L, 28.01.2023

Ministeerium soovib gümnaasiumiküsimuses enne eesti kogukonnaga kohtumist saada kokku vene kogukonnaga

Lisatud kantsleri vastus Järve gümnaasiumi lastevanemate pöördumisele
Põhjarannik
Ministeerium soovib gümnaasiumiküsimuses enne eesti kogukonnaga kohtumist saada kokku vene kogukonnaga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets
Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Haridus- ja teaduministeeriumi kantsler Mart Laidmets saatis kolmapäeval vastuse Kohtla-Järve eesti kogukonna kuu aja tagusele pöördumisele, milles sooviti kohtumist tulevase riigigümnaasiumi õppekeele ja muude probleemide aruteluks. 

 
Kohtla-Järvel eestikeelse gümnaasiuhariduse säilitamise eestkõnelejaks tõusnud Virumaa kolledži arendusdirektorile Mare Roosilehele saadetud kirjas tõdeb kantsler, et riigigümnaasiumide missiooniks on eesti keele ja kultuuri kandmine ning hoidmine, mis paneb koolidele ülesandeks kindlustada eesti keelest erineva emakeelega õpilased suurepärase eesti keele oskusega.
 
Laidmetsa sõnul on ministeerium saanud märkimisväärsel hulgal signaale, et Kohtla-Järve venekeelne kogukond soovib võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes personaalseid kokkusaamisi ministeeriumi esindajatega. 
 
"Peame vajalikuks, et need kohtumised toimuvad enne eesti kogukonnaga kohtumist. Selleks, et esitada õppekorralduse kontseptsioon, mis toetab igat õppijat eesti keele omandamisel ja eesti keeles õppimisel, soovime ära kuulata kõik asjaosalised ja kooli sisu loomisse kaasata täiendavalt asjatundjaid ning eksperte," kirjutab oma vastuses Laidmets lisades, et ministeerium on valmis eesti kogukonnaga kohtuma, kuid kohtumisaja osas tehakse ettepanek, kui on kokku lepitud teiste huvigruppidega kohtumiste ajad. 
 
Mare Roosileht märkis lühikeses kommentaaris, et ammuoodatud vastus pöördumisele osutus kahjuks väga ümaraks jutuks. "Saadetud vastuse ridade vahelt võib lugeda välja haridus- ja teaduministeeriumi soovi mitte teha konkreetseid otsuseid enne 3. märtsi," järeldas Roosileht ja tuletas meelde, et riigigümnaasiumi avamiseni on jäänud vähem kui 7 kuud  ning alles 29. jaanuaril väljendas ministeeriumi kõrge ametnik Raivo Trummal arvamust, et loodav riigigümnaasium tuleb 100 protsenti eestikeelsete õppekavadega.
 

Kantsler Mart Laidmetsa vastus Mare Roosilehele

 
Tänan Teid pöördumise eest, milles lastevanemate nimel avaldate muret eestikeelse gümnaasiumihariduse jätkusuutlikkuse üle seoses Kohtla-Järve riigigümnaasiumi käivitumisega.
Ministeerium koolipidajana peab väga oluliseks, et kõik kohaliku koolivõrgu muudatused ja arengud on kohalikule elanikkonnale arusaadavad, inimesed on teadlikud protsessi käigust ja sisust. Riigigümnaasiumide eesmärk kõikjal on tagada igale õpilasele valikuterohke ja kõrgekvaliteediline gümnaasiumiharidus õpilase ja koolitöötaja individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Kõikides riigigümnaasiumides toimub õppetöö kooli õppekava alusel, mille sisu kujuneb piirkonna vajadusi ja võimalusi arvestades ning partnereid kaasates. Riigigümnaasiumide missiooniks on ka eesti keele ja kultuuri kandmine ning hoidmine, mis paneb koolidele ülesandeks kindlustada eesti keelest erineva emakeelega õpilased suurepärase eesti keele oskusega.
Oleme jaanuarikuus kohtunud Kohtla-Järve linnavalitsusega, koolijuhtidega, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi hoolekoguga ja eesti kogukonna esindajatega. Samas on ministeerium saanud märkimisväärsel hulgal signaale, et Kohtla-Järve venekeelne kogukond soovib võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes personaalseid kokkusaamisi ministeeriumi esindajatega. Suhtume sellesse soovi kohase tähelepanuga ja peame õiglaseks sarnaselt eesti kogukonnaga arutada ning selgitada riigigümnaasiumi teemaderingi eraldiseisvalt ka vene elanikkonnaga. Oleme kavandamas kohtumisi Kohtla-Järve vene koolide hoolekogudega ja venekeelse kogukonna esindajatega. Peame vajalikuks, et need kohtumised toimuvad enne eesti kogukonnaga kohtumist. Selleks, et esitada õppekorralduse kontseptsioon, mis toetab igat õppijat eesti keele omandamisel ja eesti keeles õppimisel, soovime ära kuulata kõik asjaosalised ja kooli sisu loomisse kaasata täiendavalt asjatundjaid ning eksperte.
Oleme valmis eesti kogukonnaga kohtuma, kuid kohtumisaja osas teeme ettepaneku, kui oleme kokku leppinud teiste huvigruppidega kohtumiste ajad.
Paralleelselt huvigruppidega kohtumistega liigume edasi riigigümnaasiumi käivitamise protsessiga, arvestades eelkõige õpilaste huvidega.
Loodan mõistvale suhtumisele ja koostööle.
Lugupidamisega 
Mart Laidmets
kantsler
 
Märksõnad
Tagasi üles