L, 4.02.2023

Sõnajalad ähvardavad riiki poole miljoni eurose vihmakahjuga

Lisatud TTJA kommentaar!
Gerli Romanovitš
, ajakirjanik
Sõnajalad ähvardavad riiki poole miljoni eurose vihmakahjuga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Trall Aidu tuulepargi ümber.
Trall Aidu tuulepargi ümber. Foto: Matti Kämärä

Pooleli jäänud ehitustööde tõttu sai neljapäevases paduvihmas kannatada üks kahest Aidu tuulepargi generaatorist. Kahju suuruseks hindavad arendajad pool miljonit eurot, mille nad kavatsevad sisse kasseerida riigilt, kes omakorda ütleb, et generaatori katmiseks oli aega paarkümmend päeva. 

Tugevate sajuhoogude tõttu pääses vihmavesi eile ühte Aidu tuulepargis asuva Eleoni tuuliku generaatorisse, mis ei ole tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) montaažitöödesse sekkumise ja politsei kehtestatud viibimiskeelu tõttu tuulikulabadega ühendatud ning on seetõttu ilmastikuoludele avatud, teatas Aidu tuulepargi arendaja. Eile anti kolm ja pool tundi pärast palvet arendajale luba generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see juba ulatuslikke veekahjustusi saanud. 

Ohud olid teada 

"Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tagajärg on nüüd käes: üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi," sõnas ASi Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg. Vihmavee sattumine püsimagnetgeneraatorisse põhjustab suuri probleeme generaatori mähistele, magnetitele ja elektroonikale.

See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu.

Oleg Sõnajalg

Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol neljapäeval kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega kohe kinni katta. TTJA kehtestatud viibimiskeelu tõttu polnud seda varem võimalik teha. Amet on seni lubanud teha vaid loetletud töid kahe lühikese tööpäeva ulatuses möödunud nädalal.

Neljapäeval andis TTJA soovitud töödeks loa kolm ja pool tundi pärast tungivat palvet ehk kell 14.25. Seejärel Tallinnast kohe välja sõitnud meeskond jõudis kohale kahe tunni jooksul, kuid selleks ajaks olid kahjud juba pöördumatud, sest vesi oli pääsenud generaatorisse.

"Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest," pahandas Sõnajalg. 

Eleon kutsub lähitundidel kokku kriisikoosoleku, et arutada valitsuse ja ametkondade esindajatega, kuidas lahendada kujunenud olukorda viisil, mis ei suurendaks kahjusid ja sellest johtuvaid kahjunõudeid riigile. 

TTJA: meie pole ohutustööde läbiviimist takistanud

TTJA kommunikatsioonieksperdi Anne-Mai Helemäe sõnul ei ole amet Aidu tuulepargi ohutustööde läbiviimist takistanud. "Vastupidi, paralleelselt ehitustegevuse peatamisega tänavu aprillis tegi TTJA juba 22. aprillil OÜ-le Eleon Green ettekirjutuse, millega pandi ettevõttele selge ja otsene kohustus tagada Aidu tuulepargis igakülgne ohutus viibimiskeelu ajal. See tähendab, et TTJA mitte lihtsalt ei andnud võimalust, vaid lausa kohustas neid tegema kõik endast oleneva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahju ära hoidvaid töid. Seejuures on oluline rõhutada, et TTJA võimaldas ettevõttel teha tuulepargis täpselt neid töid, mille nimekirja ettevõte ametile ise esitas," ütles Helemäe Põhjarannikule. 

Nimetatud ettekirjutus tehti juba 22. aprillil ning selle alusel alustas Eleon Green ka nõutud ohutustöid 25. aprillil. 

Eleon Green ei ole Helemäe sõnul esitanud palvet teha töid, mis tagaksid tuuliku ohutuse vihma korral, ehkki aega on tal selleks olnud paarkümmend päeva. Taotlus tehti alles 2. mai hommikul ning juba natuke rohkem kui tund aega hiljem sai Eleon Green loa ehitusplatsile seda tööd tegema minna. 

"Lisaks rõhutame jätkuvalt, et TTJA hinnangul ei ole OÜ-l Eleon Green kehtivat ehitusluba, hoolimata arendaja väitest. Täna puudub TTJA-l endiselt teadmine ja ülevaade, mille alusel Eleon Green Aidu tuuleparki ehitab," ütles Helemäe. 

Halduskohus taotlust ei rahuldanud

OÜ Eleon Green esitas 29. aprillil Tallinna halduskohtule kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutuse peale, millega peatati Aidu tuulepargis ehitustegevus. Lisaks sellele soovis Eleon Green kohtu poolt esialgse õiguskaitse seadmist nende kasuks ehk TTJA ehituskeelu tühistamist. 

3. mai pärastlõunal tegi Tallinna halduskohus määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse rahuldamata. Kohus on seisukohal, et lisaks TTJA ettekirjutusele on Aidu tuulepargi tuulikute ehitamine keelatud juba Tartu halduskohtu poolt 2017. aasta mais kohaldatud õiguskaitsega. Seetõttu vastutab Eleon Green Aidu tuulepargis tekkivate võimalike ohuolukordade eest ise. Samuti on kohus seisukohal, et riigi julgeolekuohust lähtuv avalik huvi kaalub üles kaebaja erahuvi.

Varem on arendaja esitanud kohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 19. aprillil kehtestatud viibimiskeelu suhtes. See jäi Tallinna ringkonnakohtu poolt rahuldamata põhjendusel, et pärast 2017. aasta mai kohtumäärust jätkas Eleon Green ehitustegevust, hoolimata sellest, et nad olid teadlikud kaitseministeeriumi vastuseisust tuulikute püstitamisele. Seega võttis kaebaja teadliku riski, et riigiasutus võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama, teatas TTJA. 

Märksõnad
Tagasi üles