Sisuturundus

Telemaatika ja arukate süsteemide õpe avardab võimalusi

Tudengid omandavad oskused andmesidevõrkude ja turvasüsteemide projekteerimises, arukate süsteemide programmeerimises ning robootikas.

FOTO: TalTechi Virumaa Kolledž

SISUTURUNDUS. TalTechi Virumaa kolledž pakub võimalust õppida tulevikuerialana telemaatikat ja arukate süsteemide toimimist. Kolledžis antav targa tootmise ja asjade interneti tehnoloogiate õpe on praktilise kallakuga. Tudengid omandavad oskused andmesidevõrkude ja turvasüsteemide projekteerimises, arukate süsteemide programmeerimises ning robootikas.

Asjade internet, küberfüüsikalised süsteemid ning pilve- ja tarkvaratehnoloogiad on toonud meie ellu täiesti uusi võimalusi alates iseliikuvatest sõidukitest kuni tarkade hoonete ja tehasteni. Ühtlasi on see tekitanud vajaduse täiesti uut laadi spetsialistide järele. Just sellise väljaõppe saavadki meie telemaatika ja arukate süsteemide õppesuuna tudengid.

Õppetöös arvestame Eesti suuremate tehnoloogiaettevõtete reaalsete vajadustega. Suure osa õppest moodustab praktika, mille käigus tekib üliõpilastel hea ülevaade ettevõtetes kasutusel olevatest tehnoloogiatest, tööstuslikust tarkvarast, töökeskkonnast ja võimalikest arengupotentsiaalidest. See loob head võimalused nii lõputöö teemavalikuks kui ka hilisemaks karjääriks IT-valdkonna spetsialistina.

Mida oskad ja kelleks saad?

Nutikate IKT-lahenduste tundmaõppimisega omandab tudeng oskused andmesidevõrkude ja turvasüsteemide projekteerimises, arukate süsteemide programmeerimises, protsesside automatiseerimises, oskab panna omavahel suhtlema nii erinevad reaalsed kui virtuaalsed süsteemid.

TalTechi Virumaa kolledž pakub telemaatika ja arukate süsteemide õppekavas kaht õppesuunda.

Esiteks telemaatika tarkvara, kus tudeng õpib tundma programmeerimiskeeli ja -tehnoloogiaid, mida kasutatakse arukate süsteemide loomisel. Samuti omandatakse professionaalsed võtted tööks telemaatika ning tööstusliku tarkvaraga. Praktika annab kogemusi eri tüüpi võrkude projekteerimiseks ja arendamiseks. Valides selle õppesuuna, garanteerid endale perspektiivse töökoha info- ja kommunikatsioonivaldkonnas.

Teiseks protsesside automatiseerimist ning infotehnoloogiaga lõimimist. Sellel peaerialal õpib tudeng juhtivate kontrollerite programmeerimist ning tööd automaatsete juhtimissüsteemidega laiemalt. Samuti omandatakse teadmised, kuidas töötavad suured tootmisrobotid ning teised tootmises kasutatavad tehnoloogiad. Tööstus 4.0 on trend, milles infotehnoloogilised lahendused tõstavad konkurentsivõimet ja efektiivsust, ühendades väärtusahelas kõik andmed, inimesed ja masinad. Virumaa kolledžis saab nüüdisaegsetes arvutiklassides ning tehnoloogialaborites õppida nii teoreetikute kui praktikute juhendamisel, kuidas kõik see toimub.

Mõlemal õppesuunal kestab õpe 3,5 aastat.

Tagasi üles