Alutaguse on Ida-Virumaa kõige kaitstum vald

Kaitsealune Selisoo raba Alutaguse vallas.

FOTO: Silver Kämärä

Kolmandik Alutaguse valla territooriumist on ühel või teisel moel looduskaitse all.

Ida-Virumaa tervikuna jääb looduskaitse all oleva pinna osakaalult (natuke üle viiendiku maakonna pindalast) Eesti maakondade seas viiendale kohale.  Alutaguse ja ka Lüganuse vallas on kaitsealuse maa protsent küll üle Eesti keskmise, ent linnad tõmbavad maakonna keskmise alla. Kohtla-Järvel nimelt pole üldse kaitstavat pinda (ainuke selline omavalitsus terve Eesti peale), Narvas ja Sillamäel natuke on, aga õige vähe.

Alutaguse eristub teistest omavalitsustest ka range kaitse all oleva pinna osakaalult: nõnda palju − natuke üle veerandi valla territooriumist − pole seda üheski teises Eesti vallas ega ammugi mitte linnas.

Eelmisel aastal moodustati Eestis kolm uut maastikukaitseala, sealhulgas Iisaku maastikukaitseala (Iisaku pargimetsa ja püsielupaiga põhjal) ning loodi üks uus rahvuspark − Alutaguse rahvuspark.

Ida-Virumaal on 43 kaitseala, peaaegu pool neist kaitsealused pargid, lisaks 15 maastikukaitseala, viis looduskaitseala ja üks rahvuspark. 

Kaitstava territooriumi osakaal omavalitsustes (% ja ha)

Alutaguse vald  32,4  ja 47 310

Lüganuse vald 20,9 ja 12 535

Toila vald  6 ja 1603

Narva-Jõesuu linn 1,4 ja 550

Jõhvi vald  0,4 ja 53

Narva linn 0,1 ja 8

Sillamäe linn 0,1 ja 1

Kohtla-Järve linn 0 ja 1

(Allikas: keskkonnaagentuur)

Tagasi üles