Jõhvi hakkab sügisel lemmikloomakalmistu arendajat otsima

Lemmikloomade kalmistu annab tulevikus võimaluse matta lahkunud lemmik seadusi järgides. FOTO: Irina Tokareva

Kui vallavolikogu augustis lemmikloomade kalmistu eeskirja kinnitab, asutakse septembris otsima, kes mõtte teoks teeks. 

Jõhvis juba aastaid jutuks olnud kavatsus rajada lemmikloomade kalmistu hakkab ilmet võtma.

Kalmistu tarbeks on eraldatud 3000ruutmeetrine ala Kotinuka külas vana suletud prügila naabruses.

Ettevõtmise võimaliku keskkonnamõju eelhinnangust selgus, et võimalikud keskkonnamõjud on seotud peamiselt olemasoleva metsatee kasutamisega juurdepääsuteena, täpsemalt võib see mõju avaldada tee lähistel kasvavatele kaitsealustele taimedele.

Kuna kalmistu on ette nähtud väikeste koduloomade matmiseks (esialgu plaanitakse umbes kümme matmist aastas), siis võib suureneda üksnes sõiduautode liiklus; suurte autode liikluse suurenemine on tõenäoline ainult kalmistu rajamise ajal. Kaitsealused taimed seega ohtu ei satu.

Ala asub küll kas nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal, ent kuna maetakse väikseid loomi ja väikesel arvul, ei mõjuta see pinna- ja põhjavett.

Eelhinnangus leiti, et kalmistu keskkonnale negatiivset mõju ei avalda; pigem on mõju positiivne, sest lemmikloomade matmiskohad koondatakse ühele alale.

Jõhvi vallavalitsuse heakorra- ja kalmistuspetsialist Liivi Mölder ütles, et kalmistu eeskiri on valmis ning loodetavasti kinnitab vallavolikogu selle augustis.  Sel juhul asutakse septembris hankega arendajat otsima.

Veel aasta hakul oli kavas lemmikloomade kalmistule pool hektarit maad eraldada.

"Me ei juge alguses nii suure alaga välja minna," ütles Mölder. "Käisin Rakvere lemmikloomade kalmistul uurimas, kuidas neil asi käib − ega seal palju matmisi ole. Meil on küll suured kortermajadega elurajoonid mitmes küljes, aga paljudel inimestel on aiamaad või suvilad, kuhu oma lahkunud lemmikud maetakse."

Mõttest loobuda Jõhvi vallavõim tema sõnul siiski ei kavatse. "Läheme igal juhul selle asjaga lõpuni välja."

Kalmistu tulevasel haldajal seisab hakatuseks ees suur töö. Alal tuleb teha harvendusraie, ehitada korralik piirdeaed ja parkla, teha korda juurdepääsutee.

Tagasi üles
Back