Toila vald katsetab kaasavat eelarvet

Saja ilupuuga park Toila alevis sündis enne kaasavat eelarvet. Järgmisest aastast on sellisteks ettevõtmisteks ka valla eelarve tugi, kui rahvas neid hääletusel piisavalt toetab.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Toila valla kaasavas eelarves on kogukondlikeks algatusteks 10 000 eurot. Ideid ja ettepanekuid saab esitada 15. detsembrini.

Kaasav eelarve annab inimestele võimaluse osaleda kohaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel ning Ida-Virumaal on seda kasutanud mitu omavalitsust: Kiviõli linn, Lüganuse vald ja Narva-Jõesuu linn. Tuleval aastal liitub nendega Toila vald: kaasava eelarve 2020 korra kinnitas volikogu oktoobri lõpus toimunud istungil.

Kitsaskohtade lahendamiseks 

Toila arendusnõunik Mehis Luus selgitas, et eesmärk on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, samuti kogukondadevahelist koostööd.

"Kaasava eelarve raames saab viia ellu mõne uue idee avaliku ruumi ilmestamiseks või mõne kitsaskoha lahendamiseks. Idee või ettepanek peab pakkuma avalikku huvi, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgmiste aastate eelarvetele," märkis ta.

Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot (projekti eelarve vähemalt 5000 eurot) ning selle kasutamise kohta võivad ideid ja ettepanekuid esitada kõik vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja teised huvigrupid. Ideede ja ettepanekute esitamise tähtaeg aadressil toilavv@toila.ee on 15. detsember. 

Hääletus toimub sotsiaalmeedias 

Seejärel valib vallavanema moodustatud komisjon välja kuni viis ideed, mis pannakse avalikule hääletusele valla sotsiaalmeedia lehel ning paberkandjal valla raamatukogudes. Toetatakse ideed, mis saab avalikul hääletusel enim hääli. Juhul, kui raha jätkub, saab toetust ka järgmine rohkem hääli saanud projekt.

Luusi sõnul ei ole Toila valla kaasav eelarve Ida-Virumaal midagi uut, aga erineb enamikust selle poolest, et avalik hääletus viiakse läbi Facebookis.

"Senine üle-eestiline kogemus näitab selgelt, et kui projektide üle hääletamine toimub keskkonnas VOLIS [kohalike omavalitsuste istungite infosüsteem  toim.], kuhu sisselogimine ja kus orienteerumine on võrdlemisi konarlik, jääb hääletajate koguarv üsna kasinaks. Kui parim tulemus kujuneb näiteks 50 häälega, siis kas seda saab pidada kogukonna selgeks eelistuseks?"

Luus lisas, et hääletus Facebookis võimaldab arvamust avaldada ka neil, kes on piirkonnast lahkunud, kuid sugulussidemete kaudu kohaga endiselt seotud, ning naaberomavalitsuste elanikel, kes on siinse avaliku ruumi aktiivsed kasutajad.

"Kaasava eelarve suurus võib tunduda tagasihoidlik, kuid oleme senise kogemuse põhjal näinud, et ka sellise summaga on võimalik imesid teha. Võtame näiteks Toila õitepargi rajamise, milles osales sada peret, kellel tekkis pargiga väga isiklik side," meenutas arendusnõunik Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks rajatud perepuude parki Toila alevis, mille algatas mittetulundusühing Ettevõtlik Virumaa.  

Tagasi üles