Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele

VOLIKOGU LIIKMED VALLA PALGAL: Andrei Ojamäe sai spordikooli haldusjuhiks eelmise aasta lõpus, Jekaterina Vassiljevast (paremal) tehti sama asutuse võimla administraator tänavu suvel. Samuti koalitsiooni kuuluval vene põhikooli direktoril Irina Šulginal (keskel) tõusis töötasu tänavu aasta algul, erinevalt tema kolleegist Liina Mihkelsonist, kes kuulub opositsiooni ridadesse.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Mis ühendab Jõhvi spordikooli haldusjuhti, sama asutuse võimla administraatorit, vene põhikooli direktorit, Jõhvi hooldekeskuse direktorit ning sotsiaalmaja sotsiaaltöö projektijuhti? Nad kõik kuuluvad Jõhvis võimul olevasse koalitsiooni ning nende palgad on kõrgemad kui üldine palgatase vallaasutustes.

Selle aasta algul juhtus Jõhvis üks tähelepanuväärne lugu: kui Martin Repinski juhitud vallavalitsus tõstis enamiku vallaasutuste juhtide töötasusid, siis sotsiaalmaja direktori Ralf Burki (kelle vallavanem veidi hiljem survestas ametist omal soovil lahkuma, makstes talle poole aasta palga) ning Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni palka mitte. Kui Mihkelsoni töötasu jäi endiselt 2100 eurole, siis tema kolleegil Jõhvi vene põhikoolist, Irina Šulginal, tõsteti palk 2500 euroni. Senimaani oli direktorite palk olnud võrdne, sest ka koolid on samasuguse õpilaste arvuga.

Volikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Šulgina on võimuliidu liige, Mihkelson on end aga siiani määratlenud opositsiooni esindajana, kuuludes fraktsiooni Jõhvi Eest.

Palk tõusis pärast hääletust 

Koolidirektorite palga lugu jätkus tänavu augustis, kui Mihkelson, saades teada ebavõrdsest kohtlemisest, läks hariduse valdkonda kureeriva abivallavanema Aleksei Naumkini jutule. "Tahtsin lihtsalt teada, miks on minu palk väiksem kui Irinal," sõnas Mihkelson. Selle tulemusel tõsteti Mihkelsoni palk 1. septembrist 2300 euroni, mis jäi ikkagi koalitsiooni kuuluva direktori omale 200 euroga alla. 

Töötasud Jõhvi vallaasutustes 

Jõhvi spordikooli direktor (Jevgeni Fedorenko, kandideeris võimuloleva valimisliidu nimekirjas) − 2100 eurot

Spordikooli haldusjuht (Andrei Ojamäe, kuulub volikogus koalitsiooni) − 1900 eurot 

Spordikooli võimla administraator (Jekaterina Vassiljeva, kuulub volikogus koalitsiooni) − 1000 eurot 

Spordikooli basseini administraator − 670 eurot 

Treener − 870 eurot

Sotsiaalmaja direktor − 1700 eurot 

Sotsiaalmaja sotsiaaltöö projektijuht (Tamara Luigas, kuulub volikogus koalitsiooni) − 1250 eurot 

Sotsiaaltöötaja − 820 eurot

Muusikakooli õpetaja-tippspetsialist − 910 eurot

Jõhvi hooldekeskuse juhatuse liige (Arthur Seppern, kuulub volikogus koalitsiooni) − 2500 eurot

Jõhvi kunstikooli ja Jõhvi muusikakooli direktor − 1800 eurot 

Tänavu oktoobris tõusis aga Naumkini kohale umbusalduse kirves. Kui läks hääletamiseks, oli paljudele üllatuseks, et kaks koalitsiooni liiget − Aleksandr Romanovitš ning Tamara Põlevina − ühinesid opositsiooni arvamusega ning hääletasid samuti Naumkini mahavõtmise poolt. Umbusalduse läbiminekuks jäi puudu üks hääl. See oli opositsioonil sama hästi kui olemas, ent Liina Mihkelson jättis oma käe umbusaldamise ajal tõstmata. Järgmisel päeval pärast volikogu istungit otsustas vallavalitsus tõsta Liina Mihkelsoni töötasu alates 1. novembrist Irina Šulgina omaga võrdseks. 

Võimalik, et see oli kokkusattumus, aga võib-olla ajendatud hoopis opositsiooni arupärimisest, milles nõuti välja kõikide vallaasutuste töötajate palgaandmed. Vastuseks toodud tabelis on vallaasutuste töötajate palgad toodud võrdluses eelmise aastaga ning sealt võib jääda mulje, justkui oleks Mihkelsoni ja Šulgina palk  tõusnud samal ajal, ehkki need ühtlustati 10 kuu pikkuse vahega. 

Koalitsiooniliikmete parem palk 

Töötasude tabelist nähtub, et ka teistel vallaasutuste töötajatel, kes istuvad Jõhvi volikogu koalitsioonis, on palgamäär üldist taset arvestades kõrgem. Nii saab näiteks eelmise aasta lõpus spordikooli haldusjuhi kohale pandud Andrei Ojamäe (Nikolai Ossipenko juhitav fraktsioon Jõhvi − Meie Kodu) iga kuu 1900 eurot, samal ajal kui näiteks kunstikooli ja muusikakooli direktori palk on 100 euro võrra väiksem. Kui aga kõrvutada Ojamäe töötasu võrreldava vene põhikooli majandusjuhataja palgaga, siis viimane saab 995 eurot kuus. 

Suvel loodi spordikoolis uus töökoht − võimla administraator − ning selle sai endale volikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Jekaterina Vassiljeva. Opositsioon ootab juba kaks kuud Aleksei Naumkinilt vastust tema tööülesannete kohta, kuid abivallavanem on palunud ajapikendust. Endise vallavanema Martin Repinski elukaaslane Vassiljeva saab 1000 eurot kuus, samal ajal kui näiteks basseini administraatori töötasu on 670 eurot ning muusikakooli õpetaja-tippspetsialisti palk on 910 eurot. 

1. novembrist loodi Jõhvi sotsiaalmajas uus ametikoht − sotsiaaltöö projektijuht. Kuigi korraldati ametlik konkurss, liikusid vallamajas algusest peale jutud, et selle konkursi võidab volikogusse kuuluv Tamara Luigas. Võitiski. Palgaga 1250 eurot.

Veel üks koht täita 

Eelmisel nädalal teatas vallavanem Max Kaur, et tegi vallavalitsusele ettepaneku täita konkursi korras seni vakantne sisekontrolöri ametikoht. Eelmine vallavanem Martin Repinski ei pidanud seda vajalikuks. Kui Põhjarannik küsis Kaurilt korduvalt, kas vastab tõele, et selle ametikoha konkursivõit on planeeritud volikogu aseesimehele, endisele abivallavanemale Jelena Bezvoditskajale (Jõhvi − Meie Kodu), vastas vallavanem hoopis, et on kutsunud konkursil osalema endise majandusnõuniku Enn Männiste. 

"Jah, ta kirjutas mulle küll, kuid mitte midagi täpsemat selle konkursi toimumise kohta ei öelnud," sõnas Männiste.

Endisel majandusnõunikul on praeguse vallavõimuga oma kana kitkuda, sest vallavalitsus koondas tema ametikoha muud tööd vastu pakkumata. "Minu haridus ja kogemus võimaldanuks mulle pakkuda sisekontrolöri täitmata ametikohta," põhjendas ta, lisades, et vald oleks pidanud talle pakkuma kas või kalmistu spetsialisti kohta, mis tema koondamise järel loodi. Endine majandusnõunik läks vallavalitsuse vastu kohtusse.

Koalitsiooniliikme kriitikud jäid tööta 

Männiste oli vallavalitsuses see, kes suhtus kriitiliselt volikogu liikme Roman Grafi firma tegevusse promenaadi ehitusel. Nagu ka endine abivallavanem Viktoria Tsventarnaja. Mõlemad lasti lõpuks lahti. Graf kuulub Keskerakonna fraktsiooni. 

Kauri sõnul moodustas ta oma käskkirjaga komisjoni, mis pidi sel nädalal kokku tulema, et kinnitada konkursi tingimused. Ja isegi kui Männiste otsustab konkursist osa võtta, ei pruugi tal seal kuigi hästi minna, sest Kaur on öelnud, et näeks sellel kohal inimest, kellel on õigussüsteemis töötamise kogemus.

"Omavalitsusjuhina arvan, et saavutamaks seda, et Jõhvi vallavalitsuse sisekontrolöri ülesannete täitmine oleks professionaalne ja tulemuslik, peaks üheks sisekontrolöri kandidaadi kandideerimise tingimuseks olema töökogemus prokuratuuris, politseis või kohtusüsteemis," ütles Kaur Põhjarannikule.

Pikki aastaid Jõhvis pangafiliaale juhtinud Männistel seda kogemust pole. Erinevalt  volikogu aseesimehest Jelena Bezvoditskajast, kes on politseis töötanud. Nagu ka näiteks spordikooli direktor Jevgeni Fedorenko, kel endise politseinikuna ja vallavara spetsialistina polnud küll mingit varasemat kokkupuudet spordielu korraldamisega, kuid keda Repinski vallavalitsus mullu sügisel toimunud konkursil eelistas pikaajalise spordielu korraldamise ja sellekohase haridusega Toomas Nõmmistele.

Fedorenko kandideeris valimistel samuti Ossipenko nimekirjas ja saab spordikooli direktorina 2100 eurot palka. 2500 euro suurune palk on volikogu keskfraktsiooni kuuluval Jõhvi hooldekeskuse juhatuse liikmel Arthur Seppernil. 

Selle artikli kirjutamise käigus püüdis autor nelja päeva jooksul saada Aleksei Naumkinilt vastuseid küsimustele tema haldusalas (kultuur, sport, haridus) tegutsevate vallaasutuste töötajate palkade (sealhulgas koolidirektorite tasude) erinevuse kohta, kuid eilse tööpäeva lõpuks vastuseid Naumkini e-postile saadetud küsimustele ei tulnud. Alates selle nädala teisipäevast pole Naumkin vastanud ka telefonikõnedele ega helistanud tagasi. Kui Põhjarannik tegi vallavanem Max Kaurile ettepaneku vastata Naumkini asemel ning edastas ka temale küsimused, vallavanem loobus.   

Tagasi üles