Küttefirma tahaks "naabritest" ilma jäänud maja lammutada

Keskpuiestee 55. maja ümbert on teised korterelamud lammutatud. Soojusettevõtte jaoks on see probleem, sest soojustorustik, mis maja juurde läheb, on pikk, amortiseerunud ja suurte soojuskadudega. GERLI ROMANOVITŠ

FOTO: Põhjarannik

Kiviõli Soojus on teinud Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku kaaluda Kiviõlis Keskpuiesteel lammutatud ja tühjaks kolitud majade vahele alles jäänud korterelamu ümberkolimist, kuna see tekitab üleliigseid kulusid nii soojusettevõttele kui ka vallale. 

Kiviõli linn on läbi aastate lammutanud tühjaks jäänud elamispinda terve kvartali jagu. Piirkonnas, kus kõik teised elamud on ära lammutatud, on jäänud alles vaid üks maja ning Kiviõli soojusettevõte on hädas sellega, et majani viiv 227meetrine soojustorustik on amortiseerunud, ainult ühe kortermaja tarbeks uue ehitamine aga oleks ebaotstarbekas.

Tühje kortereid palju

"Keskpuiestee 55 asuvat korterelamut varustatakse omaette keskküttetorustiku kaudu. Olemasolev torustik oli ette nähtud terve linnaosa soojusega varustamiseks. Pärast elamurajooni majade lammutamist on torustik üledimensioneeritud," kirjutas AS Kiviõli Soojus volikogu majanduskomisjonile saadetud pöördumises, kus palutakse üle vaadata alles jäänud maja ekspluatatsioon.

KRISTEL KÜTT: Inimesed, kes seal elavad, hoolitsevad oma maja eest.

Olemasolev torustik on 55 aastat vana ja täielikult amortiseerunud. Soojuskaod, mis 227meetriselt torustikult saadakse, küündivad aastas veidi alla 10 000 euro. Kui sellele juurde panna püsivõlgnikud, lisandub summale veel 5000 eurot. Arvestades, kui palju on majas tühje kortereid, kelle soojusvarustuse eest tasub vald, küündiks lammutamisel kokkuhoid aastas ligi 30 000 euroni.

Kokku on majas 48 korterit, millest vallale kuulub 21. Peale selle on majas kaks rahandusministeeriumi valdusesse läinud korterit. Vallale kuuluvatest korteritest 18 on tühjad. Samuti seisavad kasutuseta rahandusministeeriumi korterid.

Eraomanikele kuuluvaid kortereid on 25, nendest kaheksa on tühjad ja üheksal korteril on keskkütte eest võlgnevus.

Pole nii lihtne

Lüganuse kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt ütles, et ehkki ettepanekut selle maja lammutamiseks on soojusettevõte teinud ka varem, nemad seda tühjendama ei kiirustaks. "Poolel majal on uus katus, elektrisüsteemile on tehtud audit ja seda on uuendatud. Majas on uksed ilusasti kinni, seal ei käida lõhkumas. Inimesed, kes seal elavad, hoolitsevad oma maja eest," rääkis Kütt, öeldes, et on palju hullemas seisukorras maju ning pigem võiks inimesi sealt Keskpuiestee 55 asuvasse majja ümber kolida.

Praegu ootab Kalevi tänav 1 asuvast kortermajast ümberkolimist veel kümmekond inimest. See maja on kinnisvaraspetsialisti hinnangul õnnetus seisus. Samuti on Keskpuiestee 43. ja 45. majas elanikke vähem kui lammutamisettepaneku saanud majas.

Küti sõnul tuleb neil soojusettevõttega mõistlik lahendus leida. Võimalik oleks soojustorustiku vedamine kas üle tee asuvatest majadest või siis samasse piirkonda jäävast õmblustööstusest. "Tuleb erisuguseid võimalusi kaaluda ja mõistlik lahendus leida," ütles ta.

Lüganuse vald tegeleb praegu Kalevi tänav 1 ja Pargi tänav 1 asuva maja ümberkolimise ning omandiküsimuste lahendamisega. Need hooned loodetakse lammutada uuel aastal.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles