Ka Jõhvi volikogu aseesimees saab valla arvel palgale

Martin Repinskit ja Jekaterina Vassiljevat võib sageli näha avalikel üritustel koos liikumas. See foto on tehtud mullu septembris toimunud Jõhvi rahvajooksul.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi võimukoalitsioon plaanib käesoleva aasta eelarves eraldada 30 000 eurot koalitsiooni liikmega seotud MTÜ-le; väidetavalt kulub see raha noorteparlamendi töö kureerimisele. 

Eelmise aasta detsembri alguses registreeriti MTÜ Jõhvi Noorteparlament. MTÜ asukohaks on märgitud Jõhvi, Kooli tänav 2 ehk siis Jõhvi vallavalitsuse hoone. Selle MTÜ juht on volikogu aseesimees Jekaterina Vassiljeva.

Vald maksab, noored ütlevad, mida teha 

"Meil ei ole praegu eraldi noorsootöötajat. Ja leian, et polegi mõtet sellist kohta tekitada, sest vallavalitsuse arvamus on selline, et noortele peaks andma rohkem vabadust, et nad mõtleksid ise välja erisuguseid projekte ja et neil tekiks ideed, kuidas midagi võiks noortele positiivses suunas meie vallas muuta. Sellepärast tahamegi, et noortevolikogu oleks finantseeritud, et nad võiksid erisugustes projektides osaleda, et meil oleks inimene, kes selle eest vastutaks," sõnas vallavanem Martin Repinski.

Arvan, et see on töökoha tekitamine ja see summa mõeldud tegevjuhi töötasuks, mitte ei hakata niivõrd noortega tegelema.

Maris Toomel

Enda sõnul ta ei tea, et Eestis kusagil mujal sellist süsteemi oleks. "Mujal finantseeritakse väikeste summadega ja noorsootöö käib tavaliselt vallavalitsuse kaudu, kus noortele räägitakse, mida nad peavad tegema. Meie tahame, et nemad ütleksid meile, mida peab vallavalitsus või volikogu tegema selleks, et noortel oleks siin parem olla," väitis Repinski. 

Kui Jekaterina Vassiljeva mullu augustis eelkõige praeguse vallavanema initsiatiivil volikogu teiseks aseesimeheks valiti, põhjendasid toona nii volikogu esimees Eduard East kui ka Repinski, et teine volikogu aseesimehe koht on tarvis luua selleks, et Vassiljeva hakkaks volikogu aseesimehena kureerima noortevolikogu tööd. 

"Vassiljevaga oli kokku lepitud juba siis, kui ta valiti volikogu aseesimeheks, et ta hakkab ka nende küsimuste eest vastutama. Me ei taha neile väga rangelt ette kirjutada, mida nad tegema peavad, peaasi et need projektid, mille nad oma tegevuskavas kirja panid, saaksid realiseeritud."

Eelmisel nädalal toimunud haridus- ja noorsookomisjoni istungil tõstatasid mõned komisjoni liikmed küsimuse, kuidas 21-liikmelise noortevolikogu töö kureerimiseks nii suur summa kulub, samal ajal kui näiteks 544 õpilasega Jõhvi põhikoolil kulub aastas laste õppereisideks 25 000 eurot. Repinski tunnistas, et see summa kätkeb ka Vassiljeva töötasu.

"Mulle tundub, et 30 000 on hoopis väike summa. Kui me palkaksime noorsoospetsialisti, siis juba palgakulu oleks suurem. Teiste omavalitsustega võrreldes ta võib-olla tundub suur, aga seal on hoopis teisiti kõik üles ehitatud," sõnas vallavanem.

Põhjaranniku küsimusele, mida konkreetselt noorsootöös selle raha eest edendada tuleks, vastas Repinski: "Kui ma oskaksin konkreetselt öelda, mida oleks noortel vaja, et nad tahaksid siin elada ja tuleksid pärast kõrgkooli siia tagasi, oleksin ma geenius. Aga kuna ma seda täpselt ei tea, siis tahangi, et noortevolikogu annaks meile signaali, mis on see õige suund. Tähtis on, et noored oleksid aktiivsed ja tegeleksid valla elu edendamisega."

Sobivat inimest raske leida? 

Küsimusele, miks valiti selleks just Jekaterina Vassiljeva ja tema MTÜ, vastas Repinski, et ta on küll otsinud selleks inimesi, kuid keegi ei viitsi seda tööd teha ning kui ollaksegi nõus, siis küsitakse suurt tasu. "Kui tuleb veel keegi ja ütleb, et tal on ka MTÜ ning ta tahaks sellega tegelda, siis analüüsime. Aga praegu peame tänulikud olema, et on olemas inimene, kes on nõus neid kohustusi enda peale võtma ja selliste ambitsioonikate plaanidega," lausus vallavanem. 

Opositsiooni kuuluv haridus- ja noorsookomisjoni liige Maris Toomel ütles, et tema arvates on tegemist lihtsalt järjekordse töökoha juurdetekitamisega. "Meil on noortekeskuses tööl kaks inimest, kes noortega tegelevad, vallavalitsuses on tööl abivallavanem Aleksei Naumkin, kes vastutab selle valdkonna eest, ning lisaks on haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik Maria Laanemäe. Nii et kokku neli inimest, kes tegelevad noortega. Ja nüüd võetakse veel üks lisaks." 

Toomeli sõnul on ta uurinud üle Eesti ka teistest omavalitsustest, kui palju seal analoogsetes valdkondades raha eraldatakse. "Jõhvi 30 000 eurot on ikka utoopiline summa, arvestades näiteks, et Tõrva linnas on selleks ette nähtud 650 eurot aastas. Martin väitis viimasel komisjoni istungil, et see on tegevjuhi töötasu. Varem ta ei rääkinud sellest, et on vaja palgalist inimest, aga nüüd tunnistas, et inimesed ju tasuta tööd ei tee. Arvan, et see on töökoha tekitamine ja see summa mõeldud tegevjuhi töötasuks, mitte ei hakata niivõrd noortega tegelema," rääkis Toomel. 

Ta lausus, et absurdne on ka see, et MTÜ on registreeritud Jõhvi vallavalitsuse aadressil ja sellele on eraldatud seal ruumid.  

Jekaterina Vassiljeva esitatud selle aasta noortevolikogu tööplaanis on erisuguseid üritusi, peamiselt noortevolikogu istungid, aga ka teiste noortevolikogude külastused, tutvumine riigikoguga, kohtumine pea- ja kultuuriministriga ning ka kahe välisriigi külastus. Viimaseid pole küll nimeliselt mainitud. Vassiljeva ütles, et seda nimekirja veel täiendatakse ning nad soovivad saada lisarahastust ka erisugustelt fondidelt. Küsimusele, kui suur hakkab olema tema töötasu, vastas Vassiljeva, et see oleneb sellest, kui palju raha jääb üle ürituste korraldamisest. 

Tagasi üles