Lahkuv praost jätaks Ida-Virusse vaid kolm eraldi luteri kogudust

Praost Kalduri ettekujutuse järgi kaoks isegi iseseisev Lüganuse kogudus − ehkki asub suure liitvalla südames ja evib ligi 900aastast ajalugu.

FOTO: Matti Kämärä

Ametist lahkuv EELK Viru paostkonna praost Peeter Kaldur kirjutab oma aruandes, et praostkonnas tuleks teha radikaalne haldusreform, mille järel jääks näiteks Ida-Virusse vaid kolm iseseisvat kogudust: Narva, Jõhvi ja Iisaku.

"Kuna käesoleval aastal lõpetan oma tegevuse praostina ja valitakse uus praost /.../, kirjutan eeskätt just nendest probleemidest ja lahendustest, mida ise näen, ka sel juhul, kui need lahendused ei ole kõikidele kogudustele ja kõikidele aruandjatele meelepärased," kirjutab praost.

Väikesed "vürstiriigid"

EELK Viru praostkonna koguduste arv on aruandeaastal jäänud samaks. Praostkonna moodustasid 19 kogudust, millest 8 asuvad Ida-Virumaal: Iisaku, Illuka, Jõhvi (kuulutuspunktid Jõhvi hooldekodus, Kohtla-Järvel ja Mäetaguse hoolekodus), Lüganuse (kuulutuspunkt Kiviõlis), Narva (kuulutuspunkt Sillamäel), Narva-Jõesuu, Pühajõe, Tudulinna.

Praost on aga veendunud, et osa kogudustest tuleb liita naaberkogudusega. See on tema arvates majanduslikult vältimatu, kuid kogudused seisavad tugevasti selle vastu. "Annan pildi sellest, kuidas ma kujutan seda ette, olles seejuures teadlik, et niipea see ei teostu."

Praosti arvates võiks omaette kogudusi olla praostkonnas kokku 7, ideaalis 5. Kaldur näeks Ida-Virumaal eraldi kogudustena vaid Narvat, Jõhvit ja Iisakut. Narva-Jõesuu oleks praosti ettekujutuse järgi Narva abikogudus, Pühajõe ja Lüganuse Jõhvi omad ning Illuka ja Tudulinna Iisaku omad.

"Olen sellega oma ebapopulaarse ettepaneku teinud, kuigi ma ei usu selle või sellelaadse ettepaneku teostumisse lähiaastatel. Eks ole sellega nagu riigi haldusreformiga, vastuseisjaid on eri põhjustel palju /.../, aga peamiseks põhjuseks on soov oma väikest "kuningriiki" säilitada umbes põhimõttel, et "pärast meid tulgu või veeuputus"," kirjutab praost.

"Paratamatult me jõuame selleni, et administratiivse võimekuse puudumise tõttu ootab mõnd kogudust sundlikvideerimine, võib-olla küll algul mitte meie praostkonnas, aga kui ots lahti tehakse, jõuab järg ka meie praostkonda. Loomulikult ei saa praostkondlik haldusreform sündida ilma koguduse enda soovita, aga kogudused on selle vastu," leiab Kaldur.

Mullu oli liikmeannetajaid kogu praostkonna peale kokku vaid 1479, millele tuleks liita umbes 230 inimest, sest aruande ajaks polnud oma arvnäitajaid esitanud Simuna, Väike-Maarja ja Narva; armulaualisi oli 8463 (pluss ca 2300), ristimisi 134 (pluss ca 10), leeriõnnistatuid 99 (pluss ca 10), laulatatud 18 paari (pluss  ca 5 paari) ja maetud 117 inimest (pluss ca 50 inimest).

Sillamäele on kogudust vaja

Praosti arvates saab nende näitajate põhjal öelda, et kogu praostkond annab ühe või maksimaalselt kahe, aga mitte viie koguduse mõõdu välja − rääkimata 19 kogudusest.

Liikmeannetajate arv on langenud igal aastal ja  see protsess jätkub. Praosti sõnul on põhjusi languseks mitu − üheks see, et on muutunud  inimeste põhihoiak kiriku suhtes.

"Inimesed käivad küll kirikus, kui neil on midagi vaja, kuid igapühapäevane kirikus käimine ei ole moodne. Samas paljude koguduste õpetajate töö ei ole suunatud tänapäeva inimese poole või ei saada sellest kuulutusest lihtsalt aru ja siis ei paku see ka huvi. Tõusu tuleb eeskujuna võtta, langust ei saa etteheitena võtta, kuid fakt on see, et osas kogudustes toimub põhjendatult või põhjendamata langus, osas kogudustes aga tõus," kirjutab praost.

Praosti aruandes kajastatakse sündmusi praostkonnas ka koguduste kaupa ja kõige intrigeerivam on Narva Aleksandri kogudusse puutuv.  Kaldur kirjutab, et koguduses toimusid suured muutused. "Sain just aruande kirjutamise ajal kätte varahalduri aruande, mille kohaselt koguduse koguvõlgnevus on 2 115 021 eurot ja koguduse vara maksimaalselt 827 998 eurot. Palun EELK Viru praostkonna sinodil vastu võtta sellekohane otsus," kirjutab Kaldur.

Põhjarannik palus võimalikku reformi kommenteerida Rakvere koguduse õpetajal Tauno Toompuul, kes on Viru praostkonna abipraost.

"Liikmeskonna jätkuval vähenemisel ja vananemisel muutub koguduste liitmise temaatika järjest aktuaalsemaks. Peame olema julged tunnistama ka seda, et keskused on nihkunud ajaloolistest kirikuküladest mujale ja pigem oleks vaja mõelda, kuidas uutes suurtes asulates vaimulikku teenimist korraldada. Koguduste liitmise kõrval tuleks mõelda ka uute koguduste loomise peale. Üks selliseid kohti oleks näiteks Sillamäe," leidis Toompuu.

Tagasi üles