et kuulutada istung kinniseks, peab seda pooldama kaks korda rohkem volikogu liikmeid, kui on selle vastu.

Vastutulek ettevaatlikele volikogu liikmetele 

Eduard East ütles, et praegune väljapakutud lahendus on vastutulek neile, kes mitmetel põhjustel ei soovi või ei saa eriolukorra tõttu kohal viibida. "Kuna meil eriti teisi variante pole, siis nad võiksid elektronposti teel reageerida ja hääletada, kinnitades selle digiallkirjaga."

Eriolukorras pole ideaalset käitumisvõimalust.

Eduard East

Kuigi tänapäeval on võimalik koosolekutel osaleda ka videoühenduse teel, pole East enda sõnul jõudnud uurida, kas ja kui paljudel volikogu liikmetel on selleks tehniline valmisolek olemas. "Aga e-post meeldib mulle selle poolest, et sellest jääb jälg," lisas volikogu esimees.  

Praegu on Jõhvi vallamaja uksed inimestele lukus ning suurem osa ametnikke suunatud kodutööle. 

"Iga pöördujaga vesteldakse eraldi, kas ta võetakse vastu või on olemas elektroonilise suhtlemise võimalus," kirjeldas East praegust olukorda. Aga volikogu istungi päeval peavad saali siiski pääsema kõik soovijad ning alles siis, kui volikogu on häälteenamusega istungi kinniseks kuulutanud, peavad need, kes pole volikogu ega vallavalitsuse liikmed, lahkuma.  

"Samas ma ei saa istungit enne kinniseks kuulutada. Üks võimalus on, et inimestele ukse peal näiteks selgitatakse, et ei ole soovitatav tulla volikogu istungile, arvestades üldist olukorda. Eriolukorras pole ideaalset käitumisvõimalust," lausus East.  

Põhjarannikule teadaolevalt on mõned volikogu liikmed avaldanud ka arvamust, et märtsis võiks Jõhvi volikogu istungi ära jätta või korraldada selle videosilla teel. Easti sõnul on ta eri fraktsioonide esindajatega neid küsimusi arutanud ja kõik on suhtunud mõistvalt tema esitatud ettepanekusse, et soovijad saavad hääletada elektroonselt. 

Volikogu suurima fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu esimees Aleksandr Romanovitš kinnitas Põhjarannikule, et tema arvates on praeguses olukorras volikogu füüsiline kokkukutsumine vastutustundetu. "Riigis valitseb eriolukord, kuid meie tuleme kokku, et arutada päevakorda, mille punktid on üsna vähetähtsad. Millegipärast aga ei soovi volikogu esimees kaaludagi istungi ärajätmist või selle pidamist Skype'i vahendusel," kritiseeris ta, lisades, et ilmselt jätab suurem osa nende fraktsiooni liikmetest istungile tulemata.

Ka suurima opositsioonifraktsiooni Jõhvi Eest esindaja Niina Neglason ütles, et tõenäoliselt ei tule suurem osa opositsioonist istungile.  

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles