Narva tahab peatänava põnevamaks disainida

Tallinna maantee Narva linnasüdames: valgustid ja tugipostid ning muud taristuelemendid, aga ka muruplatsid ja puud on juba ammu ning kõvasti vananenud.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Narva linnavalitsus otsib konkursiga lahendusi, kuidas saaks linna läbivat Tallinna maanteed huvitavamaks muuta.  

FOTO: Ilja Smirnov

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti peaarhitekt Ivan Sergejev (pildil) tunnistas, et midagi väga mastaapset linn maanteega teha ei saa, kuna juba varem remonditi ära maantee asfaltkate ja rajati kergliiklusteed ning praeguseks on käivitatud ka eraldi projekt tänavavalgustuse uuendamiseks. "Selles keerulisus seisnebki − kuidas kujundada uue konkursi tingimused. Meil on tegemist juba olemasoleva keskkonnaga ning me lihtsalt püüame sellele veidi köitvamat ilmet anda."

Neljarealine ja kohati ka laiem, rohkem kui kahe kilomeetri pikkune asfaldilõik Narvas Tallinna maanteel sai kapitaalselt remonditud aastatel 2017-2018. Samal ajal rajati ka jalakäijate ohutussaared ja vahetati välja valgusfoorid. Linn kulutas sellele oma eelarvest ligikaudu miljon eurot. Seejärel tehti 2019. aastal ühe teise laiaulatusliku europrojekti raames korda osa Tallinna maantee kõnniteid, rajades neile kohati ka valgustuse.

Üldiselt aga on Tallinna maantee valgustus, nagu ka muud sealsed taristu- ja haljastuselemendid, kõvasti aegunud.

Ivan Sergejev täpsustas, et kavas oleva Tallinna maantee ümberkujundamise projekti raames tuleb ideede autoritel välja töötada originaalne disainikood ning samuti läbi mõelda, kuidas saaks parandada haljasalade seisukorda. "Selle tänava mõlemal poolel paiknevad peamiselt era- või korteriomandid, kuid leidub ka väikesi nurgataguseid ja tänavasoppe linna maaga, kuhu võiks luua nn taskupargid või midagi sellesarnast."

Ta rõhutas, et ettevalmistamisel olev Tallinna maantee ümberkujundamise konkurss hakkab tuginema juba väljatöötatud Narva ringristmiku ümberehitamise projektile. See Paul Kerese väljakul paiknev transpordisõlm tehakse riiklikult finantseeritud projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" raames ümber niinimetatud turboristmikuks. Projekti maksumus on ligikaudu 11 miljonit eurot ning see hõlmab endas ligikaudu 3,5 kilomeetri ulatuses Narva transiitteede kapitaalset uuendamist. Tööd viiakse ellu aastatel 2020-2021, ehkki algul olid need plaanis ära teha aastatel 2018-2019.

Tallinna maantee ümberkujundamise konkurss hakkab sisaldama ka tulevase turboristmiku maastiku- ja visuaallahendust.

"Konkurss sellepärast keeruline ongi, et arvesse tuleb võtta väga palju paralleelmuutujaid. Loodan, et käesoleva aasta lõpuks kuulutame selle välja," võttis Sergejev kokku.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles