Õiguskantsler: töötajate nappus Viru vanglas võib ohustada julgeolekut

Viru vangla on varem olnud korduvalt õiguskantsleri kontrolli objektiks. Kuigi seekord tõdeti, et varasemaga võrreldes on olukord paranenud, on vangla põhirisk töötajate nappus.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvis asuvat Viru vanglat kontrollinud õiguskantsler Ülle Madise leiab, et töötajate puudus takistab vanglaametnikel kinnipeetavatega piisavalt suhelda, mis omakorda võib ohustada vangla julgeolekut.  

Tellijale Tellijale

Õiguskantsler Ülle Madise tõdes, et vanglas ei jätku kinnipeetavate ja vahistatutega vahetult kokku puutuvaid ametnikke. Mitmes üksuses oli täitmata hulk n-ö eesliini ametikohti ja neid katsid olemasolevad ametnikud, kes aga ei jõua kinnipeetavate arvates kogu peale pandud tööhulka ära teha. Kinnipeetavad ja vahistatud kurtsid õiguskantsleri nõunikele, et ametnike vähesuse tõttu asjaajamine, sealhulgas pöördumistele vastuse saamine venib, samuti on  keeruline saada aega inspektori-kontaktisikuga kohtumiseks.  

Eriti pingeline on talvel  

Tagasi üles