Jõhvi korteriühistud taotlevad prügi hinnatõusu peatamist

Ekoviri põhjenduste kohaselt on jäätmekäitluses kasvanud nii tööjõu- kui ka transpordikulud, korteriühistud viitavad, et esimeste kasv oli ennustatav, kütusehind on aga pigem paigal seisnud. FOTO: ARHIIV/PEETER LILLEVÄLI

Hulk Jõhvi korteriühistuid vaidlustas  jäätmeveo hinna järsu tõusu kehtestanud vallavalitsuse korralduse, taotledes selle täitmise peatamist vaide menetlemise ajaks ning järgmise sammuna korralduse kehtetuks tunnistamist. 

24. jaanuaril andis Jõhvi vallavalitsus korraldatud jäätmeveoga tegeleva OÜ Ekovir soovile vastu tulles korralduse, millega 1. märtsist tõuseb prügiveo hind vallas 75,9%.

Ootamatult järsku hinnatõusu käsitleti nii vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis kui ka sellele järgnenud rahvakoosolekul, kus vallavalitsust esindanud abilinnapea Vadim Ivlijev küll rääkis vallapoolsest analüüsist, ent esitles üksnes Ekoviri hinnatõusu taotluses esitatud põhjendusi.

Korteriühistud püüdsid Ekoviriga kompromissile jõuda: ka valla esindajaid kaasates saadi kokku eelmisel teisipäeval ja neljapäeval.

Ekovir pakkus ajutist kompromissi 

"Korteriühistute pakkumine oli, et hinnatõus võiks olla 30%, Ekovir pakkus 50% ja seda kuni novembrikuuni, siis tõuseks uuesti, nii et kokku oleks ikka 75,9%," rääkis Ida-Virumaa korteriühistute liidu juhatuse liige ning Jõhvi vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige Paul Paas.

Ühistud andsid Ekovirile kaks päeva mõtlemisaega. Järgmisel kohtumisel oli prügifirma oma pakkumise 45%-le alandanud, ent jätkuvalt oleks sellega päri oldud ainult novembrikuuni.

"Küsisin neilt, kus siin see kompromiss on: meil oli 0%, teie küsisite 75,9%. Kompromiss tähendab, et mõlemad pooled liiguvad keskele kokku," rääkis Paas.

Ühistud Ekoviri pakkumisega ei nõustunud ja otsustasid vallavalitsuse hinnatõusukorralduse vaidlustada.

Põhiküsimus on põhjendatus 

Vallavalitsusele saadetud vaietes on põhiküsimusena tõstatatud hinnatõusu põhjendatus. Viidatakse jäätmeveo teenustasu määramist reguleerivale õigusaktile, mille järgi on vedajal õigus taotleda teenustasude suurendamist siis, kui vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud lepingu algusajaga võrreldes vähemalt 10% − aga seda ainult siis, kui vedaja riigihanke pakkumist tehes ei saanud nende suurenemist eeldada.

See ongi vaides peamine küsimus: kas Ekovir võis ja pidi hankele hinnapakkumist tehes eeldama, et kulud jäävad kogu lepingu kehtivuse ajaks muutumatuks. Ekovirile Uikala prügilas kehtinud soodushinda käsitledes leitakse, et kui Ekovir prügila jäätmete vastuvõtuhinna tõusuga ei arvestanud, võttis ta sellega teadlikult äririski.

Vaides viidatakse ka sellele, et miski ei välista jäätmete vedamist Uikala prügila asemel teistesse jäätmekäitluskohtadesse, võrdlevat analüüsi nende hindadega pole aga tehtud.

Kulude tõus oli prognoositav 

Vallavalitsuse korralduses pole analüüse ega kinnitusi Ekoviri väidetele hinnatõusu teiste põhjuste ehk siis töötasude, keskkonnamaksude ja transpordikulude suurenemise kohta.

Vaides juhitakse tähelepanu, et saastetasumäärade järjepidev tõus kehtestati juba 2011. aastal, kusjuures mullu ja tänavu ei tõuse need üldse; et töötasu alammäära on järjepidevalt tõstetud 30-40 euro võrra aastas, et transpordikulud on olnud alates 2011. aastast vedajat pigem soosivad.

"Nii ASi Uikala Prügila kui OÜ Ekovir juhatuse liige on üks ja sama isik ning enamus- või täisosalus kuulub faktiliselt ühele perekonnale. Väited, et vedaja (Ekovir)  juhatuse  liige ei tea, mida otsustab Uikala Prügila juhatuse liige, olles tegelikult üks ja sama isik, on naeruväärsed," võib vaidest lugeda.

Vaide esitajad taotlevad, et vallavalitsus tunnistaks oma hinnatõusu kehtestanud korralduse kehtetuks, vaidemenetluse ajaks aga peataks selle korralduse täitmise.

Vallavalitsus arutab täna

Jõhvi vallavanem Eduard East ütles, et Ekoviri esitatud põhjenduste analüüsimisega tegeles abivallavanem, kes esitas võrdlustabeli eri omavalitsustes kehtivate hindade kohta.

Easti sõnul lähtuti vallavalitsuses Ekoviri esitatud andmetest ja veenduti, et prügila on tõepoolest hindu tõstnud.

"Me peame vaatama ka ettevõtte majanduslikku olukorda; ka meile on oluline, et ettevõte ei peaks hakkama inimesi koondama," märkis ta.

Küsimusele, kas vallavalitsusele on olulisem äriühingu või valla elanike heaolu, vastas ta: "Igal juhul on elanikud meile tähtsamad."

East ütles eile ennelõunal, et saabunud vaideid hakatakse arutama ning vallavalitsuse tänasel istungil otsustatakse, mismoodi edasi toimida. Ühe võimaliku variandina pakkus ta, et Ekovir võiks ehk olla nõus oma viimati pakutud 45protsendilise hinnatõusuga − ja seda aasta lõpuni.

Valla leping Ekoviriga lõpeb tuleva aasta veebruariga.

Tagasi üles
Back