Kohtla-Järve linnavalitsus loobus Jüri Kollo teenetest

Jüri Kollole maksis linnavalitsus rohkem kui viis ja pool aastat töötasu käsunduslepingu alusel ning see võimaldas tal kuuluda ka linnavolikogusse, kus ametnikud ja teenistujad olla ei tohi.

FOTO: Peeter Lilleväli

Korruptsioonikuritegudes süüdimõistva kohtuotsuse tõttu oli Kohtla-Järve linnavalitsus sunnitud lõpetama ka 2011. aastal sõlmitud käsunduslepingu endise abilinnapea Jüri Kolloga, kes osutas eraisikuna linnale mitmesuguseid teenuseid. 

Peale nelja aasta ja kolme kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse määras kohus Kollole lisakaristusena ka kolme aasta pikkuse keelu töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses.

Ei jäänud muud üle

Kohtla-Järve linnasekretäri Vadim Vilde sõnul tuleb sellist kohtuotsust tõlgendada sellisena, et Kollol ei tohi olla omavalitsusega mitte mingisugust töösuhet. Seetõttu lõpetati augusti lõpus, kui jõustus kohtuotsus, mille kohaselt pidi ametist päeva pealt lahkuma samuti samal protsessil süüdi jäänud Jevgeni Solovjov, ka leping Kolloga.

Kohtla-Järve linnavalitsus kulutas Jüri Kollolt teenuste ostmisele viie ja poole aasta jooksul ligikaudu 125 000 eurot.

Vastates eelmise aasta kevadel volikogu liikme Eduard Odinetsi arupärimisele, selgitas tollal veel linnapea ametis olnud Jevgeni Solovjov, et linnavalitsus on erisuguste teenuste osutamise eest maksnud Kollole iga kuu 1485 eurot ning lisaks tasunud sellega kaasnevad sotsiaalmaksud ja töötuskindlustusmaksud.

Tegeles "tsiviilkaitsega"

2014. aastal rääkis Jüri Kollo Põhjarannikule, et ta on linnavalitsuses lepingulisel tööl. "Tegelen nii-öelda endise tsiviilkaitse küsimustega. Pean päästeametiga tegema koostööd, korraldama õppusi, valmistama nendeks ette pabereid. Käin kriisikomisjoni koosolekutel, lahendan linnaasutustele tehtud ettekirjutusi," rääkis ta oma tööst.

Samas tõdes ta, et teenitav rahasumma pole midagi erilist. "Töötasu on mul linnavalitsuse ametnikega võrreldes väike − 1000 eurot," ütles Kollo, pidades silmas netotasu, mis pidanuks tegelikult jääma 1200 euro kanti.

Solovjov tunnistas samas arupärimises, et nende teenuste ostmiseks, mida Kollo on viimastel aastatel osutanud, pole linnavalitsus hanget korraldanud. Linnapea sõnul ei olnud see vajalik, kuna Kollo osutatud teenused ei kuulu riigihangete klassifikaatori lisades loetletud teenuste hulka, mille puhul tuleb hange läbi viia.

Odinetsi sõnul oli aga tegu fiktiivse lepinguga, sest sisuliselt on Kollol ja tema tegevusel kõik linnavalitsuse töötaja tunnused. "Talle on eraldatud linnavalitsuse hoone kabinet, ta on regulaarselt osalenud linnavalitsuse istungitel ja seal sõnagi võtnud, nagu ilmneb protokollidest," ütles ta.

See, et linnavalitsus oli Jüri Kolloga töösuhte loonud käsunduslepinguga, võimaldas tal kuni süüdimõistva otsuseni kuuluda ka linnavolikogusse, kuhu linnavalitsuse ametnikud ja teenistujad kuuluda ei tohi.

Uut inimest pole palgatud

Vadim Vilde ütles, et pärast Kolloga lepingu lõpetamist ei ole linnavalitsus sõlminud lepingut ühegi uue inimesega, kes jätkaks neid töid, millega väidetavalt tegeles Kollo. "Jagasime osa tema ülesandeid teiste ametnike vahel ära. Kui asub ametisse korrakaitseametnik, siis lähevad talle samuti mõned asjad, millega seni Kollo tegeles," kinnitas Vilde.

Jüri Kollo oli Kohtla-Järve linnapea aastatel 2000-2002. Hiljem on ta olnud nii linnavalitsuse nõunik kui aselinnapea ja kuulunud 2009. aastast ka linnavolikogusse.

Tagasi üles