Idavirulased joovad vähe, aga surevad vara

FOTO: Peeter Lilleväli

FOTO: Peeter Lilleväli

Tervise arengu instituudi koostatud Eesti maakondade elanike tervise ja heaolu ülevaatest paistab Ida-Virumaa silma sellega, et siin tarvitatakse teiste maakondadega võrreldes kõige vähem alkoholi, ent sellest hoolimata on elanike eluiga riigi madalaim.

Ülevaatest ilmneb, et Ida-Virumaal on võrdluses teiste maakondadega kõige negatiivsem loomulik iive, madalaim oodatav eluiga, suurim õhusaastatus ja kõrgeim suremus vereelundite haigustesse ning haigestumus tuberkuloosi ja viirushepatiiti. Ida-Virumaal on ka kõrgeim suhtelise vaesuse määr ja madal tööhõive määr. Eesti keskmisest on kõrgem ka õnnetussurmade kordaja.

Tervise arengu instituut toob esile, et tervise üldnäitajatest on kõige silmatorkavam maakondadevaheline erinevus elanike oodatavas elueas. Näiteks Eesti kõrgeima ja madalaima oodatava elueaga maakondade ehk Tartumaa ja Ida-Virumaa vahe on ligi viis aastat. Kui Ida-Virumaa meestel on see alla 66 aasta, siis Harju-, Pärnu- ja Tartumaal ligemale 72 aastat.

"Nii väikese riigi puhul nagu Eesti näitavad sedavõrd suured erinevused olulist ebavõrdsust tervises," kommenteeris tervise arengu instituudi projektijuht Maali Käbin.

Samas on üllatuslik, et näiteks regulaarse alkoholi tarvitamise osas on Ida-Virumaa Eesti kõige karskem maakond. Ülevaatest tuleb välja, et kui Ida-Virumaal on regulaarseid alkoholi tarvitajaid ehk neid, kes napsitavad vähemalt korra nädalas, 14 protsenti elanikest, siis Valgamaal on seesama näitaja 30 protsenti.

Positiivselt poolelt tuuakse Ida-Virumaa puhul veel esile, et suhtelise vaesuse määr on viimastel aastatel mõnevõrra langenud, nagu ka varajase suremuse määr. Ida-Virus on ka Eesti madalaim haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse. Siin on riigi keskmisest madalam ülekaaluliste koolilaste osakaal ja raskete tööõnnetuste tase. Ülevaates kogutud andmed pärinevad tervise arengu instituudi andmebaasidest, statistikaametist, haigekassast, siseministeeriumist ja sotsiaalministeeriumist. (PR)

Tagasi üles