Prügiveo hinna tõus Jõhvis vaidlustati taas

Maikuu eest esitab Ekovir oma Jõhvi valla klientidele prügiveo arved juba uute hindade alusel. FOTO: Peeter Lilleväli

OÜd Pesulux ja 20 Jõhvi korteriühistut esindav advokaadibüroo väidab, et Ekovirile Uikala prügilas kehtinud soodushinna kadumine hankelepingu kehtimise ajal ei ole erakorraline objektiivne asjaolu, vaid tavapärase äririski realiseerumine ning see muutus ei anna Ekovirile seaduslikku alust hankelepingut üles öelda.  

Esmaspäeval esitas advokaadibüroo LEADELL Pilv Jõhvi vallavalitsusele vaide, taotledes vallavalitsuse 27. aprilli prügiveo uued hinnad kehtestanud korralduse kehtetuks tunnistamist ning esialgse õiguskaitse abinõuna selle korralduse täitmise peatamist.

Vaides väidetakse, et vallavalitsuse otsus hankelepingu muutmiseks on oluliste kaalutlusvigadega. Seaduse järgi võib hankelepingut muuta ainult siis, kui selle tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha. Vallavalitsus on korralduses üksnes üldsõnaliselt selgitanud, et segaolmejäätmete vastuvõtu hinna tõusu polnud võimalik ette näha, kuid pole vähimalgi määral põhjendanud, millest tulenevalt peab seda hinnatõusu üldse objektiivseks asjaoluks.

Teadaolevalt kehtis OÜ-le Ekovir pakkumuse esitamise ajal kokkuleppel ASiga Uikala Prügila segaolmejäätmete vastuvõtu 50protsendiline soodushind. Vaide esitajate väitel oli selline kokkulepe sõlmitud ühelt poolt Ekoviri seadusliku esindaja Viktoria Tsventarnaja ja teisalt Uikala Prügila seadusliku esindaja Viktoria Tsventarnaja vahel, seega pole nende jäätmete vastuvõtu hinna muutus objektiivne asjaolu, vaid de facto Ekoviri seadusliku esindaja kontrolli all.

Prügila hinnatõus ei saanud olla üllatus

Soodushinna kokkuleppe  lõppemine hankelepingu kehtivuse perioodil ei ole vaide kohaselt erakorraline objektiivne asjaolu, vaid tavapärase kalkuleeritava äririski realiseerumine ning arvestades, et sooduskokkuleppe osapooled kattuvad, et saanud selline otsus olla Ekovirile üllatuslik. Kui Ekovir ei näinud oma pakkumuses ette võimalust soodushindade lõppemiseks ega arvestanud sellega pakkumust tehes, on tegemist firma enda ärialase eksimusega.

Vaides väidetakse, et kuna hankedokumentides kohustati kõiki pakkujaid vedama jäätmeid Uikala prügilasse, pidi Jõhvi vallavalitsusele hankijana olema pakkumusi hinnates selge, et Ekoviri oma ei ole tehtud Uikala prügila tavapärase hinnakirja alusel.

"Arvestades, et juhtorganite liikmete kattuvus ning kokkulangevus omanikeringis oli avalik informatsioon, oli hankijale teada ka soodustingimustel pakkumuse tegemise taust," märgitakse vaides, et  hoolsa hankijana pidanuks vallavalitsus lepingut sõlmides välistama võimaluse, et pakkuja enda hooletusest tulenev äririsk jääb lõpuks jäätmevaldajate kanda.

Vaides väidetakse, et jäätmete vastuvõtu hinna muudatus ei takista Ekoviril jätkuvalt prügiveoteenust osutada, omades tähtsust üksnes prügifirma majanduslikele näitajatele.

"Hankelepingut ei ole võimalik tavapäraselt üles öelda põhjusel, et pakkuja on eksinud pakkumuse koostamisel," märgivad advokaadid.

Vaide kohaselt on vallavalitsus piirdunud üksnes pealiskaudsete järelduste esitamisega, kaalutlused on arusaamatult subjektiivsed ning Ekoviri soosivad ja äärmiselt valikulised.

Vallavalitsus hakkab arutama

Vallavalitsusse jõudis vaie esmaspäeval ning valitsuse eilsel istungil seda veel ei arutatud.

"Ma ei tea, miks see vaidlustaja ei osalenud varasematel hinnatõusu aruteludel − kõik need küsimused võiksid olla juba kaks kuud tagasi olla läbi arutatud," ütles abivallavanem Vadim Ivlijev, et talle näib see mingi venitamistaktikana.

Juriidilist analüüsi pole vaidele tema sõnul veel tehtud, pole sedagi otsustatud, kas see tehakse ise või tellitakse.

"Meil on vastamiseks 30 päeva aega," ütles ta, lisades, et vallavalitsuse korralduse peatamist vaide menetlemise ajaks pole seni kaalutud.

Karikas sai täis

Vaide esitamise algatanud OÜ Pesulux juhatuse liige Toomas Ziljov ütles, et tema firma on samuti Ekoviri klient.

"Nende teenuse osutamise kohta on mul varemgi pretensioone olnud, aga kui nad uutest hindadest ainult paar päeva ette teatasid ja minu päringule vastasid, et kõik on seaduslik, oli see viimane piisk karikasse," rääkis ta. "Osalen ettevõtjana igal aastal riigihangete pakkumistel ja tean neid tingimusi üsna täpselt. Tahaksin ka kõige odavama pakkumisega hanget võita ja siis poole lepinguaja pealt teatada, et nüüd tahan hinda poole võrra tõsta, aga seadused seda kahjuks ei võimalda. Mõne asja puhul, nagu näha, on aga kõik võimalik."

Ziljovi poole oli abi järele pöördunud ka mitu korteriühistut: "Nad teadsid, et ma olen Jõhvi vallavõimu otsuseid varemgi vaidlustanud. Mõtlesin sellele, et senimaani on vallaelanikud kõikvõimalikud hinnatõusud vaikides vastu võtnud ja kui nüüd lõpuks ometi tahetakse koonduda ja vastu hakata, siis me lihtsalt peame sellega edasi minema. Selge, et üks ühistu või ettevõte midagi muuta ei suuda, aga kui me koondume..."

Advokaadibüroo LEADELL Pilv on Ziljovi sõnul hulk aastaid tema lepingupartner olnud ning "neile meeldivad just võimaliku korruptsiooniga seotud juhtumid", põhjendas ta nende esindajaks kutsumist.

"Oleme täiesti kindlad, et see võitlus lõpeb meie võiduga," ütles Toomas Ziljov.

Aga kui vallavalitsus vaiet ei rahulda?

"Siis esitame sellesama materjali kohtusse."

Tagasi üles
Back